Handelingen

Heerlen, Anjelierstraat - Christus Koning (1927 - 1963)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Christus Koning
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Heerlen
Plaats: Heerlen
Adres: Anjelierstraat
Postcode:
Sonneveld-index: 17679
Jaar ingebruikname: 1927
Architect: Franssen, J.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Buiten gebruik 1963, wegens mijnschade; gesloopt in 1965. Vervangen door nieuwe kerk, ontworpen door J. Fanchamps.

In de media

  • Uit Het Centrum, 27 October 1927.

Katholieke Landgenooten. Voor de tweede maal gaan we het feest van Christus Koning vieren. Vurig zullen we dien dag bidden: „Laat toekomen Uw rijk". Ja, Christus Koning regeere overal en over alle menschen. Zijn Rijk dringe door tot in de harten en strekke zich uit over de geheele wereld. Christus-Koning, zooals ge weet, zal de Patroon zijn van onze nieuwe kerk te Nieuw-Einde, in de Mijnstreek, 't Is mij een genoegen u mede te deelen dat op Zijn Feestdag, Zondag 30 Oct., de plechtige Eerste Steentegging zal plaats hebben van de kerk Hem toegewijd. Ik ben overtuigd, dat zeer velen graag de plechtigheid zouden willen bijwonen, om de eer te hebben een steentje te metselen. Gij kunt niet komen, maar zendt mij dien dag of een der volgende dagen, een postwisseltje, waarmede we de muren der kerk verder kunnen optikken. We zijn nog zoo ver van het noodige bedrag. Adres: WelEerw. Heer REIJNEN, Lazarist, Rector te Nieuw-Einde, Postrekening 101988.


Afbeeldingen