Handelingen

Enschede, Thomas de Keyserstraat 20 - Apostel Thomaskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Apostel Thomaskerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Enschede
Provincie: Overijssel
Gemeente: Enschede
Plaats: Enschede
Adres: Thomas de Keyserstraat 20
Postcode: 7545AH
Inventarisatienummer: 10081
Jaar ingebruikname: 1963
Architect: Spruyt, J.H.C.
Huidige bestemming: kerk GKN
Monument status: geen


Geschiedenis

Moderne kerk met toren. Gebouwd als Ned. Hervormde Kerk.

De Samen-op-Weg-gemeente in de wijk Stadsveld heeft in 2001 besloten dat de Ned. Hervormde Apostel Thomaskerk (1963, J.H.C.Spruit) de SoW-kerk zou worden en dat de Gereformeerde Eudokiakerk (1954, B.W.Plooy) gesloten zou worden. De Apostel Thomaskerk is gerestaureerd. De voormalige peuterspeelzaal is verbouwd en ingericht als Eudokiakapel, onder andere voor rouw- en trouwdiensten en verhuur. In deze kapel is de eerste steen van de voormalige Eudokiakerk, 9 juli 1954, ingemetseld. Zondag 4 september 2005 is de Apostel Thomaskerk in gebruik genomen als Protestantse kerk. (55-06)

In 2007 tijdelijk Verenigde Pinster en Evangelisatiegemeente.

  • 2020 - De wijkgemeente ”gereformeerde kerk Twente” van de gereformeerde Kerk Hardenberg is per 1 september verdergegaan als ”gereformeerde kerk Enschede e.o.”, meldt de site van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

Enschede Apostel Thomaskerk, GK Twente

De Gereformeerde Kerk Twente (GKN) verhuist naar Enschede Vanaf 1 september 2019 gaat de GK Twente kerkdiensten beleggen in de Apostel Thomas kerk in Enschede. Daarmee komt, na ruim vijf en een half jaar, een eind aan de samenkomsten in de Letterbak te Borne. De laatste maanden is de gemeente zo gegroeid dat de zaal van de Letterbak te klein is geworden. Omdat een groot deel van de gemeenteleden in Enschede en directe omgeving woont, is besloten in die stad te gaan kerken. De GK Twente maakt deel uit van het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland. Het is een jonge, breed samengestelde, regionale gemeente. Ouderen, kinderen, jongeren, alleen gaanden en gezinnen. Als wijkgemeente valt GK Twente onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de GK Hardenberg e.o. Binnenkort zullen in een eredienst in Enschede twee ouderlingen en een diaken in het ambt worden bevestigd.

Orgel

Het orgel is in 1963 gebouwd door de firma Willem van Leeuwen Gzn. (Leiderdorp). In 2005 is het door de firma B.A.G Orgelmakers (G. Hoogendoorn) te Enschede gerestaureerd en opnieuw geïntoneerd.

Dispositie:

  • Manuaal 1: Prestant 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Speelfluit 4' - Mixtuur 2' 2-4 sterk.
  • Manuaal 2: Holpijp 8' - Prestant 4' - Gemshoorn 2' - Scherp 1' 3 sterk - Dulciaan 8'.
  • Pedaal: Subbas 16' - Prestant 8' - Fagot 16' - Schalmei 4'.
  • Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaal 2 aan pedaal - manuaal 2 aan manuaal 1.
  • Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-f1.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 3 augustus 2011.

De protestantse gemeente Enschede moet vier kerken afstoten. Oorzaak zijn de krimpende financiën vanwege teruglopend kerkbezoek. De scriba van de algemene kerkenraad, E. Neut-Verkaik, bevestigde donderdagmorgen desgevraagd een bericht hierover. De kerken die worden afgestoten, zijn de Opstandingskerk, de Detakerk, de Apostel Thomaskerk en de Verrijzeniskerk. De Verrijzeniskerk wordt gehuurd.

Het aantal wijkgemeenten zal worden teruggebracht van zeven naar drie. De Vredeskerk, de kapel Uit Liefde in Lonneker en de oecumenische geloofsgemeenschap aan de Helmerhoek blijven bestaan. Voor alle drie de wijkgemeenten geldt dat in de toekomst de zondagse vieringen gehouden zullen worden in de Vredeskerk. Deze zal worden omgebouwd tot de centrale kerk van de gemeente. De capaciteit van die kerk wordt vergroot van 300 naar mogelijk 500 mensen. Op zondagmorgen zullen er dan twee diensten worden gehouden. Nu is dat er één. De protestantse gemeente wil de Vredeskerk in het centrum van Enschede als stadskerk aanstellen om van daaruit missionaire initiatieven te ontplooien.

De gemeente wil daarnaast in elke wijk zichtbaar blijven. De bedoeling is dat er plekken worden gecreëerd van waaruit kerkelijke en maatschappelijke activiteiten worden ontplooid, zoals een inloopmiddag of een gesprekskring.Uit een brief van de algemene kerkenraad blijkt dat alle wijkgemeenten van de protestantse gemeente te maken hebben met een teruggang van het aantal leden en een afnemende betrokkenheid. Hierdoor haalt de gemeente minder geld op met collectes en de actie Kerkbalans, terwijl de kosten voor onderhoud van de kerkgebouwen stijgen.

De sluiting is nodig omdat „de kleiner wordende wijkgemeenten er niet meer in slagen om de primaire functies van gemeente-zijn te vervullen. Daarnaast hebben de kerkrentmeesters voortdurend signalen afgegeven dat er bezuinigingen nodig zijn om ook in de toekomst tot sluitende begrotingen te komen”, aldus de algemene kerkenraad. De kerkenraad wil het inkrimpingsproces in 2015 afronden. De Bethelkerk, een wijkgemeente van bijzondere aard, valt buiten het herstructureringsplan.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur