Handelingen

Gouda, Nieuwe Gouwe Oostzijde 2b - Gereformeerde Gemeente

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente
Genootschap: Geref. Gemeenten
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Gouda
Plaats: Gouda
Adres: Nieuwe Gouwe O.Z. 2b
Postcode: 2801SB
Sonneveld-index: 17849
Jaar ingebruikname: 2008
Architect: Roos en Ros, Oud-Beijerland
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Eén van de grootste en mooiste nieuwe kerkgebouwen in Nederland uit de jaren 2000 (2000 - 2009). Eerste paal mei 2007. Gebouwd ter vervanging van een eerdere, te klein geworden kerk van de Gereformeerde Gemeente, s in elders . Ondanks het ontbreken van een toren is dit kerkgebouw een monumentaal, opvallend groot, imposant en prachtig kerkgebouw ("refodome"), temidden van onopvallende, lelijke, bedrijfsgebouwen.

Veel mooie (christelijke) symboliek in alle opzichten van de architectuur, zowel buiten als binnen.

Orgel

Het orgel is in 2009 gebouwd door de firma Gebr. Van Vulpen (Utrecht). Adviseur is Ir H. Kooiker.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 19 juli 2005.

De gereformeerde gemeente van Gouda gaat een nieuwe kerk bouwen op een deel van het voormalige Eneco-terrein aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde in Gouda. Het terrein van ongeveer 9500 vierkante meter biedt ruimte aan de nieuwe kerk en zo’n 180 parkeerplaatsen. In de kerk komen 1300 zitplaatsen, eventueel later uit te breiden met een galerij voor 300 plaatsen. Bovendien komt er een aantal zalen voor het intensieve verenigingsleven. Volgens de kerkenraad kan met de bouw worden voorzien in de groei van de gemeente. Het is de bedoeling om in het laatste kwartaal van 2006 met de nieuwbouw te starten, waardoor de nieuwe kerk in het eerste kwartaal van 2008 in gebruik genomen kan worden. De kerkelijke gemeente kan de erediensten blijven houden in het huidige pand aan de Ronsseweg, tot drie maanden nadat het nieuwe kerkgebouw is opgeleverd. De gemeente heeft 1400 leden en doopleden.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 13 februari 2007.

De bouw van een nieuwe kerk voor de gereformeerde gemeente in Gouda is een stap dichterbij gekomen. Vanuit de burgerlijke gemeente zijn geen bezwaren geuit tegen de nieuwbouw aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde. De aanvraag ligt nu bij de provincie. Het ziet ernaar uit dat in april met de bouw begonnen kan worden. De sloop van de op het nieuwe terrein aanwezige panden gaat deze maand van start. De loodsen die achter op het terrein staan, waar de parkeerplaatsen moeten komen, worden in een volgende fase gesloopt.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 15 mei 2007.

De eerste paal van het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Gouda is zaterdag geslagen. De handeling werd verricht door de plaatselijke predikant, ds. G. Clements. Voorafgaand aan het slaan van de paal was er een welkomstwoord van de voorzitter van de commissie gebouwenbeheer, een korte overdenking door ds. Clements en een toespraak van de aannemer. Voor de kinderen was het mogelijk om de eerste paal een verfhanddruk te geven.

De gereformeerde gemeente van Gouda gaat een nieuwe kerk bouwen op een deel van het voormalige Enecoterrein aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde in Gouda. Het terrein van ongeveer 9500 vierkante meter biedt ruimte aan de nieuwe kerk en zo’n 180 parkeerplaatsen. In de kerk komen 1300 zitplaatsen, eventueel later uit te breiden met een galerij voor 300 plaatsen. Bovendien komt er een aantal zalen voor het verenigingsleven. Volgens de kerkenraad kan met de bouw worden voorzien in de groei van de gemeente. Deze maand wordt de bouwvergunning afgegeven. Het bouwterrein is al ontdaan van oude opstallen en bouwrijp gemaakt. De gereformeerde gemeente van Gouda kerkt op dit moment aan de Ronsseweg. Dit gebouw wordt gesloopt.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 30 oktober 2007.

