Handelingen

Heel, Rector Driessenstraat 2 - Sint Joseph (1909 - 2015)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Heel, Rector Driessenstraat 2 - Sint Joseph)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kapel Huize St. Joseph
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Maasgouw
Plaats: Heel
Adres: Rector Driessenstraat 2
Postcode: 6097AK
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1909
Architect: Seelen, S.H.J.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Dit was een buitengewoon belangrijk monumentaal complex. Kapel psychiatrisch ziekenhuis St Joseph Stichting, door oorlogshandelingen beschadigd 1944, door brand verwoest 1948, herstel en restauratie 1950, kapel nieuwe toren. Atelier J.W. Ramakers uit Geleen plaatste in 1914 het hoofdaltaar, St. Josephaltaar en het H. Maria-altaar. Het St. Joseph altaar en H. Maria-altaar verbrandden tijdens de grote brand in 1948. Anno 2015 is Huize Sint Joseph afgebroken. De gebrandschilderde ramen in de trappenhuizen zijn inmiddels verwijderd en opgeslagen en de ontmanteling van het complex is inmiddels begonnen. (Datum 20-01-2015)

Het klooster werd in 1908 gesticht voor de verpleging van mannelijke, geestelijk gehandicapte, patiënten. De broeders begonnen hun werk in Heel in de school die de naam Klein-Bethlehem meekreeg en in het kasteel, het latere Sint Anna. Toen het onderkomen daar te klein werd voor het toenemend aantal cliënten werd het landgoed rond villa Daelzicht verworven. In 1909-1910 kwam, onder architectuur van Jos. Seelen (1871-1951) uit Heerlen, de eerste fase van het huidige hoofdgebouw tot stand: de L-vormige instituutsvleugels in een sobere neorenaissance stijl met kenmerkende trapgevels. De eerste steen van de kapel werd gelegd in 1910. De kapel is gewijd aan het H. Hart. Met de bouw van de kapel kreeg het complex een F-vormige plattegrond. Geringe oorlogsschade werd hersteld maar de grote brand van 22 juli 1948 heeft het gebouw een gedaanteverwisseling toegedaan. Alle daken van het gebouw brandden af, de klokkentoren van de kapel stortte door het gewelf en de lagere verdiepingen van het complex liepen veel rook- en waterschade op. De vervaarlijk in de lucht stekende en zo kenmerkende trapgevels van Seelen moesten worden gesloopt. De oude zolderverdieping werd vervangen door een volwaardige verdieping en een minder steil dak naar een traditionalistisch ontwerp van architect Schinkel uit Sittard. In de kapel waren drie van de zes gewelven ingestort. Ook deze werden onder leiding van Schinkel hersteld. De orgeltribune werd zodanig beschadigd dat deze moest worden vervangen. In 1961 vond een uitbreiding van het gebouw plaats met een vleugel waarin de arbeidstherapie en een polikliniek werden ondergebracht, met op de verdieping een toneel- en filmzaal. Door deze aanbouw kreeg het complex een E-vorm. Twee jaar later werden nog twee traveeën aangebouwd aan de zijvleugel aan de Heerbaan, in westelijke richting en in stijl met de bestaande zijvleugel. In de loop van de jaren vonden met name in het interieur diverse moderniseringen plaats die te maken hebben met de veranderende inzichten in de zorg en wijzigingen in het gebruik van het gebouw. In 1989 werd het gerestaureerd.

Anno 2015 wordt Huize Sint Joseph afgebroken. De gebrandschilderde ramen in de trappenhuizen zijn verwijderd en opgeslagen. Alles uit het gebouw met enige kunsthistorische betekenis is netjes verwijderd. De figuratieve ramen in de apsis zijn onlangs ook verwijderd en opgeslagen. (Datum 24-04-2015)

  • (Bron:Kerkgebouwen in Limburg )

Afbeeldingen

Interieur