Handelingen

Heerlen, Gerard Bruningstraat 4 - O.L. Vrouw van Lourdes

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw van Lourdes
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Heerlen
Plaats: Heerlen (Molenberg)
Adres: Gerard Bruningstraat 4
Postcode: 6416EB
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1926
Architect: Franssen, C.J.H. & J.G.C.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Verschijning van de Onbevlekte Maagd. Mooi op heuvel gesitueerde neoromaanse kerk met twee torens aan weerszijden van het transept.

In de media

Uit Limburgsch Dagblad, 7 december 1948.

A.s. Zondag onder het Lof om 5 uur zal in de parochiekerk van O.L. Vrouw te Molenberg-Heerlen het nieuwe orgel, gebouwd door de van ouds bekende firma Gebrs. Vermeulen te Weert, door de Z.E. Heer P. van Oppen, pastoor der parochie, plechtig worden ingezegend. Voor en na het Lof zal het orgel bespeeld worden door de heer Hub. Houet. organist der St. Catharlnakerk te Eindhoven en leraar aan het conservatorium te Tilburg. Onder het Lof zal de ZeerEerw. Zeergel. Pater Mag. Dr. Paulus Schmit O.Carm. een predicatie houden. Het orgelfront is geheel aan de architectuur der kerk aangepast en behoudt toch zijn sierlijke lijnen. De dispositie omvat 31 registers, waarvan het kerkbestuur er voorlopig 23 heeft laten plaatsen. In het front staan een kleine 100-tal pijpen opgesteld. In het orgel zelf staan er nu reeds 1300. Als het geheel afgebouwd zal zijn, bevat het plm. 2000 pijpen Het orgel is gebouwd naar het electro-pneumatisch kegelladensysteem. Daar er in de naaste omgeving van Heerlen, na Heksenberg 8 jaar geleden, geen orgelbespellng op een nieuw orgel meer is voorgekomen, mogen we wel zeggen, dat de verwachtingen hoog gespannen zijn, niet alleen op de Molenberg, maar in geheel de omgeving.

Uit Limburgsch Dagblad, 14 december 1948.

Het nieuwe orgel van de O.L. Vrouwe-kerk

Sieraad voor Molenberg-parochie. HEERLEN. 13 Dec. — De Onze Lieve Vrouwekerk van de Molenberg is zonder twijfel met het nieuwe orgel, dat Zondag werd ingewijd, een instrument van grote kunstwaarde rijk geworden. Het is voortreffelijk geïntoneerd op de kerkruimte. De orgelbouwer heeft een zeer goede beurt gemaakt, toen hij dit orgel zo homogeen en goed opleverde. Dit was een moeilijke opgave vooral nu het incompleet bleef en nog op elk manuaal 2 tongwerken blijven gereserveerd. Wat is een goed uitgewogen orgel toch een voortreffelijk kerkinstrument! Wanneer orgelbouwer en ontwerper der dispositie elkaar willen begrijpen en verstaan, hun best doen om de kerkelijke voorschriften te onderhouden, ook met betrekking tot aesthetisch karakter van orgel en intonatie is het ook in onze tijd mogelijk om een goed instrument te bouwen, waarop men heel de orgellitteratuur practisch kan spelen, zonder in het concertmatige te vervallen.

Wat Hub Houët ons deze middag liet horen, was uitstekend gekozen, niet alleen om de mogelijkheden van dit orgel ter kennis en waardering ter toehoorders te brengen, maar ook om ons een inzicht te geven in de gelukkig zo ten goede veranderde smaak van onze organisten. Met grote stappen gingen we door de litteratuur van 4 eeuwen. En als er iets is wat ons goed deed, dan was het, dat deze prachtige Variaties van Sweelinck, zo groot, zo Hollands, zo fraai voorgedragen, niet ontbraken. Wie helpt de pastoor van Molenberg, die zulk een prachtig orgel aandurfde, aan de de laatste ƒ 6000 voor de ontbrekende tongwerken. Het moest een trots zijn voor de Heerlense burgerij, om dit orgel spoedig vol te maken, dat een sieraad is niet alleen voor de parochie, maar van dc hele stad. Dr. Paulus Schmit, O. Carm.

Externe links

Afbeeldingen