Op een deel van het voormalige Enecoterrein aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde in Gouda verrijst het nieuwe kerkgebouw van de plaatselijke gereformeerde gemeente. Op zaterdag 20 oktober werd de eerste steen gelegd. Het terrein van ongeveer 9500 vierkante meter biedt ruimte aan de nieuwe kerk en ruim 200 parkeerplaatsen. In de kerk komen 1300 zitplaatsen, eventueel later uit te breiden met een galerij voor 300 plaatsen. Bovendien komt er een groot aantal zalen voor het verenigingsleven. Volgens de kerkenraad kan met de bouw worden voorzien in de groei van de gemeente.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 18 november 2008.

De gereformeerde gemeente in Gouda neemt dinsdagavond officieel haar nieuwe kerkgebouw aan de Nieuwe Gouwe in gebruik. Zaterdag is het mogelijk de kerk te bezichtigen. De nieuwe kerk met een opvallende, 30 meter hoge kap is gebouwd op een kavel van 11.500 vierkante meter. Daarop staat een kerkzaal met 1300 zitplaatsen, tien vergaderruimten, een inpandige kosterswoning en op eigen terrein 227 parkeerplaatsen en een fietsenstalling. Alle zalen hebben nieuw meubilair gekregen. Een zaal is ingericht als bibliotheek. Er is een nieuw dertigstemmig mechanisch Van Vulpenorgel in aanbouw. Het instrument wordt in het voorjaar van 2009 in gebruik genomen. Vanuit het thema ”water”, passend bij de ligging van de kerk, zijn kleurige ramen aangebracht langs de dakrand aan de zuidkant van de kerk. De ramen beelden Ezechiël 47 uit. Aan de zijkanten en de achterkant van de kerk zijn grotendeels zeefdrukramen aangebracht met een motief dat ook betrekking heeft op water. De architectuur is van bureau Roos en Ros uit Oud-Beijerland en de bouw is verricht door aannemersbedrijf de Vries en Verburg te Stolwijk. In totaal heeft de modern-gotische kerk ongeveer 6,6 miljoen euro gekost. De gereformeerde gemeente te Gouda telt 1450 leden en doopleden. De predikant van de gemeente is ds. G. Clements.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 24 november 2008.

Overal stroomt water: in de ramen, de doopvont, het schilderij in de aula, het wandkleed in de ontvangstruimte. Water is het thema van het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Gouda. „Omdat de kerk aan de Gouwe staat, in de stad van het water, maar ook omdat het een symbolische betekenis heeft: het water des levens, het werk van de Heilige Geest.” Van buiten gezien doet het gebouw met zijn spitse, gebogen vorm een beetje denken aan een enorm gotisch raam. Maar in de volksmond heet het anders: de mijter. Die roomse associatie wordt echter tenietgedaan door de sobere witte letters tegen een donkerder achtergrond: Gereformeerde Gemeente Gouda. Baksteen in contrast met metalen gevels en dakpannen in allerlei grijstinten. Een rand van ramen langs de hoog oprijzende bogen laat de kap als het ware zweven op het gebouw. Aan de voorkant ligt de grote kerkzaal met bijbehorende consistorie, aan de achterkant negen grotere en kleinere vergaderzalen en een ingebouwde kosterswoning. Binnen valt nog extra op hoe hoog het gebouw is. Hoog en licht. Vergenoegd geven L. G. Verdouw, voorzitter van de bouwcommissie, en L. W. Both, behalve diaken ook lid van de commissie gebouwenbeheer, een toelichting op alles wat er te zien is. Ze zijn blij met het ontwerp, met de kleuren, de ramen, de inrichting. „Deze kerk heeft een warme uitstraling. We wilden niet zo’n in zwart en wit uitgevoerde kerk, zoals we elders wel gezien hebben. Daarom hebben we gekozen voor het gebruik van hout, voor lichte tinten, blauwe accenten, kleurige ramen.”

  • Uit www.architectuur.nl:

De meeste commotie over gebedshuizen ontstaat in Nederland als er een nieuwe moskee verrijst. Vaak betreft de kritiek ook de architectuur, die te traditioneel zou zijn. Ontwerpen voor nieuwe katholieke of protestantse kerken borduren vaak voort op een eeuwenoud architectuurstramien. Het ontwerp van de nieuwe kerk voor de gereformeerde gemeente in Gouda doorbreekt dit patroon. Toch bevat het ontwerp van de kerk ook een aantal religieuze elementen.

Eigentijdse spitsboogkerk

De nieuwe kerk staat op bedrijventerrein Nieuwe Gouwe, dat momenteel nog enigszins een rafelranduitstraling heeft, maar in de toekomst een hoogwaardig kantoorgebied moet worden. De gebouwen die er nu staan, waaronder het gerenoveerde politiebureau, hebben alle een solitaire uitstraling. Architektenburo Roos en Ros besloot de kerk de vorm te geven die een eigentijdse afgeleide van een gotische spitsboog is. Vooral aan de kant van het water de Nieuwe Gouwe ervaart men de hoofdvorm van het gebouw goed. Aan de achterzijde van de kerk staat een tweelaags gebouw, waarin diverse nevenfuncties, zoals de kosterswoning, zalen en de kapel zijn gevestigd.

Stabiliteit

De kerk staat op een stevige fundering, vanwege de veenbodem. Stalen portalen zijn met de fundering verbonden en steken circa 4 meter omhoog. Op de portalen staan houten spanten waarop de dakplaten liggen. De gekromde spanten zijn zeer zwaar en beeldbepalend voor de architectuur. De dakbeplating zorgt ook voor de stabiliteit. Hierdoor waren niet allerlei windverbanden en stabiliteitsconstructies nodig die de sacrale sfeer in de circa 30 m hoge kerkzaal geweld zouden hebben aangedaan. Aan de voorzijde zorgt een uitbouw met de klokkentoren voor stabiliteit. Aan de entreezijde verschaffen steunberen stabiliteit. De klokkentoren vormt niet het hoogste punt van de kerk; dit element was niet nodig om het gebouw de uitstraling van een kerk te geven omdat de hoofdvorm van het gebouw als kerk herkenbaar is.

Diagonalen

Vanaf het parkeerterrein ligt er een centrale as door het gebouw die gericht is op de kansel die is voorzien van leemstuc en blank eikenhout. Erboven bevindt zich het balkon met orgel. Het orgel is ontworpen volgens klassieke ontwerpprincipes en is gebaseerd op een raster van diagonalen. De diagonalen keren terug in de hoofdvorm van de kerk, die immers ook een imaginaire gelijkzijde driehoek bevat. Om de zaal een warme uitstraling te geven hebben de ontwerpers gekozen voor gebroken wit aan de kopse wanden en gewelfde plafonds, blank eikenhout in het meubilair, gelamineerde houten spanten en een donkergrijze keramische vloerafwerking.

Introvert - extravert

De hoogte van de kerk komt voort uit de lengte-breedteverhouding in de kerk, waarmee de architecten hebben weten te voorkomen dat de kerkzaal de uitstraling van een sporthal zou hebben gekregen. Saillant is dat de lengte van de spanten een direct gevolg is van logistieke beperkingen: de houten spanten mochten liggend op de truck niet hoger dan 4,2 m de lucht insteken, omdat ze anders niet onder viaducten door zouden hebben gekund. De nieuwe kerk moest een duidelijke uitstraling naar de maatschappij hebben. Dit komt terug in de hoofdvorm, maar ook in de glazen plint van het gebouw. Hierdoor bestaat steeds zicht van buiten naar binnen en andersom. Op de ramen bevindt zich een zeefdruk met daarop bijbelse taferelen. Op de kopse kanten van de kerkzaal bevindt zich pal onder de dakrand een glazen strook die vanaf de nok tot beneden doorloopt. De glasstrook scheidt het dak van de muur. Aan de zuidzijde is in deze strook een gekleurd glas appliqué toegepast en in de noordgevel – waar zich bovendien nog drie slanke verticale sleuframen bevinden – valt het noorderlicht ongefilterd binnen. Hierdoor verandert de sfeer in de kerkzaal. Door de afwisseling van transparante, translucente en gesloten vlakken ontstaat er een spel van introvert en extravert.

Externe link

Over het orgel [[1]]

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur