Handelingen

Gebruiker

S.J.H. Breukel

Uit Reliwiki

Kun je mij via de mail berichten als je vragen hebt over meerdere objecten dan kunnen we met de medegebruikers overleggen. Wat de genootschapscategorie betreft die wordt alleen gebruikt als het object daadwerkelijk als zodanig in gebruik is, zodra het gebruik stopt moet de categorie ook weg. Wat de buiten verbanders betreft zou het een mogelijkheid zijn om achter de naam, (dat is tevens de index), (BV) toe te voegen, Buiten verband in zijn geheel wordt wat lang. Maar dit is een heikel punt op het moment van medegebruik/huur enz enz ........gebruikelijk is de naam van de kerk zoals die doorgaans gebruikt wordt en dat is in dit geval meestal kortweg gereformeerde kerk, vrijwel niemand noemt het gebouw een Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Buiten Verband. Dat is meer voor insiders. In de blauwe tabel kan dan nader worden aangegeven welke richting het betreft en in de geschiedenis kan het hele verhaal worden vermeld, liefst met data enz enz en hoe het afliep. (pa3ems(at)gmail.com)

Groeten vanaf Texel Rob Kreukniet Rob Gebruiker/controller (overleg) 1 apr 2019 21:02 (CEST)

Geachte heer of mevrouw S.J.H. Breukel,

Stel u graag kort nader voor, dat is fijn en leuk voor andere gebruikers, zoals ik, op Reliwiki. Hierbij deel ik mee, dat ik het eens ben met het bovenstaande van Rob Kreukniet.

Op Reliwiki hanteren wij de volgende kerkgenootschappen: - Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, afgekort tot GKV; - Nederlands Gereformeerde Kerk, afgekort tot NGK. De NGK is eind jaren 1960 ontstaan wegens een conflict binnen de GKV, met als gevolg dat er een GKV "buiten verband" ontstond. Deze GKV buiten verband heet alweer sinds eind jaren 1960 NGK.

Ik acht het ongepast, en onnodig, om in de " categorieën" andere afkortingen dan de twee hierboven genoemde in te voeren. Dat schept alleen maar verwarring.

Tot zover hierover, alle goeds van gebruiker JvN (Job van Nes, Zaandam), maandag 1 april 2019

Geachte gebruiker Breukel,

Wat jammer dat u, temidden van uw op zichzelf te waarderen voortvarendheid, zo slordig en rommelig bezig bent met kerkgenootschappen en afkortingen, b.v. GKN.

Hiermee verontreinigt u, naar mijn mening, de inhoud van Reliwiki.

Dringend verzoek van de aanwezige (afkortingen van) kerkgenootschappen af te blijven ! Groeten van JvN JvN (overleg) 2 apr 2019 20:20 (CEST)

JvN (overleg) 2 apr 2019 20:26 (CEST)

Gebruiker Breukel,

Aansluitend op de oproep van Job, nogmaals het dringende verzoek de gebruikelijke aanduidingen van genootschappen e.d. te handhaven en geen (eigen) afkortingen te gebruiken, het een en ander maakt tot op heden een erg slordige indruk. Tevens gebruikt U een foutief sjabloon voor het aanmaken van nieuwe pagina's. Graag deze gebruiken https://reliwiki.nl/index.php/Nieuwsjabloon. Werkwijze: op bewerken klikken en de tekst knippen/plakken naar de nieuw te maken pagina. De rest is een kwestie van invullen. Nogmaals als u zich niet houdt aan de gebruikelijke werkwijze ben ik genoodzaakt uw account te blokkeren. Rob Gebruiker/controller (overleg) 4 apr 2019 12:01 (CEST)