Handelingen

Harskamp, Beatrixlaan 2 - Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Gelderland
Gemeente: Ede
Plaats: Harskamp
Adres: Beatrixlaan 2
Postcode: 6732BD
Sonneveld-index: 11603
Jaar ingebruikname:
Architect: Top, J. van der, Ede
Huidige bestemming: Protestantse kerk
Monument status: geenGeschiedenis

In 1958 ontstonden er plannen om een eigen kerk te bouwen. Het gebouw is ontworpen door architect J. van de Top uit Ede. Op 21 oktober 1958 werd de vergunning verleend en kon de bouw beginnen. Ds. Slingenberg hield een korte toespraak, zei onder meer dat de kleine groep Gereformeerden uit Harskamp en Otterlo niet langer ‘zwervelingen’ zouden zijn, en stak de eerste spa in de grond.

Door veel werk zelf te verrichten, kon er flink bespaard worden op de bouwkosten. Die bedroegen toch nog een kleine fl. 50.000. Er was in eerste instantie wel geld voor een klokkentoren, maar niet voor een luidklok. Door medewerking van dhr. J. Brouwer kon een klok uit een andere gemeente overgebracht worden en was een grote wens in vervulling gegaan.

Ingebruikneming

Op donderdag 9 april 1959 werd het kerkgebouw in gebruik genomen. Verschillende genodigden hielden een toespraak, waarna ds. Bloemkolk uit Ede op symbolische wijze de overdracht van het gebouw vertolkte door de sleutels aan de wijkpredikant ds. Slingenberg te overhandigen. Vervolgens werd de klok voor het eerst geluid en ving de eerste dienst aan. Ds. Slingenberg hield een overdenking vanuit Jesaja 40 vers 9b: “Zie hier is uw God”.

Verbouwing

In de loop van de jaren kwam men eigenlijk ruimte tekort. Er waren niet genoeg nevenruimtes beschikbaar. Daarom werd in 1985 het kerkgebouw stevig verbouwd en uitgebreid. Dhr. Arend Peelen heeft hiervoor het ontwerp gemaakt en de uitvoering gedaan. De ingang werd verplaatst naar de Beatrixlaan en er werd een stuk aangebouwd, waar een nieuwe vergaderzaal en keuken werd gerealiseerd. Boven werd een aparte ruimte voor de jeugdactiviteiten ingericht. Begin jaren ’90 werd de kerkzaal grondig opgeknapt. Het liturgisch centrum werd verplaatst naar de lange kant en de kansel werd gerenoveerd. Dhr. Van De Kamp zorgde voor passend meubilair in de vorm van een liturgische tafel en enkele standaards waarop o.a. het doopvont en de paaskaars kunnen staan.

Externe link

Afbeeldingen

Exterieur