Handelingen

Kerkrade, Heyendallaan 82 - Abdijkerk Rolduc

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Abdijkerk Rolduc
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Kerkrade
Plaats: Kerkrade
Adres: Heyendallaan 82
Postcode: 6464EP
Inventarisatienummer: 13008
Jaar ingebruikname: 12e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 23601

Geschiedenis

Abdijkerk Rolduc, 1831 Seminarie. Buitengewoon belangrijke historische kerk met toren en crypte.

Monumentomschrijving Rijksdienst Abdijkerk

Abdijkerk. Zeer belangrijk Romaans gebouw XII, westbouw ingrijpend hersteld, XVII. Abdijgebouwen XVII en XVIII; seminarievleugel 1849. Terrassentuin nog herkenbaar. Resten van tuinmuur, plm 1700 en twee tuinhuisjes plm 1700 Bosquet en vijvers. Mechanisch torenuurwerk, Jos v.d. Kerkhof, 1936, later voorzien van elektrische opwinding. Op de oude watertoren van de vroegere Abdij Rolduc zit een zuidwijzer, aangebracht op een grijze steen welke gedeeltelijk ingekleurd is. Op de grote binnenplaats is nog een eenvoudiger stenen zuidwijzer, in de muur gemetseld.

Drieklaviers elektro-pneumatisch orgel (Rijksmonument), gemaakt in 1932 door de firma's Johannes Klais (Bonn) en M. Pereboom & Zonen (Maastricht) waarin laat 19de eeuwse klankidealen zijn gecombineerd met invloeden uit de vroeg twintigste eeuwse periode van de "Orgelbewegung".

Inleiding Abdijgebouwen

Abdijgebouwen, XII; XIII; XVII; XVIII; XIX en XX A. Deel uitmakend van het complex Rolduc. Er is ook een bezienswaardige abdijhoeve.

Omschrijving Abdijgebouwen

Abdijgebouwen op een E-vormige plattegrond met enkele aangebouwde vleugels en bijbouwen. Abdijkerk. Zeer belangrijk Romaans gebouw XII, westbouw ingrijpend hersteld, XVII. Aan de noordzijde de zogenaamde Abtenvleugel uit 1671 en de voormalige watertoren eveneens uit 1671. Haaks op de achtergevel van deze vleugel twee voormalige seminariegebouwen uit resp. 1754 en 1877 met een aanbouw uit 1941. Aan de zuidzijde van de abdijkerk twee voormalige seminariegebouwen, van oorsprong XIX, echter na afbraak herbouwd XX B. De Fabritiusvleugel, datering 1754, is gesitueerd aan de oostzijde. Haaks op de uiteinden van de Fabritiusvleugel aan de oostzijde werden in 1924 en 1926 seminarievleugels aangebouwd naar ontwerp van architect J. Stuyt en geheel in de stijl van de bestaande gebouwen. Fabritiusvleugel door een kloostergang verbonden met de Abtenvleugel, datering XIX. Aan de noordzijde viertal aan- en bijgebouwde seminarievleugels en economiegebouwen, datering XX a. Aan de voorzijde van de abdijkerk, zuidzijde, economiegebouwen gebouwd 1904. Aan de binnenplaatszijde de zgn. Aula Minor, gebouwd 1938. Aan de oostzijde terrassentuin nog herkenbaar. Resten van tuinmuur, plm. 1700. Twee tuinhuisjes plm. 1700. In de noord-oostelijke hoek van de terrassentuin het voormalige kloosterkerkhof met een kleine open kerkhofkapel met spitsboogtoegang, datering XIX c.

Waardering Abdijgebouwen

De abdijgebouwen bezitten cultuurhistorische waarden als bijzondere uitdrukking van een culturele, geestelijke en typologische ontwikkeling. Architectuurhistorische waarden ontlenen de gebouwen aan hun belang voor de geschiedenis van de architectuur, de esthetische kwaliteiten van de ontwerpen en de ornamentiek. Ensemblewaarde ontlenen de gebouwen aan hun betekenis als essentieel onderdeel van het complex Rolduc dat cultuurhistorisch en architectuurhistorisch van nationaal belang is. De gebouwen zijn van algemeen belang wegens de redelijke mate van architectonische gaafheid van ex- en interieur, de hoogwaardige architectonische kwaliteit van de samenstellende onderdelen en in relatie tot de visuele gaafheid van de landschappelijke omgeving. Tevens is sprake van architectuurhistorische typologische en functionele zeldzaamheid.

In de media

Uit Het Vaderland, 22 Maart 1932.

De restauratie van den toren van de oude Rolducsche abdijkerk heeft haar voltooiing bereikt De monumentale kerk vormt thans zoowel van binnen als van buiten een prachtig geheel. Daarbij is getracht ook de verschillende oude historische gegevens aangaande toegang tot de kerk toe te passen en deze in eere te herstellen. Van den buitenkant is maar een toegang meer en wel van de zijde van Klein Rolduc. Het intérieur der kerk heeft veel verandering ondergaan. Het bekende "jubé" is afgebroken, waardoor het oude Romaansche gedeelte der bogen achter in de kerk thans tot zijn volle recht komt Het oksaal is nieuw gebouwd in verband met de plaatsing van het nieuwe electrische orgel. De toegang van Klein Rolduc naar de kerk is hersteld volgens vroegere gegevens, wat historie betreft Verder zijn vier gebrandschilderde ramen aangebracht, in de nieuwe lichtbrengende vensters, afkomstig uit de ateliers Cuypers te Roermond. Het heele werk stond onder toezicht van de monumenten-commissie.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur