Handelingen

Hoek van Holland, Mahustraat 170 - Pleinkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Pleinkerk
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Rotterdam
Plaats: Hoek van Holland
Adres: Mahustraat 170
Postcode: 3151PG
Jaar ingebruikname: 1958
Architect: Jonge, J. en L. de
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen


Geschiedenis

Moderne kerk met toren. Gebouwd als Gereformeerde Kerk.

Op 17 februari 1958 is in Hoek van Holland een Hervormde Evangelisatie (Gereformeerde Bond) opgericht. Men hield elke zondagmiddag kerkdiensten in de gehuurde Engelse of Anglicaanse kerk. Na de sluiting van het kamp op 25 september 1961 huurde men de Pleinkerk.

Zondag 18 december 2005 is in de Pleinkerk echter de laatste dienst gehouden. Gereformeerd en Ned. Hervormd Hoek van Holland gingen samen verder in de Dorpskerk, sindsdien de PKN kerk in Hoek van Holland. Ook de evangelisatie is opgeheven. De pastorale zorg voor de overgeblevenen wordt verzorgd vanuit en door de Hervormde gemeente van Monster.

Door Reliplan wordt een haalbaarheidsonderzoek m.b.t. herontwikkeling van het gebouw gepleegd.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 20 december 2005.

De evangelisatie van Hoek van Holland heeft afgelopen zondag haar activiteiten beëindigd. Het teruglopend aantal kerkbezoekers en de verwachting dat dit zich in de toekomst verder zal doorzetten, zijn hiervoor de aanleiding. De pastorale zorg voor de overgebleven leden van de post wordt verzorgd door de hervormde gemeente van Monster. Ook de kerktelefoon en het personenvervoer vinden vanuit deze gemeente plaats.

Afbeeldingen

Exterieur