Handelingen

Hengelo, Kervelseweg 38 - St. Clarakapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: St. Clarakapel
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Bronckhorst
Plaats: Hengelo
Adres: Kervelseweg 38
Postcode: 7255BG
Inventarisatienummer: 11663
Jaar ingebruikname: 1953
Architect: Houte, J.L. van
Huidige bestemming: kapel conferentiecentrum
Monument status: Geen

Geschiedenis

Vanaf 1952 tot 1970 Clarissenklooster, daarna buiten gebruik. Nu conferentie centrum 't Kervel.

Geschiedenis; bron: deark.info

Landgoed Het Kervel

Geschiedenis

De geschiedenis van Het Kervel, gelegen in de Gelderse Achterhoek, gaat terug tot ca. 1370 en is daarmee één van de oudste landgoederen in deze omgeving. Het kwam voort uit: “Die adellijke havesathe Meyerinck.” In 1422 was het eigendom van Steven van Kervenhem (of ook: Kervenheim). Sommigen zeggen dat twee dames uit het duitse Kervenheim, niet ver van Venlo, het deze naam voor het eerst gaven. Er is hier heel veel gebeurd. Het hoofdgebouw werd enkele malen herbouwd. Een belangrijke uitbreiding vond plaats in 1906 door baron en barones von Twickel. In de gevel prijkt nog een steen die daaraan herinnert. In die tijd besloeg het totale landgoed met boerderijen en landerijen ca. 1138 ha. In één van de langstdurende veilingen werd alles geveild in 1917. In de 2e wereldoorlog deed het Kervel dienst als noodziekenhuis en onderduikadres. Eigenaar was toen de joodse familie Philips en het beheer werd overgelaten aan familie de Graaf. Hierover is een prachtig boek verschenen van de Hengelose schrijver W.J.M. Hermans, met als titel: “Adres Kervel-kelder.” Van 1949 tot 1969 deed het dienst als klooster en werd de kapel gebouwd. In 1985 werd het betrokken door de Stichting Elia, de huidige beheerder. Het landgoed is nu ca. 2,2 hectare met park en tuin eromheen. In de negentiger jaren werd Het Kervel een gemeentelijk monument. Enkele prachtige bomen staan op de landelijke monumentenlijst. De amerikaanse beuk steekt met zijn ca. 30 meter, hoog boven alles uit.

Beheer en doelstellingen

De stichting werd opgericht door een aantal enthousiaste christenen, die veelal in sociaal- en evangelisatiewerk betrokken waren en die ontdekten hoe goed het zou zijn om een plaats te hebben in een rustige omgeving, waar mensen eens even kunnen bijtanken en tot bezinning kunnen komen. De doelstellingen van de stichting Elia zijn daarom gericht op de gezondheid en het welzijn van de mensen. Daartoe worden er allerlei cursussen en bijeenkomsten georganiseerd, die vooral op Het Kervel plaatsvinden, maar ook wel elders in binnen- en buitenland. Ook wordt regelmatig een nieuwsbrief verstuurd en tijdschrift ‘De Ark’ wordt van hieruit uitgegeven. Tevens worden er diverse projecten, vnl. in de derde wereld ondersteund. Beheer en onderhoud wordt door enkele vaste krachten en de hulp van vrijwilligers gedaan. Om dit alles financieel mogelijk te maken, worden er kamers en appartementen verhuurd en wordt de stichting door een aantal donateurs gesteund. Verdere inkomsten bestaan uit de opbrengsten van weekenden en evenementen alsook de bescheiden verkoop van enkele producten. Veel groenten en fruit komt van eigen bodem. U bent hartelijk welkom om hieraan mee te werken op wat van manier dan ook (zie projecten).

Het logo

De drie engelen met hun bazuinen kunt u terugvinden in Openbaring 14:6-13. Dit is in feite de kern van de laatste boodschappen van redding van een liefdevolle Schepper aan deze met de ondergang bedreigde wereld. Het ontwerp werd gemaakt door een bureau, W. White, uit Los Angeles, USA, die het pro deo aanboden aan de Stichting Elia.

Treurbeuk

De monumentale boom was niet meer te redden. De eerste keer dat er een enorme arm uitkraakte was erg indrukwekkend. Het was windstil, geen storm en de boom kraakte al meerdere uren. Dit viel niemand bijzonder op, in ieder geval werd het niet in verband gebracht met de statige boom die al vele stormen had doorstaan. Totdat de tak met het geluid van knetterend vuurwerk naar beneden stortte. Daarbij bogen als het ware alle andere takken mee om de vallende tak naar de grond te begeleidden. Vanaf dat moment kwam de stam bloot te staan aan zon en er begonnen steeds meer dikke knoesten uit te knappen. De luister van de boom ging erg achteruit. In het jaar 2013 moest hij definitief omver. Er was toen al niet veel meer over dan de stam met 1 tak. Henk Muller nam hierin het voortouw. Toen de stam viel, dreunde de grond zowel binnen als buiten. Hiernaast een aantal foto's van dit proces.

Activiteiten

Op Het Kervel worden jaarlijks diverse evenementen georganiseerd. De Internationale Campmeeting heeft inmiddels een redelijke bekendheid gekregen. Hier staat de Bijbel centraal met de nadruk op persoonlijke vorming en voorbereiding op de wederkomst van Christus. Maar het biedt ook volop gelegenheid mensen, vrienden en kennissen (weer) te ontmoeten. Voor jongeren zijn er speciale onderwerpen en kinderen hebben een eigen programma. Verder worden trainingen georganiseerd in groepsverband voor jong en oud om de Bijbelkennis te vergroten en toegerust te zijn om uit te gaan in de gehele wereld en het evangelie te prediken aan alle volkeren. Er wordt veel aandacht gegeven aan de praktijk, bijv. door huis aan huis acties en straatevangelisatie met zang en muziek. Zie voor meer informatie activiteiten.

Afbeeldingen