Handelingen

Haaren, Kerkstraat - Lambertus (1856 - 1911)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Lambertus
Genootschap: Rooms-Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Oisterwijk
Plaats: Haaren
Adres: Kerkstraat
Postcode:
Sonneveld-index: 14873
Jaar ingebruikname: 1856
Architect: H.J. van Tulder
Huidige bestemming: in 1911 door brand verwoest
Monument status: geenGeschiedenis

Neoclassistische Waterstaatskerk met dakruiter, gebouwd in 1856. Architect was Hendrikus Jacobus van Tulder (Henri Jacques). In de droge zomer van 1911 brandde de kerk af. Dat jaar staat in de top tien van meest droge zomers uit de 20e eeuw. Temperaturen van bijna 37 graden werden in De Bilt gemeten. De koster die op zekere avond een brandlucht waarnam, ging met een kapelaan op inspectie doch er werd geen onraad ontdekt. Midden in de nacht kwam evenwel toch het brandalarm.

Nadat men tijdelijk van een noodkerk gebruik gemaakt had, kon men in 1914 een nieuwe kerk betrekken.

In de media

  • Uit Tilburgsche Courant, 8 Augustus 1911.

Naar men met zekerheid kan mededeelen, zal de nieuwe kerk niet meer worden opgetrokken op de plek waar de oude heeft gestaan, doch aan de overzijde van den weg, in de nabijheid van de pastorie, waar nu tuinen zijn. Een noodkerk zal worden getimmerd voor den tijd, die noodig is om het nieuwe gebouw te zetten. Ter aanvulling van het bovenstaande kan nog het volgende worden gemeld: Nu de puinhoopen onzer, weleer zoo prachtige kerk, worden weggeruimd, nu ziet men welke verwoesting het vernielend element heeft aangericht. Weg zijn ze, die prachtig gebrandschilderde ramen, weg dat kunstvolle altaar, de Communiebank is in brokken, niets dat zelfs gerestaureerd kan worden. Alleen het beeld der moeder van Smarten staande in eene kapel is bewaard gebleven. Dat beeld zal in de nieuw te bouwen kerk, door den architect Th. v. Aalst te 's-Bosch eene herinnering blijven aan de ramp, die Haaren in Juli trof. Naar wij vernemen wordt volgende week de noodkerk aanbesteed.


Afbeeldingen