Handelingen

Geldermalsen, Klepel 4a - Oostkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Oostkerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Gelderland
Gemeente: West Betuwe
Plaats: Geldermalsen
Adres: Klepel 4a
Postcode: 4191ZR
Inventarisatienummer: 15769
Jaar ingebruikname: 1947
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis

Buiten gebruik als Gereformeerd Vrijgemaakte kerk (??)..

Tegenwoordig een Protestantse kerk, genaamd Oostkerk.

Vanaf Pasen 2017 buiten gebruik voor reguliere vieringen. Men is aangewezen op de Centrumkerk.

Geschiedenis. Bron: pkngeldermalsen.nl

Geschiedenis en kerkgebouw

De grondvesten van het kerkgebouw aan de klepel zijn gelegd toen rond 1948 een zeer gedreven Ds. H.J. Pol toestemming kreeg om voor 6000 gulden een barak te kopen in Den Haag. In de notulen van een kerkenraadsvergadering is te lezen: "Deze barak is 13 x 8 m. Spreker vertelt verder dat er aan de ene eindgevel een kerkenraadskamer en aan de andere een vereniginslokaal zal worden aangebouwd. Alles zal komen te staan op een muur van 1 m. hoog" en verder is te lezen "Morgen zal architect Boeke komen om op het terein in Oost de plaats aan te wijzen, waar hij wenst, dat de barak geplaatst wordt."

Met vereende krachten, vaklieden, helpers, kerkmensen en mensen die zich weinig of niet met de kerk ophielden werd er hard gewerkt om er een echt kerkgebouw van te maken. Ook de catechisanten werden ingeschakeld om de stoelen schoon te maken.

Van deze kerk is vele jaren gebruik gemaakt. Rond 1960 is de kerk gerenoveerd en zijn de zijwanden gedeeltelijk vervangen door enkelsteens muren en zijn er nieuwe kozijnen geplaatst. Aan de linkerzijde van de kerk werd een nieuwe ingang gemaakt en een gebruiksruimte die al snel werd gebruikt als opslagplaats. In 1974 werd er centrale verwarming aangelegd, de kosten hiervoor waren erg hoog maar de toenmalige kerkvoogdij vond dat er maar eens gepraat moest worden met de vrouwenvereniging "Martha en Maria." De verwarming kwam er en met kerst 1974 zat de gemeente er warmpjes bij. In 1981 kwam de eerste geluidsinstallatie.

In 1985 was het gebouw aan renovatie toe en werd er zelfs over gedacht om het te slopen en er een nieuw gebouw neer te zetten. Dit laatste was te duur en dus werd er twee jaar later besloten tot een grondige verbouwing en uitbreiding.

Uiteindelijk werd op 18 september 1994 het vernieuwde en uitgebreide kerkgebouw met een feestelijke dienst in gebruik genomen.

Sinds Pasen 2017 worden de wekelijkse erediensten in de Centrumkerk gehouden.

Orgel

Het orgel is gebouwd door gebr. van Vulpen in 1998.

Afbeeldingen

PKN Ned Hervormd

Exterieur
Interieur

Voormalig Geref. kerk (vrijgemaakt)