Handelingen

Hooge Mierde, Schoolstraat 9 - Jan Evangelist (1922 - 2015)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Jan Evangelist met begraafplaats
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Reusel-De Mierden
Plaats: Hooge Mierde
Adres: Schoolstraat 9
Postcode: 5095AN
Inventarisatienummer: 07770
Jaar ingebruikname: 1922
Architect: Bonsel, H.C.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Rijksmonument 518683 (kerk); 22240 (toren)

Geschiedenis

Late neogotische dorpskerk met historische toren.

Toren 15e eeuw. De R.K. KERK van St. Jan Evangelist vanwege een barok St. Cornelisbeeldje. Klokkenstoel met klok van J.J. Coppen, 1468, diam. 117 cm. In de kerk staat opgesteld een klok van W. van den Ghein, 1506, diam. 54,8 cm. Mechanisch torenuurwerk, buiten gebruik gesteld.

  • De kerk is 29 augustus 2015 gesloten, thans wordt de kerk gebruikt als museum.
Orgel

Het orgel is gebouwd door firma Verschueren in 1950 voor de Bisschoppelijke Kweekschool in Den Bosch. In 1981 is het orgel overgeplaatst naar Hooge Mierde. Het orgel is thans (2019) niet meer aanwezig.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

De ST. JAN EVANGELIST KERK te Hooge Mierde bezit een vijftiende eeuwse toren die reeds van rijkswege is beschermd. De huidige kerk is gebouwd in 1922 naar ontwerp van architect Bonsel. In het metselwerk zijn invloeden van de Amsterdamse School zichtbaar.

Omschrijving

De centraliserende kerk bezit voor en na het brede transept twee traveeen met hoekkapellen en een vijfzijdig gesloten koor. Achter het koor is er aan beide zijden een rechthoekige sacristie en bijsacristie onder schilddak. Op de zadeldaken en de ingesnoerde spits van de vierkant dakruiter liggen leien in maasdekking. De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen en zijn geleed door spaarvelden met siermetselwerk, deels door steunberen met versnijdingen en afzaat. De transepten eindigen in een gemetseld kruis. De spitsboogramen in de kapellen en daarnaast hebben een sierommetseling. In de transepten zijn drie spitsboogramen geplaatst met tracering, in de topgevel bevindt zich een vierruits rondraam. De zijkapellen, een vensteras na de toren, liggen parallel aan het schip. De zijkapellen na het transept zijn een kwartslag gedraaid en verhogen zo de centraliserende werking van het interieur. Het interieur bestaat uit een middenschip zonder zijbeuken. De ruimte wordt geleed door baksteen pijlers met siermetselwerk en banden, waarop de ribloze netgewelven rusten. Op enkele wit gepleisterde muurdelen na is het geheel opgetrokken in schoon metselwerk. De muuropeningen naar de kapellen toe zijn spitsboogvormig. De koortribune rust op twee baksteen pijlers. De borstwering bestaat uit opengewerkt metselwerk. De vensters zijn voorzien van glas-in-lood. In de absis is dat gestileerd glas met kruismotief en bloemen. In de zijkapellen is er een raam met Maria en een met de Heilige Cornelius. In de kapellen en bij de pijlers staan diverse Neo-gotische, polychrome houten heiligenbeelden. In de kapellen bij de toren staan een Heilig Hartbeeld en een beeld van de Heilige Familie op een beschilderde zuil. In de laatstgenoemde staat ook een doopvont en een Neo-romaanse voet met (neo) gotisch deksel. Tussen de kapel en het transept is er aan beide zijden een biechthokje. De kruiswegstaties zijn geschilderd in Expressionistiche trant en gesigneerd door P. Engels.

Waardering

De kerk is van belang als uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling en architectuurhistorisch vanwege de stijl en de architect. De kerk is van belang voor het aanzien van het dorp en vanwege de architectonische gaafheid van in- en exterieur. De R.K. KERK van St. Jan Evangelist vanwege een barok St. Cornelisbeeldje.

Toren

Toren van de R.K. Kerk van St. Jan Evangelist; van de in 1922 geheel vernieuwde kerk is de middeleeuwse toren behouden. Overhoekse steunberen aan de westzijde, haakse aan de oostzijde, uitgebouwde vierkante traptoren aan de noordoostzijde; in de bovenste geleding spitsbogige galmgaten en aan spitsboogfries onder de daklijst; van vier- tot achtkant ingesnoerde spits.

MIP omschrijving

  • Gevels en materialen: Baksteen met tandlijst, toren met natuurstenen plint. Boogfries.
  • Vensters en deuren: Spitsboogramen, glas-in-lood.
  • Dak en bedekking: Zadeldak, toren met spits (van vier- tot achtkant ingesnoerd) lei. Kleine vieringstoren.
  • Interieur: barok St. Cornelisbeeldje.
  • Bijzonderheden: Toren is vijtiende eeuws en rijksmonument. Kerk met vijfzijdig gesloten koor, vierkante toren. Toren heeft drie gedrongen geledingen, haakse en overhoekse steunberen en een traptorentje in de zuid-oosthoek. Korte transets, aanbouwen onder schilddak aan weerszijden van het koor.

In de media

  • Uit; Eindhovens Dagblad d.d. 12 juli 2015

In tegenstelling tot de eerdere fusieplannen, waarbij de kerk van Hooge Mierde en Reusel open zou blijven, blijft in de Clemensparochie in Reusel-De Mierden alleen de Reuselse kerk in gebruik. De sluiting van de Hooge Mierdse kerk werd door pastoor Karel van Roosmalen zaterdag in Hooge Mierde en zondag in Reusel tijdens de dienst afgekondigd. Onder de parochianen heerst ongeloof en teleurstelling. "Hier waren we altijd al bang voor," zegt Frans Wouters, die 30 jaar lang betrokken was bij de vieringen van de eerste communie, het vormsel en bij de avondwake. "Pastoor Van Roosmalen is bezig om systematisch iedereen de deur te wijzen en dat lukt hem aardig. We willen de gemeenschap van Katholieken graag bijeen houden en elkaar blijven ontmoeten. Als dat niet in de kerk kan, dan maar in de gemeenschapshuizen."

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur
Interieur