Handelingen

Haarlem, Velserstraat 77 - Noorderkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Noorderkerk
Genootschap: Ned. Herv. Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Haarlem
Plaats: Haarlem
Adres: Velserstraat 77, 2023 EB
Postcode: 2023EA
Jaar ingebruikname: 1924
Architect: Korringa, H.
Huidige bestemming: Orthodontie en Tandartsen Praktijk
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

Inleiding

Belangrijke interbellumkerk: zaalkerk in traditionalistische vormen met torentje op de kruising. Gebouwd als Ned. Hervormde Kerk in de Kleverparkbuurt. Als zodanig buiten gebruik in 2006.

Sindsdien is de kerk in gebruik genomen als Noorderkerk Dental Center. Stijlkenmerken binnen en buiten zijn behouden en de tuin is opnieuw aangelegd. Huidig gebruik als Orthodontie en Tandartsen Praktijk. Zie voor foto's van interieur en verbouwing ook www.nkdc.nl.

Ontstaan kerkgebouw

De Noorderkerk aan de Velserstraat 77 is gesticht door de Stichting “Noorderkerk en –school” daterende uit 1903. De oprichter van de Stichting, dominee Pieter Barbas, was nogal betrokken bij alles gaande in Haarlem Noord en was eerder de stichter van het volkslogement aan de Jansweg. Nog voordat de grond van het latere Kleverpark werd bebouwd door de Binnenlandse Exploitatie Maatschappij van Onroerende Goederen mocht dominee Barbas van de oorspronkelijke eigenaresse, mejuffrouw C.A. van Wickevoort Crommelin, een stuk grond aanwijzen voor zijn toekomstige protestantse centrum. Nadat hij zijn keuze had gemaakt, kreeg hij de grond cadeau. Hoewel de bekende architect Van der Steur een ontwerp maakte in 1907 zou het nog lang duren voor de kerk werd gebouwd. Ook werd het uiteindelijk een ander ontwerp. Er was nog veel tijd nodig om aan de benodigde financiën te komen: hiervoor werden heipalen verkocht aan “sponsors”. Dit leverde 3000 gulden op, maar het duurde tot 1923; de datum waarop de eerste paal de grond in ging was 10 oktober 1923.

Een van de heipalen is bewaard en stond jaren als offerblok in de kerk; nu is deze in de entree te vinden van het Noorderkerk Dental Center. De bouw werd destijds uitgevoerd door aannemersbedrijf De Bruyn. De eerste koster was Hendrik van Mourik, die aan de Berkheijdestraat 21 woonde. Hij had een lucratieve samenwerking in die zin: hij was tevens begrafenisondernemer én kapper. Als kapper had hij zijn klanten al weten te overtuigen van de aankoop van de heipalen van de Noorderkerk.

In 2005 werden de Noorderkerk, de school en de bijgebouwen door de kerk afgestoten en verkocht aan projectontwikkelaar ’s Wintersbinnen uit Amsterdam. Deze splitste het onroerend goed en verhuurde in de tussentijd de kerk. Per december 2005 kwam de kerk in handen van Noorderkerk Dental Center en begon de planning voor bouw en ingebruikname.

Verbouwing

Vanaf december 2005 werkte Rijn Architecten uit Burgerveen (www.rijnarchitecten.nl) aan het ontwerp van de tandartsen praktijk in de Noorderkerk. Opdracht voor de architect was om de ruimte optimaal te benutten maar geen schade toe te brengen aan het oorspronkelijk interieur waar dat te voorkomen was. De gemeente Haarlem had ook als eis opgesteld dat het uiterlijk van de Noorderkerk niet mocht wijzigen. Er werd gewerkt aan een ontwerp waarbij ook de interne logistiek van de tandarts en orthodontist optimaal zou functioneren en waarbij het meest effectief kon worden samengewerkt voor tandheelkunde, orthodontie, implantologie, kindertandartsen en mondhygiëne. Dit leverde een bouwplan op waarbij er een losstaande “doos” in de kerk zou worden geplaatst.

De bouw kon starten in april 2006 nadat alle benodigde vergunningen waren verkregen van de gemeente Haarlem. Aannemingsbedrijf HC-Bouw (www.hcgroep.nl) realiseerde in 4 maanden de complete bouw van de praktijk.

De verbouwing is vastgelegd in een aantal foto’s: zie foto’s verbouwing op bovengenoemde website

Wetenswaardigheden Noorderkerk

De Noorderkerk is volledig verbouwd aan de binnenzijde zonder de muren en ramen hier in te betrekken. De muren zijn volledig in het zicht vanuit de behandelkamers.

Alle behandelkamers hebben een plaats op de begane grond. Er zijn 2 behandelkamers voor tandheelkunde waarvan 1 is ingericht als operatiekamer inclusief een “recovery” kamer. In de operatiekamer kan ook gewerkt worden met lachgas. Voor orthodontiebehandelingen is een grote kamer ingericht en aansluitend een kamer voor mondhygiëne.

De ruimtes zijn in rustgevende kleuren ingericht en er is in de bouw van de kamers zoveel mogelijk uitzicht op de oude wanden van de kerk, het glas-in-lood en de oude balkenplafonds.

De tuin van de Noorderkerk is teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Het grasveld is opnieuw aangelegd en er is rondom een haag geplant zoals die er in 1923 ook werd aangeplant.

Afbeeldingen