Handelingen

Heerlen, Sittarderweg bij 143 - Antoniuskapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: St. Antoniuskapel
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Heerlen
Plaats: Heerlen
Adres: Sittarderweg bij 143
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1938
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis

Kleine veldkapel in de tuin van het voormalige Franciscanenklooster en de bijbehorende R.K. Kerk H.H. Martelaren van Gorcum, die beide zijn gesloopt.

Tuin en veldkapel zwaar verwaarloosd.

Onduidelijk of deze tuin en de kapel nog bestaan.

In de media

  • Uit Limburger Koerier, 10 Juni 1938.

Maandag a.s. 13 Juni is het 't feest van den H. Antonius van Padua. Op den Sittarderweg zal dit feest bijzonder plechtig gevierd worden. 's Avonds om half acht zal in plechtige processie met het Allerheiligste en het beeld van den H. Antonius van uit de kerk naar den tuin getrokken worden. Na den rondgang in den tuin zal op 't rustaltaar dat opgericht is op de plaats waar het kapelletje gebouwd zal worden, het plechtig Lof gehouden worden waaronder korte toespraak. Onder de processie en het Lof wordt door de geloovigen gezongen met begeleiding van het orgel. In de kerk is een microphoon ger plaatst en in den tuin zijn verschillende luidsprekers aangebracht zoodat door den heelen tuin het spel van het orgel duidelijk te hooren is.

Afbeeldingen