Handelingen

Groningen, Floresplein 30 - Magnalia Dei Kerk

Uit Reliwiki

9715 HL Groningen

Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Magnalia Dei Kerk
Genootschap: Geref. Gemeenten
Provincie: Groningen
Gemeente: Groningen
Plaats: Groningen
Adres: Floresplein 30
Postcode: 9715HJ
Jaar ingebruikname: 1960
Architect: Broos, D.
Huidige bestemming: gesloopt

Geschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde Kerk, vlakbij de Hervormde Sionskerk.

Zaalkerk in modernistische vormen. Slanke, opengewerkte klokkentoren boven de hoofdingang aan het Floresplein.

Buiten gebruik als Gereformeerde Kerk 1974, daarna kerk Gereformeerde Gemeente tot 1992, later sloop.

De Gereformeerde Gemeente heeft begin jaren 1990 (zie elders), ter vervanging van deze kerk, de R.K. Mariakerk in Groningen-Zuid, met als naam onverminderd Magnalia Dei Kerk, in gebruik genomen.

Achtergronden

De Gereformeerde Oosterkerkwijken groeiden na 1929 zo snel, dat al spoedig gedacht moest worden aan de bouw van een tweede kerk. Aanvankelijk, in 1949, kwam alleen een wijkgebouw tot stand, het Soembahuis, ook al bestonden er toen al tekeningen voor de bouw van een kerk. In 1960 kwam de Magnalia Deï-kerk aan het Floresplein, naast het Soembahuis, tot stand. Deze kerk is in de jaren 1970 door de Gereformeerde Kerk verkocht aan de Gereformeerde Gemeente. In 1942 telden de Gereformeerde Oosterkerkwijken zo'n 4000 leden. Door de Vrijmaking werd het ledental ruimschoots gehalveerd. In 1998 waren er nog slechts 583 leden van de Gereformeerde Oosterkerkwijk. In mei 1998 werd definitief besloten tot een gedeeltelijke verkoop van 50% aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Op 1 juni 2002 zijn de Gereformeerde kerken van Groningen-Noord en -Zuid herenigd tot één Gereformeerde Stadskerk. Ook heeft een 'Structuurrapport' aangeraden de Oosterkerk geheel te verkopen. Op 23 juni 2002 is in de Oosterkerk de laatste Gereformeerde kerkdienst gehouden. De Vrijgemaakten blijven de kerk vooralsnog gebruiken. (48-02)

Afbeeldingen