Handelingen

Harskamp, Beatrixlaan 2 - Protestantse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Protestantse Kerk
Genootschap: PKN Protestantse kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Ede
Plaats: Harskamp
Adres: Beatrixlaan 2
Postcode: 6732BD
Sonneveld-index: 11603
Jaar ingebruikname: 1959
Architect: Top, J. van der, Ede
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geenGeschiedenis

Tamelijk onopvallende wederopbouwkerk met dakruiter. Gebouwd als Gereformeerde Kerk. In 1958 ontstonden er plannen om een eigen kerk te bouwen. Het gebouw is ontworpen door architect J. van de Top uit Ede. Op 21 oktober 1958 werd de vergunning verleend en kon de bouw beginnen. Ds. Slingenberg hield een korte toespraak, zei onder meer dat de kleine groep Gereformeerden uit Harskamp en Otterlo niet langer ‘zwervelingen’ zouden zijn, en stak de eerste spa in de grond. Door veel werk zelf te verrichten, kon er flink bespaard worden op de bouwkosten. Die bedroegen toch nog een kleine fl. 50.000. Er was in eerste instantie wel geld voor een klokkentoren, maar niet voor een luidklok. Door medewerking van dhr. J. Brouwer kon een klok uit een andere gemeente overgebracht worden en was een grote wens in vervulling gegaan.

Ingebruikneming

Op donderdag 9 april 1959 werd het kerkgebouw in gebruik genomen. Verschillende genodigden hielden een toespraak, waarna ds. Bloemkolk uit Ede op symbolische wijze de overdracht van het gebouw vertolkte door de sleutels aan de wijkpredikant ds. Slingenberg te overhandigen. Vervolgens werd de klok voor het eerst geluid en ving de eerste dienst aan. Ds. Slingenberg hield een overdenking vanuit Jesaja 40 vers 9b: “Zie hier is uw God”.

Verbouwing

In de loop van de jaren kwam men eigenlijk ruimte tekort. Er waren niet genoeg nevenruimtes beschikbaar. Daarom werd in 1985 het kerkgebouw stevig verbouwd en uitgebreid. Dhr. Arend Peelen heeft hiervoor het ontwerp gemaakt en de uitvoering gedaan. De ingang werd verplaatst naar de Beatrixlaan en er werd een stuk aangebouwd, waar een nieuwe vergaderzaal en keuken werd gerealiseerd. Boven werd een aparte ruimte voor de jeugdactiviteiten ingericht. Begin jaren 1990 werd de kerkzaal grondig opgeknapt. Het liturgisch centrum werd verplaatst naar de lange kant en de kansel werd gerenoveerd. Dhr. Van De Kamp zorgde voor passend meubilair in de vorm van een liturgische tafel en enkele standaards waarop o.a. het doopvont en de paaskaars kunnen staan.

  • 2022 - De protestantse gemeente in Ede houdt vanaf september al haar kerkdiensten en kerkelijke activiteiten in twee kerkgebouwen: De Open Hof en de Beatrixkerk. De Taborkerk in Ede en de gereformeerde kerk in Harskamp worden afgestoten. Ook worden er geen diensten meer gehouden in de Noorderkerk, die eerder al werd verkocht.
  • 2023 - De wijkgemeente Harskamp van de Protestantse Gemeente te Ede houdt op zondag 27 augustus 2023 de laatste dienst in haar (voormalig gereformeerd) kerkgebouw aan de Beatrixlaan 2 te Harskamp.

Sluiting kerken Protestantse gemeente Ede

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Ede heeft het ‘voorgenomen besluit’ kenbaar gemaakt om ‘vooralsnog’ drie van de vijf kerkgebouwen op termijn te sluiten.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur