Handelingen

Hoek van Holland, Stationsweg - Church of England

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Church of England
Genootschap: Church of England
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Hoek van Holland
Adres: Stationsweg
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1945
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Kerkbarak Engelse leger.

Binnen onze kring circuleert een foto van de ingang van de Engelse of Anglicaanse kerk van Hoek van Holland. De Gereformeerde bond zou het gebouw ook gebruikt hebben. Na heel veel zoeken is er eindelijk informatie over die Anglicaanse kerk boven tafel gekomen. Na de capitulatie van de Duitsers in mei 1945 werd Duitsland verdeeld in enkele bezettingszones. De geallieerden legerden daar troepen. Maar die troepen moesten wel bevoorraad worden. En er moesten ook militairen worden afgelost. Hiervoor waren op allerlei plekken zogenoemde Transit Camps gebouwd. Eén van die kampen was in Hoek van Holland. Het was het 41ste garnizoen Transit Camp. Engelse militairen kwamen per schip naar Hoek van Holland. Ze bleven daar zo nodig enkele dagen en gingen dan per trein naar Duitsland. Omgekeerd ging het net zo. Voor deze militairen was in het kamp een barak (Romny-hut werden de halfronde met golfplaten afgedekte barakken genoemd) ingericht als Anglicaanse of Engelse kerk. En dat is op die foto afgebeeld.

Het Transit Camp Hoek van Holland is op 25 september 1961 gesloten. Even heeft Tony Boltini enige barakken gebruikt als winterverblijf. Het verlaten kamp is gekocht door een aannemer. Hij heeft alles gesloopt en op de vrijgekomen plaats woningen gebouwd. De Anglicaanse kerk van Hoek van Holland stond aan de Stationsweg.

Op 17 februari 1958 is hier een Hervormde Evangelisatie (Gereformeerde Bond) opgericht. Men hield elke zondagmiddag kerkdiensten in de gehuurde Engelse of Anglicaanse kerk (zie het bericht hierboven). Na de sluiting van het kamp op 25 september 1961 huurde men de Gereformeerde Kerk. Zondag 18 december 2005 is er de laatste dienst gehouden. De evangelisatie is opgeheven. De pastorale zorg voor de overgeblevenen wordt verzorgd vanuit en door de Hervormde gemeente van Monster.

Afbeeldingen