Handelingen

Kloetinge, Geertesplein 24 - Geerteskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Geerteskerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Kloetinge
Provincie: Zeeland
Gemeente: Goes
Plaats: Kloetinge
Adres: Geertesplein 24
Postcode: 4481AN
Inventarisatienummer: 06561
Jaar ingebruikname: 14e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 16426(Kerk)
16427(Toren)


Geschiedenis

Historische dorpskerk met flinke toren. Hoogte "ruim 65 m", en daarmee één van de hoogste kerktorens in Zeeland. Hogere torens staan in Middelburg en Hulst.

Rond 1100 stond hier een houten kerkje. Het huidige koor en de kapel zijn uit de 13e eeuw. Het schip werd rond 1500 van een driebeukig naar een eenbeukig gewijzigd. De toren, eerst vrijstaand, is van 1478. De tweeling steunbeer aan de noordzijde van de kapel is uniek voor ons land. Het koor heeft een blauw tongewelf. De kapel van de kerk is open.

Tevens kliederkerk.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Nederlands Hervormde Kerk. Uit vroeg- en laatgotische delen bestaand gebouw. Als oudste deel geldt een rechtgesloten kapel aan de noordzijde van het koor, met merkwaardige venstertracering. De kapel van de kerk gescheiden door twee bogen, rustend op een kolom met kenmerken van de Scheldegotiek, midden 13e eeuw. Het bakstenen koor, voorbeeld van Vlaamse gotiek, 13de eeuw. 15de eeuws schip, oorspronkelijk driebeukig, ca 1500 gewijzigd en tot één beuk gemaakt.

Uit dezelfde tijd twee transeptachtige kapellen met stenen gewelven. Begin 16de eeuw de travee die schip en toren verbindt. Inwendig: houten gewelf met gesneden beelden en koppen over het schip. Versierde sluitstenen in de stenen gewelven van het transept. De gewelven van de sacristie rustend op kraagstenen, die engelen voorstellen met de lijdenswerktuigen, ca 1500. Preekstoel uit 1604. Doophek en koperwerk midden 17de eeuw. Herenbank uit 1624. Herenbank ca 1770.

Toren

Toren Ned. Herv. Kerk. Hoog bouwwerk, van een voor het eiland Zuid-Beveland enigszins afwijkend type. Baksteen met royaal gebruik van natuursteen voor hoekblokken, balustrades, en dergelijke. Overhoekse steunberen, in de terugspringende derde geleding overgaand in haakse. Balustrade ingesnoerde achtzijdige spits met peerbekroning. De toren vermoedelijk omstreeks 1494 grotendeels voltooid, blijkens een memoriesteen aan de noordzijde. Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van Michiel Burgerhuys, 1633, diam. 113 cm en twee moderne klokken.

Orgels

Hoofdorgel

Het orgel is in 1787 gebouwd door Hendricus Hermanus Hess (Gouda). De dispositie wordt tussen 1846 en 1930 vier maal gewijzigd. In 1889 plaatst Van den Bijlaardt (Dordrecht) een nieuwe balg en nieuwe klavieren. In 1975 restaureert de firma Flentrop Orgelbouw (Zaandam) het instrument, reconstrueert daarbij de dispositie en vernieuwt de klavieren. De firma Nijsse (Oud-Sabbinge) breidt het orgel in 2008 uit met een zelfstandig pedaal.

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 1): Bourdon 16' - Praestant 8' - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Quint 3' - Superoctaaf 2' (1975) - Flageolet 1' (1975) - Sexquialtera 1⅓' 2 sterk (1975) - Mixtuur 2' 3-4 sterk bas/discant - Cornet 8' 5 sterk discant - Trompet 8' bas/discant (1975).
  • Bovenwerk (manuaal 2): Holpijp 8' - Viola di Gamba 8' (C-H in Holpijp, 1975) - Gemshoorn 4' - Quintfluit 3' (1975) - Octaaf 2' (1975) - Carillon 1 3/5' 2 sterk (1975) - Vox humana 8' (1975) - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' (2008); Praestant 8' (2008).
  • Koppelingen: Manuaalkoppeling bas/discant - Hoofdwerk aan Pedaal (2008).

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1. Toonhoogte: a1 = 415 Hz. Winddruk: 80 mm WK.

Kistorgel

Het kistorgel is gebouwd rond 1975 door J. de Koff & Zn. Het kistorgel is in 2000 in de Geerteskerk geplaatst.

Links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur