Handelingen

Groningen, Landsteinerlaan 2 - Magnalia Dei Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Magnalia Dei
Genootschap: Gereformeerde Gemeente
Provincie: Groningen
Gemeente: Groningen
Plaats: Groningen
Adres: Landsteinerlaan 2
Postcode: 9728KC
Inventarisatienummer: 00861 00810
Jaar ingebruikname: 1959
Architect: Bekink, C.H.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Gebouwd als R.K. Kerk Heilige Maria Moeder Gods. De bijbehorende R.K. parochie is tot stand gekomen begin jaren 1960, in de naoorlogse wijk Corpus den Hoorn.

Architectonisch zeer belangrijk modern R.K. kerkgebouw in Groningen-Zuid. De kerk is een rechthoekige zaalkerk, met een bescheiden opengewerkte klokkentoren naast de hoofdingang. Het geheel is naar ontwerp van architect Bekink opgetrokken in modernistische, licht sculpturale, vormen. Het ontwerp is, evenals de door dezelfde architect ontworpen, en in 1988 gesloopte, Christus Koningkerk in Utrecht-Kanaleneiland mogelijk beïnvloed door het werk van de Zwitsers-Franse architect Le Corbusier.

Buiten gebruik gesteld als R.K. Kerk in 1985. De kerk heeft daarna ruim 5 jaar leeggestaan. Door diverse organisaties, waaronder het Cuypersgenootschap, is in die jaren 1985-1990 actie gevoerd voor het behoud (in plaats van sloop) van dit architectonisch zo belangrijke gebouw. Mede hierdoor is de kerk op zeker moment op de Gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

In 1990 is de Mariakerk overgenomen door de Gereformeerde Gemeente. In 1992, na diverse aanpassingen, maar met respect voor de oorspronkelijke architectuur en diverse details (met name de mooie glas-in-betonramen), is ze door de Gereformeerde Gemeente in gebruik genomen, met de naam Magnalia Dei. Een eerder kerkgebouw met deze naam is buiten gebruik gesteld en later gesloopt.

Over de naam Magnalia Dei

In Schiedam bestaat (als enige kerk buiten Groningen) het Gereformeerde kerkgebouw met deze naam. De naam betekent "de grote daden Gods".

In de media

* Uit: Reformatorisch Dagblad d.d 6 oktober 2010.

Magnalia Dei. De naam komt van een gereformeerde kerk en prijkt intussen al achttien jaar op de gevel van een voormalige rooms-katholieke kerk, nu eigendom van de gereformeerde gemeente in Groningen. Tussen de woningen in de wijk Corpus den Hoorn vormt het moderne, strak vormgegeven bedehuis een opvallende verschijning. In de gevel werd een kruisconstructie verwerkt. Boven op de toren – met één klok – plaatste architect Coen Bekink een kunstwerk in de vorm van een open Bijbel.

Aanvankelijk kocht de gereformeerde gemeente in 1974 de gereformeerde kerk aan het Floresplein in de Indische Buurt. Deze droeg de naam Magnalia Dei: de grote werken Gods. Scriba J. Bart achterhaalde in de archieven van de Protestantse Kerk de achtergrond ervan. „De naam werd in 1959 gekozen met als argument dat de kerk in een volkswijk stond en een woord voor de wereld heeft, als gevolg van het zendingsbevel. Het verenigingsgebouw naast de kerk werd Soembahuis genoemd, naar het zendingsgebied waar vanuit de classis Groningen met vrucht is gewerkt.”

In 1992 kocht de gereformeerde gemeente de rooms-katholieke Mariakerk. „Die naam konden we niet handhaven. Omdat de Magnalia Dei Kerk zou worden afgebroken, besloten we die naam mee te nemen.” De geveltekst uit Handelingen 2 werd eveneens uitgehouwen en op de nieuwe kerk aangebracht: „Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken.”

Bart vindt Magnalia Dei een mooie, toepasselijke naam. In en rond deze kerk worden de grote daden van God onder meer in prediking, catechese en evangelisatiewerk uitgestald, zegt hij. „De grote daden Gods, dat wil zeggen dat het werk van Christus in het hart wordt verheerlijkt. Daar gaat het om en daarvan mogen we hier wel eens iets ervaren. Als ik daarover op de catechisatie vertel, wordt het stil.”

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur