Handelingen

IJsselstein, Andorrastraat 2 - Ontmoetingskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ontmoetingskerk
Genootschap: PKN Protestantse Kerk Nederland
Provincie: Utrecht
Gemeente: IJsselstein
Plaats: IJsselstein
Adres: Andorrastraat 2
Postcode: 3402BG
Sonneveld-index: 19352
Jaar ingebruikname: 2006
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Interessante moderne kerk zonder toren. Deze kerk is gebouwd als centrale kerk van de PKN IJsselstein en verving twee andere kerkgebouwen: de Ned. Hervormde Burchtkapel en de Gereformeerde Kerk De Poort. Op plaats voormalige Gereformeerde Kerk De Poort.

  • Hiernaast bestaat in IJsselstein nog de Hervormde Gemeente met Gereformeerde Bond signatuur, wel toegetreden tot de PKN, met twee eigen kerkgebouwen: de Oude St. Nicolaaskerk en 't Kruispunt.

Doleantie

Negentien verontruste leden van de Hervormde gemeente komen samen in de woning van Dirk Pieter Hoogerhout, aan de Weidstraat, en besluiten zich aan te sluiten bij de 'Doleantie'. Hieruit ontstaat de Gereformeerde Kerk te IJsselstein. Er wordt achtereenvolgens gekerkt in het \"Spreeklokaal\", in de volksmond ook wel de \"Letjeskerk\" genoemd (aan de Hofstraat), de leegstaande pastorie van de R.K kerk (aan de Havenstraat), en vanaf 18 september 1935 in de 'nieuwe' kerk aan de Kapellestraat.

  • 30.10.1959 - Vereniging voor Evangelisatie

Onder een aantal Hervormden bestaat de behoefte om andere accenten te leggen in kerkdiensten, in catechese en verder in het kerkelijk leven. In 1960 wordt de Nederlands Hervormde Vereniging voor Evangelisatie te IJsselstein opgericht. Op 16 juni 1961 wordt de Vereniging erkent als noodgemeente. In 1965 gaat de Vereniging verder als Buitengewone Wijkgemeente van de Nederlandse Hervormde Kerk.

  • 18.11.1961- Burchtkapel

De Burchtkapel wordt in gebruik genomen. Tot dit moment was de plaats van samenkomst - sinds november 1960 - het Groene Kruisgebouw aan het Kronenburgplantsoen. De Burchtkapel is in een half jaar gebouwd door gemeenteleden zelf, op de hoek van de Kasteellaan en de Vicarielaan.

  • 18.12.1971 - De Poort

De Gereformeerde Kerk van IJsselstein neemt haar intrek in het nieuwe kerkelijk centrum "De Poort" aan de Andorrastraat.

  • Rond 1980 - Samen-op-Weg proces

Eerste contacten tussen de Hervormde deelgemeente De Burchtkapel en de Gereformeerde Kerk de Poort. De samenwerking begint in het jeugd- en ouderenwerk. Het ontstaan van de wijk Achterveld draagt hier verder aan bij. De contacten worden in de loop der jaren uitgebouwd en geïntensiveerd. Afspraken worden neergelegd in een consensus die jaarlijks wordt uitgebreid.

  • Zomer 2003 - Federatief verband

In het samen optrekken wordt een belangrijke stap gezet naar samensmelting. In een protocol wordt vastgelegd hoe de samenwerking bestuurlijk vorm krijgt.

  • 30.11.2003 - gezamenlijke kerkdiensten. Voortaan worden alle kerkdiensten samen gehouden in de Poort.
  • 09.01.2005 - Tijdelijk onderdak in de Pauluskerk

Tijdens de verbouwing van het kerkelijk centrum wordt tijdelijk onderdak gevonden in de Rooms-Katholieke Pauluskerk aan de Duitslandstraat.

  • 09.09.2006 - De Ontmoetingskerk aan de Andorrastraat wordt in gebruik genomen.
  • 24.04.2007 - De Fusieakte wordt getekend. Met ingang van 25 april 2007 is de Protestantse gemeente te IJsselstein een feit.

Orgel

Na een grondige verbouwing van het interieur werd de Hervormde Laakkapel aan de Deimanstraat in Den Haag omgedoopt tot Andreaskerk. Adviseurs Willem Hülsmann en Adriaan Engels werden in de arm genomen om een nieuw orgel te laten bouwen. Het werd gebouwd door de firma Van den Berg & Wendt. Op 5 oktober 1966 kon het nieuwe instrument in gebruik worden genomen. Adriaan Engels zou het orgel bespelen, maar was wegens ziekte verhinderd, zodat zijn plaats werd ingenomen door René Rakier, organist van de Duinzichtkerk in Den Haag. In de loop van de tijd is de Cimbel I-III sterk (1/3') vervangen door een Sesquialter. Op 10 december 2000 kreeg het gebouw weer de naam Laakkapel. De Laakkapel is in 2012 gesloten, en werd in 2013 verbouwd tot een islamitisch ontmoetingscentrum. Het orgel is verkocht aan de protestantse gemeente te IJsselstein. Het is door de firma Verschueren gereviseerd en overgeplaatst naar de Ontmoetingskerk. De Ontmoetingskerk in IJsselstein is nieuw gebouwd in de jaren 2007-2008 op de plaats van de voormalige Gereformeerde Kerk "De Poort". In het gebouw werd in eerste instantie een electronisch Eminent-orgel geplaatst, afkomstig uit De Poort. Het Eminent-orgel werd in 2013 geplaatst in Woonzorgcentrum Isselwaerde. Bij de revisie door Verschueren is de orgelkas enigszins gewijzigd en is de intonatie herzien. Adviseur bij de werkzaamheden was Aart Bergwerff. Op 27 september 2013 is het orgel in IJsselstein in gebruik genomen. Bij de ingebruikneming is het bespeeld door de adviseur Aart Bergwerff en door Arie Metaal, organist van de kerk.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur