Handelingen

Hardinxveld-Giessendam, Buitendams 118 - Eben Haëzer

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Provincie: Zuid Holland
Gemeente: Hardinxveld-Giessendam
Plaats: Hardinxveld-Giessendam
Adres: Buitendams 118
Postcode: 3371HS
Bouwja(a)r(en): 1984
Sonneveld-Index: 02271
Architect: na te gaan
Oorspronkelijke bestemming: Gereformeerde Gemeente
Huidige bestemming: Gereformeerde Gemeente
Monument status: geen


Geschiedenis

Moderne kerk zonder toren. "Refodome". Ter vervanging van het voormalige kerkgebouw. De ingebruikname van dit kerkgebouw vond plaats op 22 juni 1984. In 1984 wordt dit kerkgebouw uitgebreid met 302 zitplaatsen zodat het aantal komt op 912. Haaks op de kerkzaal werd een aanbouw gemaakt, aan de westkant. Ook kwam er meer zaalruimte. In 1999 wordt het kerkgebouw wederom uitgebreid. Het kerkgebouw wordt aan de oostzijde uitgebreid zodat er 248 zitplaatsen bijkomen. Het totaal komt dan op 1095 zonder uitschuifbankjes en extra stoelen.

Orgel

Op 19 december 1984 neemt de kerkelijke gemeente een orgel in gebruik van de firma Valckx en Van Kouteren te Rotterdam. Het is in 1933 gebouwd voor de Hervormde Kerk van Hengelo. De overplaatsing en restauratie is in handen van de firma H.B. Scheurman en Zn. te Rotterdam, tevens wordt het uitgebreid.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 27 januari 2009.

De gereformeerde gemeente van Hardinxveld-Giessendam heeft vorige week haar honderdjarig bestaan herdacht. De eigen predikant, ds. W.J. Karels, hield vorige week dinsdag een herdenkingsdienst aan de hand van Micha 6:5. Behalve iemand van de burgerlijke gemeente, sprak verder ds. B. van der Heiden de gemeente toe. Hij is de enige nog levende oud-predikant van de gemeente vlak bij Gorinchem. Tevens werd de herdenkingsbundel gepresenteerd. De titel van het boek, geschreven door H. Koesveld, is gelijk aan de naam van het kerkgebouw: ”Eben-Haëzer”.

In 1909 werd de gemeente Hardinxveld-Giessendam opgericht. Achtereenvolgens waren ds. D. C. Overduin, ds. J. Mol, ds. B. Reinders en ds. B. van der Heiden aan de gemeente verbonden. Hardinxveld-Giessendam verloor ten tijde van ds. Overduin veel leden, omdat de predikant het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten verliet. Langzaam is het ledental weer gegroeid tot nu ruim 1850 leden. In 2008 is een afdeling in Sliedrecht opgericht. Sliedrecht kende in de beginjaren van de gereformeerde gemeente Hardinxveld-Giessendam een eigen kerkelijke gemeente. Op termijn wordt de afdeling verzelfstandigd.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur