Handelingen

Haarlem, Spaarne 99 - O.L. Vrouw Rozenkrans en St. Dominicus (Spaarnekerk) (1885 - 1983)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw Rozenkrans en St. Dominicus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Haarlem
Plaats: Haarlem
Adres: Spaarne 99
Postcode: 2011AJ
Inventarisatienummer: 05528
Jaar ingebruikname: 1885
Architect: Margry, E.J.
Huidige bestemming: gesloopt 1983
Monument status: was Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Belangrijke, rijk gedetailleerde neogotische kerk met beeldbepalende toren. Buiten gebruik gesteld in 1974.

Ondanks jarenlange plannen/acties tot behoud, door verbouwing c.q. inbouw van appartementen, is deze kerk uiteindelijk gesloopt voorjaar 1983.

Driebeukige neogotische kruisbasiliek in aan de rijpe gotiek ontleende vormen. Toren naast de voorgevel, schip met dubbele schoorbogen. Vijfzijdig gesloten koor met veelhoekig gesloten zijkapellen. Natuurstenen pijlers met kolonnetten en bladkapitelen, kruisribgewelven. Over de kruising een stergewelf. Galerijen in de transeptarmen en in de westelijke schiptravee. Op de dekplaten van de pijlers apostelbeelden onder de baldakijnen. Neogotische inrichting was tot aan de sloop nog vrijwel geheel aanwezig.

Het Adema orgel is in 1976-1977 overgeplaatst naar de R.K. Sint Jacobuskerk in Den Haag.

De torenspits is bewaard gebleven en heeft midden jaren 1980 een curieuze bestemming gekregen: enkele km verderop, als bekroning van de FEBO snackbar in het winkelcentrum Schalkwijk (adres: Rivieraplein 5, Haarlem).

Geschiedenis vervolg

Spaarnekerk

De Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans en de Heilige Dominicuskerk, beter bekend als de Spaarnekerk, was een Rooms-Katholieke Kerk in Haarlem. De kerk was gewijd aan Maria (moeder van Jezus) en aan de heilige Dominicus van Osma (1170-1221), de stichter van de Orde der Dominicanen. Geschiedenis. De kerk werd tussen 1883 en 1885 gebouwd aan het Spaarne aan de oostzijde van de Langebrug. Zij diende ter vervanging van een oudere schuilkerk, die ooit was gevestigd in de bierbrouwerij De Drie Klaveren. De driebeukige neogotische kruiskerk was ontworpen door Evert Margry, een leerling van Pierre Cuypers. Na twee jaar bouwen werd de kerk in 1885 ingewijd door Caspar Bottemanne, bisschop van Haarlem. Vanaf de jaren 1960 liep het kerkbezoek sterk terug. Het kerkbestuur kreeg hierdoor financiële problemen en kon het onderhoud van de grote kerk niet meer betalen. Men maakte plannen om de kerk te slopen en te vervangen door een moderner, multifunctioneel gebouw. Hiertegen kwam veel verzet, omdat de Spaarnekerk als een van de drie neogotische kerken van Haarlem van architectonisch belang was (de andere 2 waren de Heilig Hartkerk aan de Kleverparkweg en de H.H. Elisabeth en Barbara aan de Paul Krugerstraat) en bovendien beeldbepalend voor dit deel van de stad. Daarbij verkeerde het gebouw nog niet in slechte staat en kon het waarschijnlijk met weinig geld worden gered. In 1975 werd de laatste dienst gehouden en werd de kerk gesloten. De in 1974 opgerichte stichting Behoud Spaarnekerk wist de sloop nog enkele jaren uit te stellen en de kerk werd zelfs nog op de lijst van gemeentelijke monumenten in Haarlem geplaatst. Onderzoeken naar een nieuwe functie voor het gebouw liepen echter op niets uit. In 1982 werd de Spaarnekerk van de monumentenlijst gehaald en een jaar later gesloopt. Op de plaats van de kerk werd een appartementencomplex gebouwd.

Resten

De kerk is niet geheel verdwenen. Naast het appartementencomplex staat nog het parochiehuis, Spaarne 197, waar een bewaard gebleven deel van het trappenhuis van de kerk tegen de nieuwbouw aan staat. De naaldspits van de kerktoren is ook bewaard gebleven en staat boven op een moderne vestiging van een kappersbedrijf naast het winkelcentrum Schalkwijk.[1] Glas-in-loodramen afkomstig uit de kerk zijn herplaatst in een café aan de Grote Markt. Het Adema-orgel uit 1891 is in 1976-1977 verhuisd naar de Sint-Jacobus de Meerderekerk aan de Parkstraat in Den Haag en daar gecombineerd met reeds aanwezig pijpwerk van Michaël Maarschalkerweerd.

  • (Bron: wikipedia)

Externe links

Afbeeldingen

Sloop

De meeste foto's hieronder zijn genomen op 03-04-1983, en komen uit de collectie van Job van Nes. Zaandam. Helaas is deze kerk ook verleden tijd, en daarom veel van deze sloopfoto's,