Handelingen

Heeg, De Skatting 30 - Ichthuskerk (1889 - 2021)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Heeg, De Skatting 30 - Ichthuskerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ichthuskerk
Genootschap: Protestantse Gemeente Heeg
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: Heeg
Adres: De Skatting 30
Postcode: 8621BW
Sonneveld-index: 09050
Jaar ingebruikname: 1889
Architect: Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)
Huidige bestemming: gereformeerde kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Gereformeerde Kerk te Heeg uit 1889. Eén der belangrijkste vroege werken van de gereformeerde kerkenbouwer Tjeerd Kuipers (1857-1942). De kruisvormige zaalkerk met fronttoren is opgetrokken in neorenaissancestijl. Het liturgisch centrum met de kansel is gemoderniseerd (zie foto's onder).

  • 2021 - 30 mei 2021 laatste dienst/

Geschiedenis vervolg

Onder leiding van dr. Abraham Kuyper brak in 1886 een aantal kerkenraden in Nederland met het bestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk. Deze kerkscheuring wordt de Doleantie genoemd. Over het gehele land sluiten ruim 300.000 mensen zich aan bij de Doleantie. Voor Heeg begint de geschiedenis van de Doleantie in het jaar 1887. In dat jaar wordt gebroken met de Hervormden. Een groot gedeelte van het aantal leden gaan naar de kerk van de dolerenden. Predikant is dr. L. H. Wagenaar. Dr. Lútzen Wagenaar was behalve dominee ook dichter, historicus en schrijver. Hij onderhield nauwe contacten met de socialist mr. Pieter Jelles Troelstra. Op andere plekken heeft dr. L. H. Wagenaar ook nieuwe kerken voor de dolerenden gesticht. In juli 1889 wordt uiteen gezet met de bouw van de nieuwe kerk. Ruim een half jaar later in 1890 wordt de kerk al in gebruik genomen. Heeg is trots op haar kerk, de grootste 'Nederduits Geformeerde Kerk' van de gehele Zuidwesthoek van Friesland. Gebouwd als kruiskerk in de Neorenaissance stijl. Architect is Tsjeard Kuypers uit Gorredijk. Kuypers, die later in Amsterdam woonde, heeft in Nederland voor meer dan 50 kerken het ontwerp gemaakt. In 1967 ondergaat de kerk een grote restauratie. Bij de restauratie gaat er veel van het interieur verloren. Zo worden de beide 'sydkreaken' verwijderd, en de preekstoel en banken worden vernieuwd. Het orgel is daarentegen nog wel oorspronkelijk, gebouwd door de firma Bakker & Timmenga te Leeuwarden.

  • (Bron: pkn-heeg.nl)

Orgel

Het orgel is gebouwd door Bakker & Timmenga in 1890.

In de media

  • Uit Het Nieuws van den Dag, 18 September 1889.

In de nieuwe kerk der Nederlands Gereformeerde gemeente te Heeg in de provincie Friesland, zal een orgel worden aangebracht, waarvan de vervaardiging is opgedragen aan de firma Bakker & Timmenga, te Leeuwarden.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur