Handelingen

Heusden, Vorstermansplein 14 - Antonius van Padua

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Antonius van Padua
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Asten
Plaats: Heusden
Adres: Vorstermansplein 14
Postcode: 5725AM
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1921
Architect: Vorstermans, C.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Kleine neogotische kerk met dakruiter.

Cultuur Historische Waardekaart

  • Bouwperiode: 1921-1922
  • Bouwstijl: Neo-Gotiek
  • Architect: Vostermans, C.
  • Gevels en Materialen: Bakstenen gevels, uitgemetselde steunberen, muizetand en tandlijsten.
  • Vensters en Deuren: Eenvoudige lancetvensters met bakstenen vorktracéringen. Opgeklampte deuren.
  • Dak en Bedekking: Samengestelde dak gedekt met verbeterde Hollandse pannen. Achtkantige opengewerkte naaldspits.
  • Constructie: Koepgewelf met veertien uitstralende ribben.
  • Bijzonderheden: Eenschepige kerk met centraalbouw tendens, dwarsschip waarachter viering met naaldspits, vijfzijdig gesloten koor van een travee. Kerkhof met calvariegroep, kunststeen. Enkele na-oorlogse pastoors- en zustersgraven. Bakstenen baarhuisje, gedeeltelijk ingestort. Gietijzeren grafkruis, anoniem, ongedateerd. Graven vanaf ca. 1920.

In de media

  • Uit Eindhovens Dagblad , d.d. 8 november 2018

Traditionele kerkdiensten spreken nog maar weinig mensen aan. De Heusdense parochie gaat het daarom anders doen. De Antonius van Paduakerk aan het Vorstermansplein kan straks voortaan gebruikt worden voor het vertonen van films, het houden van bijeenkomsten met sprekers, cursussen of muzikale uitvoeringen. De maandelijkse bijeenkomsten moeten volgens bestuurslid Ton Wijnen van de Locatieraad Heusden wel passen binnen de kerk. De komende drie maanden wordt de nieuwe ‘belevingskerk’ verder uitgewerkt en in juni moet er een nieuw bestuur zijn samengesteld. Aanleiding voor de nieuwe werkwijze is het teruglopend aantal kerkbezoekers. Tevens heerst ‘de gedachte dat in de huidige, jachtige tijd behoefte is aan rust en bezinning’. ,,We streven ernaar aan die behoefte te voldoen“, zegt Wijnen. ,,Door het aanbieden van andersoortige diensten met thema’s waar we in de huidige samenleving mee te maken hebben. Er wordt straks een plek gecreëerd waar men kan nadenken en inspiratie op kan doen over onderwerpen die ons bezighouden.”

De kerk wordt de komende maanden ook aangepast. ,,Ter bevordering van de sfeer en comfortabel gebruik van de kerk”, besluit Wijnen.

Afbeeldingen