Handelingen

Gouda, Jacob van Lennepkade 3 - H. Sacrament (1932 - 2004)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sacramentskerk
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Gouda
Plaats: Gouda
Adres: Jacob van Lennepkade 3
Postcode: 2802LV
Inventarisatienummer: 01907
Jaar ingebruikname: 1932
Architect: Dessing, Jac. P.
Huidige bestemming: verbouwd tot gezondheidscentrum
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Grote, interessante interbellumkerk met toren, in het westen van Gouda..

Als dependance van de H. Josephparochie aan de Hoge Gouwe is in 1932 de parochie van het Allerheiligst Sacrament gesticht. In 1931-1932 werd de kerk gebouwd aan de Jacob van Lennepkade 3 (ander adres is Korte Akkeren). Architect J.P. Dessing maakte het ontwerp. In 1940 werd de parochie zelfstandig.

November 2003 werd bekend dat de kerk gesloten zou worden. In juni 2004 is er de laatste dienst gehouden. Woningstichting Het Volksbelang heeft de kerk gekocht. Van 2006 tot 2008 is deze verbouwd tot een gezondheidscentrum met huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten, dat zaterdag 9 februari 2008 in gebruik is genomen. Er is een kleine kapel gebleven. Maar het Pels-orgel uit 1955 was veel te groot voor zo’n kapel.

Het Pels-orgel is verwijderd en opgebouwd in de R.K. H. Josephkerk (1963, H.M. Koldewey) in Gouda.

Ingaande 1 augustus 2002 zijn de Josephparochie, de O.L Vrouw Hemelvaartparochie en de parochie van het Allerheiligst Sacrament samengevoegd tot één parochie met als nieuwe naam H. Antonius. Opvallend, want Johannes de Doper is toch de patroonheilige van Gouda. De drie kerkgebouwen zouden in gebruik blijven, zo waren de berichten en zondag 15 september 2002 werd de eerste viering van de nieuwe parochie gehouden. Maar al in november 2002 werd bekend dat het handhaven van alle drie kerkgebouwen onmogelijk zou zijn, om financiële redenen. Welke kerk uiteindelijk in gebruik zou blijven was op dat moment nog niet bekend.

In Gouda werd en wordt serieus nagedacht over het hergebruiken van gesloten gebouwen. Hieronder zijn ook kerken. Met succes is de R.K. Sacramentskerk nu in gebruik als gezondheidscentrum.

In een klein gedeelte van de voormalige kerk is een Sacramentskapel ingericht.

Het grote altaar (op enkele foto's hieronder nog te zien) is eind 2016 - begin 2017 herplaatst in de Eendrachtskapel aan de Eendrachtsstraat in Rotterdam.

Over de naamgeving van R.K. kerkgebouwen in Gouda

Vermoedelijk heeft de bouw van de nieuwe moderne St. Josephkerk, 1963-1964, in de grote noordelijke uitbreidingswijk in Gouda, samengehangen met de sluiting en sloop, in 1964, van de neogotische kerk O.L. Vrouw te Hemelopneming ("Kleiwegkerk") in het noordelijke deel van Gouda-Centrum. De andere neogotische kerk, St. Joseph aan de Hoge Gouwe, in het zuidelijke deel van Gouda-Centrum ("Gouwekerk"), kreeg in 1964 de naam O.L. Vrouw ten Hemelopneming, en werd toen de parochiekerk met die naam voor heel Gouda-Centrum. Na de sluiting van de Gouwekerk, als R.K. kerk, in 1972, kwamen de R.K. parochianen in Gouda-centrum (vermoedelijk) te vallen onder de parochie van het Heilig Sacrament, in het westen van Gouda, uit 1932, en/of de parochie Sint Joseph in Gouda-Noord, uit 1964.. Los van bovenstaande is in het oosten van Gouda in 1980 nog een nieuwe, moderne, parochiekerk "O.L. Vrouw Hemelvaart" gebouwd, in dat jaar de 3e nog bestaande R.K. kerk te Gouda. In 2002 zijn de 3 toen nog bestaande R.K. parochies, met 3 kerkgebouwen buiten Gouda-Centrum, gefuseerd tot één parochie Sint Antonius van Padua. In 2004 is de Sacramentskerk aan de R.K. eredienst onttrokken; in 2006 verbouwd tot gezondheidscentrum. De huidige 2 (beide moderne) R.K. kerkgebouwen in Gouda maken nu (2018) deel uit van een regionale parochie Sint Jan de Doper, waartoe ook de R.K. gemeenschappen (met elk een eigen kerkgebouw) in Bodegraven, Boskoop, Moordrecht, Reeuwijk en Waddinxveen behoren (Sint Jan de Doper was de oorspronkelijke beschermheilige van Gouda, getuige de naam van de Grote of Sint Janskerk in Gouda).

In de media

Uit Het Centrum, 29 October 1929.

NIEUWE PAROCHIE TE GOUDA

Naar de „Mbd." verneemt, heeft Z.D.H. Mgr. J.D.J. Aengenent, Bisschop van Haarlem, toestemming verleend aan den Zeereerw. Heer P.J.A. de Graaf, pastoor der St. Josephkerk te Gouda, tot 't stichten van een nieuwe parochie aldaar, in het stadsgedeelte, geheeten de Korte Akkeren. De kerk, aan den bouw waarvan spoedig zal worden begonnen, zal worden toegewijd aan het Allerheiligst Sacrament des Altaars.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur