Handelingen

Kliederkerk

Uit Reliwiki

Kliederkerk

De naam kliederkerk is gekozen om te laten zien dat vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en van God en elkaar. Een doorsnee kliederkerk duurt ongeveer twee uur en bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten.

n de eerste plaats wordt er heel wat afgekliederd tijdens een Kliederkerk. Het creatief ontdekken van Bijbelverhalen door bijzondere knutsels, experimenten en spellen laat regelmatig (ook letterlijk!) hun sporen na bij de jonge en oudere bezoekers. Het leidt vaak tot hilariteit en geeft ontspanning. Er mag gekliederd en geknoeid worden bij Kliederkerk!

Maar we willen met de naam Kliederkerk veel meer zeggen. Een Kliederkerk gemeenschap bestaat niet uit perfecte mensen. In het (gezins)leven kunnen we er soms ook een kliederboel van maken. We worden door anderen bezeerd, of maken zelf fouten. Ondanks dat ziet God elk van ons als waardevol. Hij is juist gekomen voor mensen waarvoor het leven niet zo strak en vlekkeloos verloopt. Vanuit ons geklieder, deze chaos van het bestaan, creëert Hij iets moois.

Dat zien we telkens in de bijbelverhalen die centraal staan bij Kliederkerk én herkennen we in het leven van alledag. Zo hopen we dat Kliederkerk uitstraalt dat God juist in ons geklieder aanwezig is. Iedereen is welkom, hoe zijn of haar (geloofs)leven er op dat moment ook uitziet! Samen, als groep onvolmaakte mensen, al kliederend achter Jezus aan.

  • uit PKN, 12 november 2019

Zo’n 20.000 mensen hebben afgelopen jaar één van de ongeveer honderd kliederkerken bezocht. Volgens de organisatoren van kliederkerk bezoekt ruim de helft van de deelnemers (56%) geen andere kerkelijke activiteiten.

Ruim één derde van de bezoekers is volgens hen helemaal niet gelovig. Hiermee is kliederkerk één van de meest succesvolle missionaire activiteiten van de Protestantse Kerk in Nederland

Chaos van het bestaan Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Een kliederkerk duurt gemiddeld twee uur en bestaat uit drie delen: samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Nelleke Plomp, projectleider kliederkerk en werkzaam bij de Protestantse Kerk in Nederland: “Wij kunnen niet anders concluderen dan dat de Geest van God ook werkt door glitterlijm, figuurzagen en renspelletjes. Door een zegen onder een kleurrijke parachutedoek en het eten van pannenkoeken. Vanuit en in het geklieder, de chaos van het bestaan, bindt God mensen van alle leeftijden samen.“

Van 100 naar 300 kliederkerken Deelnemers aan kliederkerk zijn voor het overgrote deel uit kinderen jonger dan twaalf jaar en hun ouders. Op een aantal plaatsen komen ook grootouders met kleinkinderen.

Van alle kliederkerken zijn veruit de meeste kliederkerken vanuit een protestantse gemeente gestart (80%). Ook zijn er vanuit het Leger des Heils en doopsgezinde gemeenten kliederkerken én zijn er oecumenische samenwerkingsverbanden.

De Protestantse Kerk wil het aantal Kliederkerken laten groeien van ruim 100 naar 300 in 2023.

Messy Church Kliederkerk is geïnspireerd door het Engelse Messy Church, een initiatief van de Bible Reading Fellowship. Kliederkerk maakt deel uit van een inmiddels wereldwijde ‘messy family’: van Sydney tot Los Angeles en van Kaapstad tot Stockholm zijn zo’n 4000 lokale Messy Churches te vinden.