Handelingen

Groningen, Korreweg 198 - Sionskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sionskerk
Genootschap: Islamitisch
Provincie: Groningen
Gemeente: Groningen
Plaats: Groningen
Adres: Korreweg 198
Postcode: 9715AA
Jaar ingebruikname: 1934
Architect: Mensink, Gebr.
Huidige bestemming: buurtcentrum en moskee
Monument status: geen

Geschiedenis

Gebouwd als Nederlands Hervormde Sionskerk, begin jaren 1930, voor de Korrewegwijk.

Belangrijke grote zaalkerk, op waaiervormige plattegrond, met dito bankenplan, en zijdelings geplaatste toren. Het geheel is opgetrokken in sobere, licht expressionistische vormen, ontleend aan de Amsterdamse School.

Stedenbouwkundig gezien is de kerk met toren een baken voor de wijk, door de opvallende ligging op de hoek van de Korreweg en het Floresplein.

Buiten gebruik als Ned. Hervormde kerk in 1984. Daarna heeft de kerk een buurtfunctie gekregen. Sinds 1998 is ook de Turkse moskee Eyüp Sultan in deze kerk gevestigd.

In de media

Uit Het Vaderland, 11 October 1932.

De kerkvoogdij der Ned. Herv. gem. te Groningen heeft uit de bij haar ingekomen ontwerpen voor den bouw van een nieuwe kerk aan den Korreweg aldaar, de keus laten vallen op dat van de architecten J.G. en P.K. Mensink, te Apeldoorn.

Afbeeldingen