Handelingen

Haarlem, Ridderstraat 29 - Noorderkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Noorderkerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Haarlem
Plaats: Haarlem
Adres: Ridderstraat 29
Postcode: 2011RR
Inventarisatienummer: 05458 05475
Jaar ingebruikname: 1888
Architect: Es, H. van
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Karakteristiek Gereformeerd kerkgebouw, in neorenaissancestijl, zonder toren. Van 1888 tot 1950 Gereformeerde Noorderkerk, daarna in gebruik door de Gereformeerde Gemeente met 215 zitplaatsen. Als zodanig buiten gebruik 2008.

Ontwerp

De voormalige Gereformeerde Noorderkerk is een mooi voorbeeld van architectonisch plagiaat. Toen Tjeerd Kuipers (1857 - 1942) in 1887 een nieuwe Gereformeerde kerk ontwierp kon hij niet vermoeden dat hij de opdracht niet zou krijgen, maar dat zijn tekeningen gebruikt zouden worden door concurrent H. van Es die er zijn eigen ontwerp mee perfectioneerde.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 12 december 2006.

De gereformeerde gemeente te Haarlem bestaat zestig jaar. Morgenavond zal daar in een herdenkingsdienst aandacht aan worden geschonken. Deze dienst wordt geleid door student G. Heijkamp. De gemeente werd geïnstitueerd op 13 december 1946 en telt ongeveer 90 leden en doopleden. De gereformeerde gemeente te Haarlem heeft een kerkgebouw aan de Ridderstraat.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 26 juni 2007.

Begin volgend jaar wordt de gereformeerde gemeente in Haarlem opgeheven. Scriba J. A. Versteeg zegt desgevraagd dat vorig jaar reeds een meerderheid van de gemeenteleden daarmee instemde. Het kerkgebouw is verkocht aan een projectontwikkelaar.

In het gebouw, gelegen in de binnenstad van Haarlem, zullen appartementen worden gerealiseerd. De voorgevel van de kerk blijft intact. Andere kerkgenootschappen in Haarlem hadden geen belangstelling voor het gebouw. Versteeg: „Het kerkgebouw was te groot voor de kleine kerken en te klein voor de grote kerken in Haarlem.”

De gemeente telt op dit moment 45 leden en 32 doopleden. In 2001 telde de gemeente nog 128 leden. Veel leden vertrekken uit Haarlem vanwege het ontbreken van een eigen predikant en vanwege het ontbreken van reformatorische scholen en omdat de huizen in de regio voor jongeren onbetaalbaar zijn. Verder blijkt het niet mogelijk in de ambten te voorzien. Versteeg: „Op dit moment heeft de gemeente een ouderling en twee diakenen. Bij herverkiezingen is het echter niet meer mogelijk tweetallen te maken. Ouderlingen uit onze moedergemeente in Lisse lezen nu elke zondagmiddag een preek”.

Versteeg vermoedt dat een groot aantal leden die in Haarlem en omgeving wonen, lid zullen worden in Lisse. De gereformeerde gemeente in Haarlem werd op 13 december 1946 geïnstitueerd. „In december hebben we als gemeente nog stilgestaan bij het 60-jarig jubileum”. De gemeente heeft nooit een eigen predikant gehad. In de hoogtijjaren telde de gemeente ongeveer 270 leden.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 8 april 2008.

De gereformeerde gemeente te Haarlem is vorige week dinsdag opgeheven. Tot opheffing moest worden besloten omdat niet langer in de ambten kon worden voorzien. Tijdens de laatste dienst sprak de consulent van de gemeente, ds. C. Neele, over Openbaring 5:1-5. Het thema van de preek was: ”Een gesloten boek”. Onder het zingen van Psalm 119:45 werd de kanselbijbel gesloten.

De geschiedenis van de gemeente gaat terug tot 1938, toen de kerkenraad van Lisse besloot voor de in Haarlem en omgeving woonachtige leden van de gemeente aparte kerkdiensten te gaan beleggen. Onder leiding van ds. H. Ligtenberg kwam men op 28 juni voor de eerste keer in Haarlem bijeen. Als plaats van samenkomst fungeerde een zolder boven een steenhouwerij aan de Kleverlaan. Omdat het daar ’s zomers erg warm was en ’s winters erg koud, betrok de gemeente in april 1939 een gebouw aan de Lange Molenstraat. Opmerkelijk was dat dit gebouw geen daglicht toeliet. Vanaf 1944 kwam de gemeente ’s zondags bijeen in het kerkgebouw van de zevendedagsadventisten in de Parklaan. Voor weekdiensten werd er uitgeweken naar het kerkgebouw van de evangelische broedergemeente, eveneens in de Parklaan. Op 20 december 1950 werd het huidige kerkgebouw in de Ridderstraat, een uit 1888 daterende gereformeerde kerk, betrokken.

Op 13 december 1946 vond de instituering tot zelfstandige gemeente plaats door ds. A. Verhagen. Bedroeg het aantal leden en doopleden ten tijde van de instituering ongeveer 100, in het begin van de jaren zeventig liep dit aantal op tot ruim 270. Begin dit jaar bedroeg het aantal leden en doopleden nog maar 76. Het merendeel van de leden heeft zich inmiddels aangesloten bij de gereformeerde gemeente te Lisse.

Het kerkgebouw is vorig jaar verkocht aan een projectontwikkelaar. De banken uit de kerk verhuizen binnenkort naar de hersteld hervormde kerk te Poederoijen. De rest van het interieur gaat naar de gereformeerde gemeente van Hardinxveld-Giessendam, die het gebruiken wil voor de inrichting van de nog te bouwen kerk van de onlangs gestichte afdeling te Sliedrecht.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 17 maart 2009.

Het deputaatschap voor evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten heeft vorig jaar 75.000 euro ontvangen van de in april 2008 opgeheven Gereformeerde Gemeente in Haarlem. Dat meldt de penningmeester van het deputaatschap in het jongste nummer van het kwartaalblad De Evangelist.

Tot opheffing van de gereformeerde gemeente te Haarlem werd besloten nadat niet langer in de ambten kon worden voorzien. In het voormalige kerkgebouw aan de Ridderstraat 29 zal het bedrijf Direct Force BV kantoorruimte creëren, zo deelt een woordvoerder van de gemeente Haarlem desgevraagd mee.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur