Handelingen

Heerlen, Sittarderweg 141 - Martelaren van Gorcum

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Martelaren van Gorcum
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Heerlen
Plaats: Heerlen
Adres: Sittarderweg 141
Postcode: 6412CA
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1912
Architect: Seelen, H.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Oorspronkelijk kloosterkerk van de Paters Minderbroeders, later parochiekerk. Neoromaanse kerk met op kruising vieringtorentje. Buiten gebruik 1995, sloop 2000. De kloostervleugel links van de kerk is blijven staan, en is in jaren 1970-1980 verbouwd tot appartementen.

In de media

Uit Limburger Koerier, 8 April 1933.

NIEUW ORGEL SITTARDERWEG. Wordt 1en Paaschdag ingebruik genomen, Uitzending per radio.

Het nieuwe orgel in de kerk der P. Franciscanen, Sittarderweg is gereed. Het orgel is gebouwd volgens pneumatisch systeem, met zwelkast, bestaat uit 28 registers, waarvan 21 sprekende, de overigen bestaan uit koppels en Tremolo. Met de aflevering van dit nieuwe werk mogen we de firma Gebr. Vermeulen te Weert gelukwenschen, daar het ten zeerste aan de verwachtingen voldoet. Het is een orgel, rijk aan kleur met een glanzend spel. Op den 1sten Paaschdag, des namiddags om kwart voor vier zal het worden ingespeeld door den heer Victor Linsen, oud-directeur van het conservatorium te Goch, organist te Sittard. Een gedeelte van het programma zal per K.R.O. worden uitgezonden. Eenieder, die belang stelt in dit fraaie werk zal gaarne in de gelegenheid gesteld worden, het orgel te bezichtigen.

Uit Limburger Koerier, 15 April 1933.

Door de Weerter Kerkorgelfabriek firma Gebr. Vermeulen, werd voor de kerk der Eerw. Paters Franciscanen te Heerlen een nieuw orgel vervaardigd, hetwelk op eersten Paaschdag op feestelijke wijze in gebruik genomen zal worden.

Dit orgel is gebouw naar pneumatisch systeem met 21 sprekende registers verdeeld over twee klavieren en vrij pedaal, 6 koppelingen, 1 vrije combinatie, 4 drukkoppen en automatisch pedaal. Manuaal II is in zwelkast gebouwd. De inspeling zal plaats hebben door dhr. Linssen, Organist te Sittard. Het orgel wordt van deskundige zijde, en om het zuivere klankgehalte en om de keurige afwerking zeer geprezen.

Uit Limburger Koerier, 18 April 1933.

Op den eersten Paaschdag werd om kwart voor vier uur des middags op plechtige wijze het nieuwe orgel in de kerk der Paters Franciscanen aan den Sittarderweg ingezegend en in gebruik genomen. Een groot aantal belangstellenden waren (sic) bij deze plechtigheid tegenwoordig. Vóór het plechtig Lof werd door den ZeerEerw. Pater Gardiaan de inzegening verricht. Het Lof werd gecelebreerd door den ZeerEerw. Pater Theodorus Binnendijk O.F.M., met assistentie van de Z. Eerw. Paters Wilhelmus de Leeuw O.F.M, diaken, en Benedictus Koenen, subdiaken. De ZeerEerw. Pater Gilbertus Lohuis O.F.M, uit Maastricht hield een hooggestemde feestpredicatie. De organist, de heer Vict. Linsen, oud-directeur van het Conservatorium te Goch, bespeelde het nieuwe instrument. Onder en na het Lof speelde hij o.m. "Paaschjubel", een eigen compositie, een rhapsodie van Silver, een Nocturne van Johnston, en een Toccata van Max Reger. Bij de uitvoering van deze werken demonstreerde de organist behalve zijn eigen goede technische capaciteiten, oorspronkelijke opvatting en vindingrijke registratie, de mooie eigenschappen van dit nieuwe instrument zelf, en wel op zoodanige wijze dat men de ingebruikneming van dit orgel een feestdag voor het Rectoraat mag noemen. Het koor, dat tijdens het Lof zong, onder leiding van den heer J. Geysel, verdient vooral zeer bijzondere waardeering om de uitvoering der Palestrijnsche muziek. De uitvoeringsvorm hiervan bereikte een volmaakte hoogte. En deel van de plechtigheden werd uitgezonden door den K.R.O.

Externe links

Afbeeldingen