Handelingen

Herpt, Torenstraat 4 - Catharina

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Catharina
Genootschap: rooms-katholieke kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Heusden
Plaats: Herpt
Adres: Torenstraat 4
Postcode: 5256NJ
Sonneveld-index: 07684
Jaar ingebruikname:
Architect: Franssen, C.J.H.
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Gemeentelijk monumentGeschiedenis

Herpt, gemeente Heusden, Torenstraat 4 - St. Catharina; jk 02-08-2012
  • 2019 - Tot verdriet van de kerkgangers wordt op zondag 8 december 2019 de laatste kerkdienst in de St. Catharinakerk in Herpt gehouden.

Mooi dorpskerkje met toren. Voor zover bekend viel Herpt tot de elfde eeuw onder de parochie Aalburg. In 1148 kreeg Herpt een eigen priester. De pastoor van Aalburg stemde hiermee in, evenals de abt en prior van de in 1135 gestichte Norbertijnen Abdij in Berne. Men bouwde de kerk die aan Sint Trudo werd toegewijd. Tijdens de hervorming werd het gebouw genaast. In 1852 werd er weer gedacht aan de oprichting van een eigen kerkgemeenschap, maar pas in 1892 werd toestemming gegeven om een eigen parochie te stichten. Eerst werd een pand aangekocht (café annex woning), waarna in 1893 werd gestart met de verbouwing en een pastoor werd benoemd. Tot 1924 werd gebruik gemaakt van deze locatie. Sinds 1 januari 2003 vormen de parochies St. Catharina te Heusden, H. Catharina te Herpt en de H. Lambertus te Hedikhuizen een pastorale eenheid onder de naam "De Bernse Maasparochies". De parochies liggen aan de Maas en hebben vanuit het verleden een relatie met de Abdij van Berne.

Op 1 januari 2013 fuseerden de parochies Drunen-Elshout en Bernse Maasparochies tot de Parochie Wonderbare Moeder. Tot de parochiekerken van de nieuwe parochie behoren:

  • de Johannes Evangelist te Elshout;
  • de Lambertus te Drunen;
  • de Catharina te Heusden, die binnen vijf jaar aan de eredienst onttrokken zal worden.
  • de Catharina te Herpt, die binnen twee jaar aan de eredienst onttrokken zal worden.

In 2019 is de kerk gesloten. Een aantal bewoners van Herpt wil van de kerk een dorpshuis maken.

Geschiedenis vervolg

St. Catharina van Alexandrië Herpt

Voor zover bekend, viel Herpt tot de elfde eeuw onder de parochie Aalburg. In 1148 kreeg Herpt een eigen priester. De pastoor van Aalburg stemde hiermee in, evenals de abt en prior van de in 1135 gestichte Norbertijnen Abdij in Berne.

De kerk was uit tufsteen opgetrokken, en toegewijd aan Sint Trudo. Rond 1250 werd aan de westkant een toren aangebouwd. In de 15e eeuw werd het tufstenen kerkje afgebroken, en tegen de toren werd toen een nieuw kerkje gebouwd. Rond 1590 werd deze kerk grotendeels verwoest. Tot ver in de zeventiende eeuw is er geen vermelding van een in gebruik zijnde kerkgebouw. In 1852 is weer gepraat over de oprichting van een eigen kerkgemeenschap, maar het heeft tot eind 19e eeuw geduurd, voordat er weer sprake was van een eigen kerk.

Vele jaren van praten over een eigen zelfstandige parochie gingen voorbij. In 1892 kreeg men toestemming van de bisschop om een eigen parochie te stichten. Vooreerst werd een pand aangekocht ( café annex woning) welk verbouwd werd tot noodkerk. In 1893 werd gestart met de verbouwing en werd een pastoor benoemd. Het heeft nog tot 1924 geduurd, voordat de nieuwe kerk gebouwd werd. Tot die tijd was men aangewezen op de noodkerk.

In 1955 telde Herpt ca 500 zielen. In 1969 vertrok de laatste pastoor. Hierna werd door abdij Mariënkroon een waarnemend pastoor geleverd. Deze situatie bleef tot 1987. Hierna was het niet meer mogelijk om een vaste priester te hebben.

Vanaf 2003 maakt Herpt deel uit van de Bernse Maasparochies en vanaf 2013 is de Bernse Maasparochie opgegaan in de parochie Wonderbare Moeder.

(Bron: www.wonderbaremoeder.nl (regionale parochie) “ Herpt op de kerk beschouwd”).

Gebouwomschrijving

MIP omschrijving

  • Bouwperiode: 1924 tot: 1924
  • Gevels en materialen: Bakstenen gevels, bij ingangspartij tufstenen blokken gemetseld. Siermetselwerk. Uitgemetselde biechtstoelen.
  • Vensters en deuren: Eenvoudige gekoppelde lancetvensters met glas-in-loodvulling.
  • Dak en bedekking: Zadeldaken gedekt met verbeterde Hollandse pannen. Geveltoren met tentdak, lei in maasdekking.
  • Bijzonderheden: Eenbeukige kerk met eenbeukig transept, driezijdig gesloten blinde koorapsis.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur