Handelingen

Hoogvliet, Posweg 99 - De Bron (1963 - 2013)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Hoogvliet, Posweg 99 - De Bron)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sint Jan voor de Latijnse Poort
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Hoogvliet
Adres: Posweg 99
Postcode: 3192TG
Jaar ingebruikname: 1963
Architect: Zanstra, P.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen
Sonneveld-index: 02385

Geschiedenis

Belangrijke moderne kerk met toren, waarin één klok. Gebouwd als oecumenisch (Nederlands Hervormd en Gereformeerd) Kerkcentrum "De Bron". Vanaf het begin ook in gebruik geweest als Rooms-Katholieke kerk van de parochie Sint Jan voor de Latijnse Poort. De bouw van een eigen R.K. kerkgebouw voor deze parochie is nooit doorgegaan. Buiten gebruik als De Bron (kerk van de locale Samen op Weg Gemeente en R.K. parochie) in 1993. In 1993 verkocht aan Pinkstergemeente De Levende Steen. Deze kerk aan de Posweg werd veel te klein voor deze gemeente. Gemeentelid Cees Schott van architectenbureau Van den Broek en Bakema heeft een ontwerp gemaakt voor een nieuwe kerk met ruimte voor 3000 kerkgangers. In 2011 is begonnen met de bouw van dit grote nieuwe Evangeliecentrum, in Spijkenisse, dus op een geheel andere locatie. In 2013 is dit nieuwe complex in gebruik genomen, en het kerkgebouw De Bron in Hoogvliet buiten gebruik gesteld. Begin januari 2019 stond dit complex van kerk, toren (zonder klok) en bijzalen, er desolaat bij. Hekken om het hele complex, in afwachting van sloop en nieuwbouw van woningen op deze locatie. Het groene koper van de drie spitsjes was verdwenen.

De torenklok hangt nu in een kleine, hiervoor gebouwde klokkenstoel vlakbij de Dorpskerk te Hoogvliet.

In de media

  • Uit Botlek Dichtbij , 15 augustus 2013

HOOGVLIET - Nu de SOR, Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, het 55+ woningbouwproject Meerval stil heeft gelegd en de Levende Steen is verhuisd, is het onduidelijk wat nu met het gebied rond kerkgebouw De Bron gaat gebeuren.

  • Uit Hoogvliet Digitaal, 24 april 2015
Klok van kerk De Bron krijgt nieuwe bestemming

Kerk De Bron, die in de zestiger jaren een centrale positie bekleedde in de wijk Meeuwenplaat in aanbouw, zal over enige tijd worden gesloopt. De kerk had in die jaren een belangrijke oecumenische functie in de wijk. Door het vertrek van het kerkgenootschap, dat tot enkele jaren geleden daar haar domicilie had, is de kerk leeg komen te staan en diende zich ook geen nieuwe partij aan om er in te trekken, waardoor sloop gerechtvaardigd is. In 2009 was er al sprake van sloop en toen heeft het IBP, een locale Hoogvlietse politieke partij, een aanvraag gedaan om het klokje in de betonnen toren te behouden voor Hoogvliet. Nadat er enige jaren overheen zijn gegaan is de wens toch in vervulling gegaan en zal het klokje binnenkort een plaatsje krijgen nabij het monument voor de gevallenen en het Dorpskerkje aan de Achterweg. Hiertoe is een kleine replica van beton gegoten, om daar het klokje, dat ooit de kerkgangers luid klinkend uitnodigde naar de preek te komen luisteren, in te hangen. De mallen zijn op het fundament gemaakt en het beton is reeds gestort. Binnenkort zal het klokje officieel worden ingeluid.

  • Uit Botlek Dichtbij, 9 maart 2016

HOOGVLIET - De voormalige kerk De Bron wordt zo snel mogelijk gesloopt. Afhankelijk van de vergunningverlening start de SOR, de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam in de zomer met de renovatie van flat De Alver. De panden staan al jaren leeg en zijn de omwonenden een doorn in het oog. “Voordat het omheind werd beschouwde de jeugd het als hun domein. Er lagen matrassen, injectiespuiten, er gebeurde van alles. Ook is een jongen uit het pand op het dak van de kerk gevallen. Ze gooiden van alles naar buiten en die jongen bleef haken en viel mee. En nu dumpen mensen al hun vuil over de hekken,” zegt Jop Hoogenboom die meermalen heeft gevraagd om een oplossing en zo mogelijk sloop van de panden. “Dat kon niet vanwege de vleermuizen die daar huizen en die zijn beschermd.”

Vleermuizen

Nu voor de vleermuizen een oplossing is gevonden door vleermuizenkastjes aan de Meeuwenhof te hangen is dat obstakel verdwenen. “De vergunning voor sloop van bouwtoezicht kan nu worden afgegeven, maar het wachten is nog op de definitieve toestemming van het ministerie. Dat kan binnen zes weken zijn geregeld,” zegt Michel Simons van stadsontwikkeling. “De SOR is, als eigenaar van de kerk, in gesprek met een projectontwikkelaar om zo’n vijftien tot twintig grondgebonden woningen te laten bouwen op de vrij te komen grond. Er ligt al een conceptovereenkomst. We onderzoeken als gemeente of we daarmee in kunnen stemmen.”

De Alver

De Alver, het flatgebouw grenzend aan de kerk en eigendom van de SOR, wordt gerenoveerd. De 63 woningen blijven in aantal gelijk, wel wordt het gebouw duurzamer en de kwaliteit van de woningen beter. “Het financiële plaatje is rond dus als de vergunning binnen is wordt gestart met de renovatie. De SOR geeft de mensen die zijn uit verhuisd de kans om terug te keren. Doelgroep zijn ouderen hoewel er ook een kans bestaat dat jongere mensen kunnen huren. Verder hebben we aandacht voor de veiligheid en het vuil wordt verwijderd,” zegt Simons. “Argos heeft aangegeven uit de Meeuwenhof te willen vertrekken. Dus we gaan een visie bepalen voor dat gebouw.” Geriatrisch Centrum Breede Vliet aan de Schakelweg wordt gesloopt en nieuwbouw wordt voorbereid. “Het programma van uitgangspunten is al geschreven. Er gaat een hele verschuiving plaatsvinden.”

  • In 2016-2017 is De Alver gerenoveerd. Het kerkgebouw was begin 2018 nog niet gesloopt.
  • 2022 - Gebouw is gesloopt

Afbeeldingen