Handelingen

Katwijk aan Zee, Remisestraat 15 - Adullamkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Adullamkerk
Genootschap: Geref. Gemeenten (v/h in Ned en N. Amerika)
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Katwijk
Plaats: Katwijk aan Zee
Adres: Remisestraat 15
Postcode: 2225TH
Inventarisatienummer: 02414
Jaar ingebruikname: 1932
Architect: na te gaan
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Uitbreiding in 1985 en 2005 (met daktorentje). 150 zitplaatsen.

De eerste steen voor de kerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Remisestraat is gelegd op 28 november 1931. Eind maart 1932 werd de kerk in gebruik genomen. Het interieur is in 1975 gerenoveerd en in 1985 zijn een vergaderruimte en een consistoriekamer bijgebouwd. Het gebouw met 140 zitplaatsen werd te klein. Voorjaar 2004 werd toestemming verkregen het gebouw met 75 zitplaatsen uit te breiden. Men hoopte de uitbreiding in het eerste halfjaar van 2004 te realiseren. Donderdag 5 mei 2005 is de kerk weer in gebruik genomen. En ze draagt nu ook een naam: Adullamkerk.

In de media

  • Uit: Reformatorisch Dagblad d.d 16 januari 2007.

De gereformeerde gemeente van Katwijk aan Zee bestond op 9 januari 75 jaar. Ds. C. Neele heeft in verband hiermee een jubileumdienst geleid.

Een van de grondleggers van de gereformeerde gemeente in Katwijk was ds. W. C. Lamain. In 1929 werd hij predikant van de gereformeerde gemeente te Leiden. Doordeweeks bediende hij het Woord in Katwijk. Zondags lazen enkele mensen thuis met elkaar preken van een oudvader. Op een gegeven moment vroeg een aantal personen aan ds. Lamain om in Katwijk een gereformeerde gemeente op te richten.

In januari 1931 werd een garage gehuurd in de Zeesteeg achter de Boulevard en bevestigde ds. Lamain in Leiden de eerste ambtsdragers: Jan Klok werd ouderling en Cornelis Hoek werd diaken. Katwijk was in deze begintijd een afdeling van Leiden. Er waren toen 24 leden en 26 doopleden.

Nog in 1931 werd besloten aan de Remisestraat een kerkje te bouwen. Op 28 november legde consulent ds. Lamain daarvoor de eerste steen. Op 9 januari 1932 werd de gemeente als zelfstandige gemeente geïnstitueerd. Op 4 maart 1932 is de kerk in gebruik genomen waarbij opnieuw ds. Lamain voorging.

Inmiddels heeft de gereformeerde gemeente te Katwijk ongeveer 220 leden. Men komt nog steeds samen aan de Remisestraat. De gemeente heeft eenmaal een eigen predikant gehad: van 1967 tot 1971 werd Katwijk bediend door ds. P. van der Bijl.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur