Handelingen

Jabeek, Dorpsstraat 34 - Gertrudis

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gertrudis
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Beekdaelen
Plaats: Jabeek
Adres: Dorpsstraat 34
Postcode: 6454AG
Inventarisatienummer: 12992
Jaar ingebruikname: 15e eeuw (toren); 1859 (kerk)
Architect: Pierre Cuypers (1827 - 1921)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 364064


Geschiedenis

Neogotische dorpskerk met oudere toren.

Geschiedenis. Bron: megatron.nl/gertrudis

HUIDIG KERKGEBOUW

1.

In 1850 vertoonde het kerkgebouw vele gebreken. Overal drong het vocht door de muren. Dak lekte en de toren was in slechte toestand. Men vond, dat de kerk leek op de stal van Bethlehem. Men zag zich genoodzaakt om actie te ondernemen. Op de eerste zondag van 1850 schrijft het kerkbestuur een brief naar de gemeenteraad van Jabeek.

Hierin gaf men de wens tot herstel of vernieuwing van de kerk te kennen.

Aangezien de nood erg groot was, probeerde men ondertussen allerlei problemen voorlopig op te lossen. Op diezelfde zondag vergaderde het kerkbestuur over een plan van een ons niet bekende bouwmeester Jenniskens voor een nieuw schip en nieuw priesterkoor. Men vond dat in dat plan het schip met het bestaand rond gewelf geen mooie verhoudingen had. Na een bezoek van Mgr.Paredis, bisschop van Roermond, oordeelt deze, samen met een lid van het kerkbestuur en de burgemeester, dat een schip met mooie verhoudingen de voorkeur verdient, het gaat dan over het schip tussen kerktoren en het priesterkoor. Jenniskens maakt dan een tweede plan.

2.

Pas in het begin van 1852 komt de gemeenteraad van Jabeek na enig aandringen in beweging. De raad organiseert een bijeenkomst voor de inwoners van Jabeek om de meningen te peilen en om informatie te verstrekken. Er kwamen slechts 3 personen opdraven. Daarna is het kennelijk gedaan met de voortvarendheid.

3.

Op 3 december 1857 besluit het kerkbestuur tot de bouw van een nieuwe kerk. Het plan van Jenniskens haalde het niet en daarom werd de hulp ingeroepen van een bekwamer geachte architect.

Met een plan van Pierre Cuypers (1827 - 1921) ging men akkoord.

4.

Op 2 maart 1859 vindt in aanwezigheid van de ingenieur van Waterstaat, Van Opstall, de eerste aanbesteding plaats.

Het werk werd niet gegund,omdat zelfs de laagste inschrijver met f 15.100 ruim boven de begrote f 13.100 bleef.

Cuypers paste het bestek aan, zodat het geheel goedkoper werd. In plaats van Naamse blauwsteen werd Sibbersteen toegepast. Een stenen trap naar de toren verviel en werd vervangen door een houten wenteltrap. En de verhoging van de toren zou worden uitgevoerd in metselwerk van 2,5 stenen i.p.v. in 3 stenen. Op 22 maart vindt de 2de aanbesteding plaats. P.J.Lemmens uit Beek is de laagste inschrijver met f 13.700. Het kerkbestuur benoemde een tweehoofdige bouwcommissie.

Provincie en Rijk subsidiëren de bouw. En de bevolking van Jabeek verricht hand- en spandiensten.

5.

De kerk is een der eerste van Pierre Cuypers (1827 - 1921) in Limburg. Bij de 15de eeuwse toren, die hij met een geleding verhoogt en van een andere spits voorziet.

Monumentomschrijving Rijksdienst

R.K. Kerk, gebouwd in 1859 door Pierre Cuypers (1827 - 1921) met gebruikmaking van 15e eeuwse toren. 0p het kerkhof een hardstenen grafkruis van 1825. Klokkenstoel met klok van J.B.N. Gaulard, 1822, diam. 45 cm. Mechanisch torenuurwerk, B. Eijsbouts, 1926, later voorzien van elektrische opwinding.

Orgel

Het orgel is gebouwd door gebr. Müller in 1868. Het is momenteel (2015) niet meer bespeelbaar.

opname 1959 © AvD.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur