Handelingen

Hendrik-Ido-Ambacht, Kerkstraat 10 - Petrakerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Petrakerk
Genootschap: Geref. Gemeenten
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Hendrik-Ido-Ambacht
Plaats: Hendrik-Ido-Ambacht
Adres: Kerkstraat 10
Postcode: 3341LE
Jaar ingebruikname: 1974
Architect: M. van Dijk
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Geen
Sonneveld-index: 02310

Geschiedenis

Grote moderne kerk met relatief kleine toren. Gebouwd ter vervanging van het voorgaande kerkgebouw. De geschiedenis van deze gemeente is begonnen in de 20e eeuw. Na een mislukte poging om een Gereformeerde Gemeente op te richten in 1930, is dit op 21 september 1931 alsnog gebeurd. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de kerkelijke gemeente: Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente H.I.Ambacht in kort bestek.

  • 2023 - Na een langdurige interne grootschalige verbouwing neemt de Petrakerk haar vernieuwde kerkgebouw weer volledig in gebruik.

Kerkgebouw

Zeer groot kerkgebouw, met 1.650 zitplaatsen. "Refodome".

Uitbreidingen in 1989 en 1995, zonder en met toren. De luidklok, van Petit & Fritsen, dateert uit 1974.

Er zijn al geruime tijd plannen voor nieuwbouw. In 2012 zijn de plannen om te gaan bouwen aan de Margrietstraat 1 te H.I. Ambacht, stopgezet. Op 2 juli 2013 heeft de kerkelijke gemeente opnieuw ingestemd met de bouw van een nieuwe kerk. Nu echter aan de Zuidwende. Op dit moment loopt er nog een bezwaarprocedure bij de gemeente. Via de gemeentelijke website is zowel over de kerkbouw als de bezwaarprocedure een en ander te lezen: Kerk Zuidwende & (Bezwaar) Bestemmingsplan Zuidwende-Zuid kerkgebouw

Links

  • Informatie over het Vierdag orgel in het kerkgebouw, is te bekijken door op hier te klikken.
  • Sinds juni 2016 beschikt de gemeente over een eigen website. De website is te bezoeken middels deze link.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 6 juni 1996.

De gereformeerde gemeente van Hendrik Ido Ambacht heeft gisteren haar vernieuwde en uitgebreide kerkgebouw in gebruik genomen. Het kerkgebouw aan de Kerkstraat is uitgebreid met ruim vierhonderd zitplaatsen op een galerij. De kosten bedragen ruim 3,3 miljoen gulden. Volgens ds. W. Silfhout, predikant in Hendrik Ido Ambacht, is de totale uitbreiding sneller gerealiseerd dan aanvankelijk bedoeld. „Maar”, zo liet de predikant in zijn welkomstwoord weten, „de gemeente groeide zo snel dat we niet anders konden”. De kerk telt nu 1620 zitplaatsen. Binnen een periode van acht jaar is dit de tweede grote uitbreiding van het kerkgebouw. In 1988 werd de eerste galerij in gebruik genomen. Opnieuw is het ontwerp voor de uitbreiding een pennevrucht van de Ambachtse architect M. van Dijk. Van Dijk leverde in 1974 de tekening voor de toen nieuw te bouwen kerk. Het werk werd uitgevoerd door de Zwijndrechtse aannemer Hoogvliet & Zn. Nadat de voorzitter van de bouwcommissie, diaken A. van de Werf, het kerkgebouw officieel had overgedragen aan de kerkeraad, sprak ds. Silfhout naar aanleiding van Ezechiël 47:12. In het hoofdstuk zag ds. Silfhout twee hoofdgedachten: de heerlijkheid van het huis en de wet van het huis. Volgens de Ambachtse pastor bedoelt de profeet met „het huis” de tempel die hem werd getoond. „Ezechiël heeft niet alleen het oordeel moeten prediken, maar ook de heerlijkheid”, aldus ds. Silfhout. „De heerlijkheid van de tempel ziet op Christus”. Ds. Silfhout wenste dat die heerlijkheid zal wonen in de harten van zondaren. „Wat hebben we aan een mooie kerk, als we die heerlijkheid missen?” zo vroeg de predikant zijn toehoorders.

  • Uit Algemeen Dagblad, 11 april 2006.

Kerkgangers van de gereformeerde gemeente in Hendrik-Ido Ambacht kregen zondag een parkeerbon. Dit gebeurde ondanks een 'pittig' waarschuwend stukje in de kerkbode, waarin werd vermeld niet wild te parkeren. Tientallen leden van de geformeerde gemeente in Hendrik-Ido-Ambacht vonden afgelopen zondagochtend na hun kerkgang een parkeerbon onder hun ruitenwisser. Een enkeling reageerde woedend op de bekeuringen: volgens een politiewoordvoerder kreeg de agent die de bonnen uitschreef, toegebeten dat hij zou 'branden in het hellevuur'. Een aanhoudende stroom klachten van omwonenden over parkeeroverlast rondom de Petrakerk heeft de politie in overleg met de burgemeester doen besluiten de bonnen uit te schrijven. Elke zondag komen er zo'n 1500 Ambachters en mensen uit de regio naar de Petrakerk op de hoek van de Graaf Willemlaan en de Kerkstraat. Omdat deze kerk van de gereformeerde gemeente geen eigen parkeerplekken heeft, worden veel auto's in omliggende straten geparkeerd. Dat gaat niet altijd volgens de regels. De eerste 'bekeurronde' van afgelopen zondag leverde de parkeerders 21 bonnen à 50 euro op. Van de scriba van de Petrakerk, C. Bregman, komt een genuanceerder geluid dan van een van de kerkgangers: hij benadrukt dat het eerbiedigen van de overheid een uitgangspunt van de Ambachtse kerkgemeente is. Bregman noemt het bekeuren van de kerkgangers weliswaar 'geen prettige ontwikkeling', maar vindt het wel terecht dat het veroorzaken van gevaarlijke situaties afgestraft wordt. "We hebben onze leden al heel vaak gewaarschuwd", zegt hij. "Een paar weken geleden heb ik er nog een pittig stukje over in de kerkbode geschreven." Volgens Bregman was er zondag grote verbazing bij de kerkgangers vanwege de 21 bekeuringen in de Kerkstraat, omdat de bebording daar niet duidelijk zou zijn. Ondanks het feit dat er inderdaad voor automobilisten die vanaf de Graaf Willemlaan komen, niet staat aangegeven dat er aan de gehele linkerkant niet geparkeerd mag worden, zegt de politie dat de bebording in de straat gewoon in orde is.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 5 september 2006.

De leden van de gereformeerde gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht herdenken op 21 september dat de gemeente 75 jaar geleden werd geïnstitueerd. Ze was vóór 1931 korte tijd een dochtergemeente van de gereformeerde gemeente van Ridderkerk. De leden kwamen destijds samen in een loods op een scheepswerfje, zegt scriba C. Bregman. De loods was van gemeentelid W. Buitendijk, wiens zoon nog steeds op die plaats woont. Buitendijk kon een deel van de loods missen. „Er stonden onder andere vaste banken en een vaste kansel. De loods werd ook wel de vlettenschuur genoemd, omdat er kleine vaartuigen zoals vletten werden gebouwd”. De loods, die inmiddels niet meer bestaat, werd in 1936 verruild voor een nieuwe kerk. Deze werd in de loop van de jaren te klein. Er moest een nieuw gebouw komen, op de plaats van het oude pand. „In 1973 werd met de afbraak begonnen. We zaten tijdelijk in de gereformeerde kerk. In 1974 konden we het nieuwe gebouw in gebruik nemen”. Maar ook dit bedehuis, met de naam Petrakerk, werd te klein. In 1989 en 1995 volgden uitbreidingen. Momenteel wordt nagedacht over een eventuele nieuwbouw, omdat er opnieuw te weinig ruimte is. Er zijn ongeveer 1900 leden en doopleden. De gemeente is vacant en heeft als consulent ds. B. van der Heiden uit Alblasserdam. Juist de gemeente van Alblasserdam was rond 1979 enige tijd dochtergemeente van de kerk in Hendrik-Ido-Ambacht. Tijdens de herdenking op 21 september spreken vier van de vijf predikanten die de gemeente hebben gediend. De eerste predikant, ds. C. Wisse, die van 1959 tot 1963 in Hendrik-Ido-Ambacht stond, is in 1989 overleden. De vier oud-predikanten die tijdens de bijeenkomst spreken, zijn ds. J.W. Verweij (van 1971 tot 1980), ds. J.S. van der Net (1982-1985), ds. H. Paul (1986-1994) en ds. W. Silfhout (1994-2002). Bovendien komen een oud-kerkenraadslid en een gemeentelid aan het woord. Zij worden bevraagd over de geschiedenis van de kerkelijke gemeente. Scriba Bregman zal het woord voeren over het jubileumboek, dat een maand later uitkomt. De gemeenteleden krijgen het 496 pagina’s tellende boek ”Op deze petra” gratis. Het boek is geschreven door vier gemeenteleden: A.A. Verhoeven, W.J. van Gent, ouderling B. van Groningen en scriba C. Bregman.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 21 september 2010.

De ledenvergadering van de gereformeerde gemeente in Hendrik-Ido-Ambacht (Petrakerk) heeft donderdagavond het besluit genomen om te komen tot de bouw van een nieuw kerk. Dat heeft de kerkenraad zaterdag bekend gemaakt. De voorzitter van de kerkenraad, ds. M. Joosse, gaf donderdag een kort overzicht van het voortraject in de achterliggende vier jaar. Hierna besloot de vergadering met overgrote meerderheid tot nieuwbouw. De gemeenteleden hadden zich al eerder uitgesproken voor de bouw van een nieuwe kerk in het centrum van Hendrik-Ido-Ambacht. Het huidige kerkgebouw aan de Kerkstraat 10 is te klein geworden en het parkeren stuit op problemen. Aanvankelijk waren er voor de nieuwbouw twee locaties in beeld. Het betrof een locatie meer aan de rand van het dorp en een in het centrum. Beide locaties zijn onderzocht. Het college van burgemeester en wethouders heeft te kennen gegeven bereid te zijn mee te werken. De gereformeerde gemeente moet nu een plan indienen bij de burgerlijke gemeente dat voldoet aan de randvoorwaarden van de gemeente. Als het bouwplan voldoet aan het bestemmingsplan kan de bouwvergunning binnen twaalf weken na indiening van het plan worden verleend. Ds. Joosse spreekt namens de kerkenraad zijn blijdschap uit over de ontwikkelingen: „Het huidige kerkgebouw is veel te klein geworden voor de op dit moment snelgroeiende gemeente. Zeker bij doopdiensten is de situatie, door grote drukte, onveilig geworden. De koster moet veel moeite doen om iedereen een plekje te kunnen geven. Het is groot dat in tijden van kerkverlating wij juist ruimte tekort hebben”.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 12 juni 2012.

De gereformeerde gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht moet mogelijk de gemaakte kosten voor de planning van nieuwbouw van de Petrakerk betalen. De nieuwbouw in het centrum van het dorp ging niet door. Dat bleek maandag tijdens de raadsvergadering. Bij het verslag van de financiële situatie over het jaar 2011 stelde de VVD-fractie vragen over de afgeblazen plannen van de gereformeerde gemeente om in het centrum een nieuw gebouw te realiseren. Zo wilde deze partij weten of de gemaakte kosten worden doorberekend aan de plaatselijke gereformeerde gemeente. Verantwoordelijk wethouder Van der Vlies gaf aan dat ambtenaren momenteel werken aan een afrondend rapport. Daarin zal dit financiële aspect ook worden meegenomen. Het college wilde meewerken aan een onderzoek voor de bouw van een nieuwe kerk in het centrum, maar had wel besloten om voor de realisatie van de kerk de zogenaamde postzegelbestemmingsplanprocedure te volgen. Daardoor zouden omwonenden maximale invloed kunnen uitoefenen door middel van bezwaarschriften. De gemeenteraad zou daar dan over debatteren. De ledenvergadering van de Petrakerk stemde vorige maand tegen de nieuwbouwplannen. De VVD-fractie ageerde in het verleden al het sterkst tegen de komst van de nieuwe Petrakerk in het centrum. Zo noemde VVD-fractievoorzitter Ouwerkerk de kerk een „moloch van een gebouw”, een „monstrum” en „een veel te grote voet die met een schoenlepel in zijn nieuwe omgeving moet worden geperst.”

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 20 september 2019

Op zondag 1 september 2019 is de Petrakerk van de gereformeerde gemeente van Hendrik-Ido-Ambacht weer in gebruik genomen. De verandering is groot. Daar is aan de buitenkant weinig van te zien, aan de binnenkant des te meer. Keken de kerkgangers vóór de renovatie tegen een muur van roodbruine bakstenen aan, nu is de wand wit gestuukt. Donkerbruine kerkbanken op de begane grond zijn vervangen door nieuwe opklapbare banken in een lichte beukenkleur. De preekstoel en de lezenaar zijn daarop aangepast en zijn met hetzelfde materiaal en in dezelfde kleur uitgevoerd. Een deel van de kerkzaal kan door middel van een vouwwand worden afgescheiden. „Doordeweeks is er ruimte nodig voor clubs en vergaderingen. Elke zondag gaat de vouwwand weg en worden er stoelen neergezet, die naar verwachting allemaal bezet worden”, zegt gemeentelid en bouwmanager Wim de Jong.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur