Handelingen

Hoensbroek, Hommerterweg 169 - Heilig Hart van Jezus (1915 - 1962)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Heilig Hart van Jezus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Heerlen
Plaats: Hoensbroek
Adres: Hommerterweg 169
Postcode: 6431EP
Inventarisatienummer: 17687
Jaar ingebruikname: 1915
Architect: Jan Stuyt (1868 - 1934)
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Verving oude kerk, mijnschade, sloop 1962 voor nieuwbouw.

In 1915 vestigden de Minderbroeders Conventuelen een rectoraat in het gehucht Kouvenrade, waar een complete woonwijk was gebouwd voor de mijnwerkers van de Staatsmijn Emma. Deze wijk kreeg al spoedig de naam ‘Kloosterkolonie’. Na de bouw van de Lourdesgrot in 1929 – die uitgroeide tot een bovenlokaal bedevaartoord – werd de buurt ‘Mariarade’ genoemd. De paters bouwden in 1915 een kloostertje en een eenvoudig op de neogotiek geënt zaalkerkje, dat als hulpkapel fungeerde. In 1947 werd Mariarade verheven tot rectoraat.

De Lourdesgrot bestaat nog wel. Hier worden soms vieringen van de parochie Hoensbroek gehouden.

In de media

  • Uit De Maasbode, d.d.15 mei 1915

KERKWIJDING

Donderdag 13 Mei had de wijding plaats van de hulpkerk der E.E.P.P. Minderbroeders-Conventueelen te Hoensbroek. De inzegening geschiedde door den Hoogeerw. heer J. A. Thissen, deken van Schinnen, geassisteerd door de Eerw. paters Placidus Hoogenboom en Valentinus van den Bergh. Na de inzegening werd de H. Mis opgedragen door den Z.E. pater Dominicus Berx, Gardiaan van het klooster te Urmond, hierbij geassisteerd als presbyter-assistens door den Eerw. pater Cornelius Kramer, diaken den Weleerw. heer G.J.H. Lenders, kapelaan te Hoensbroek, subdiaken den Eerw. pater Angelus van Dijk, ceremoniarius den Eerw. pater Fortunatus Delgyer, cantores de Eerw. paters Placidus Hoogenboom en Valentinus van den Bergh. Na het Evangelie besteeg de Zeereerw. heer J.L. Röseiaers, pastoor der parochie, den kansel en bracht in welgekozen woorden dank aan God, Die zich gewaardigde in dit bedehuis Zijn zichtbare woonplaats te vestigen. Vervolgens spoorde hij de geloovigen aan deze stichting op prijs te stellen, die in zulk eene dringende behoefte aan geestelijke hulp te Hoensbroek voorziet. De kerkelijke gezangen werden op een onberispelijke wijze uitgevoerd door het zangkoor der parochiekerk. Na de H. Mis richtte de Zeereerw. pater Remigius Pozzi, rector der kerk, eenige hartelijke woorden van dank tot de aanwezigen, waarbij hij er bijzonder op wees, dat hij het gelukkig slagen van zijnen arbeid toeschreef aan den zichtbaren zegen van het H. Hart van Jezus, aan Hetwelk de Kerk was toegewijd, en hij al zijne krachten beloofde in te spannen, om in vereeniging met de parochiale geestelijkheid te arbeiden aan het zielenheil der parochianen van Hoensbroek. Onder de geestelijke en wereldlijke autoriteiten en aanwezigen merkte men op: den Hooggeboren heer graaf de Marchant d'Ansembourg, den EdelAchtbaren heer Boshouwers, burgemeester van Hoensbroek, den Zeereerw. heer J.H.M.J. Kerckhoff, pastoor van Amstenrade, dr. H.A. Poels, den Weleerw. heer A.M.A.H. Slijpen, kapelaan van Heerlerheide, den heer Jan Stuyt, architect der kerk enz. Het lieve kerkje was smaakvol met bloemen versierd en tot in de uiterste hoeken gevuld met een schaar van aandachtige geloovigen. Moge het H. Hart van Jezus den arbeid zegenen der paters Minderbroeders-Conventueelen in het mijndistrict Hoensbroek en den ijverigen rector in staat stellen, dank zij den aalmoezen der Ned. Katholieken, spoedig te beginnen met den bouw der nieuwe kerk, om aan het zooeven ingewijde kerkgebouw de bestemming te kunnen geven, waarvoor het later dienen moet, n.l. tot patronaat voor de mijnwerkersjeugd van Hoensbroek.

  • (Bijdrage: Agnes van der Linden)

Afbeeldingen