Handelingen

Enschede, Noorderhagen 25 - Kapel Larinkssticht

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kapel Larinks-Sticht
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Enschede
Plaats: Enschede
Adres: Noorderhagen 25
Postcode: 7511EJ
Inventarisatienummer: 10146 14473
Jaar ingebruikname: 1868
Architect: Wennekers, H.J.
Huidige bestemming: kapel
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

Midden in de stad Enschede ligt aan de Noorderhagen woongemeenschap De Wonne. Vroeger heette dat ‘het klooster’, of het Larinks-Sticht. Momenteel is het nóg ‘n soort klooster, maar dan een klooster, ‘waar een straat doorheen loopt’.

Het belang van dit gebouw is gelegen in het feit dat dit het enige KLOOSTERCOMPLEX is in de binnenstad, zijn architectuur en zijn ligging aan een straat die de vorm van de binnenstad mede heeft bepaald. Het is een ommuurd gebouwencomplex

Geschiedenis De Wonne. Bron: dewonne.wordpress.com

De Wonne in kort bestek

De Wonne wordt gevormd door leefgemeenschappen in Almelo, Enschede en Glanerbrug

De Wonne Enschede is gehuisvest in een oud klooster gelegen naast het Muziekcentrum te Enschede

Wonne betekent GELUK; maar heeft ook met wonen te maken.

De Wonne is een vereniging met kerngroep leden die zich ten doel stelt geld en goed SAMEN TE DELEN. Anders gezegd: gastvrij zijn, hergebruik stimuleren, en bezinning vorm geven.

De Wonne is een religieuze interkerkelijke gemeenschap die zich laat inspireren door Jezus van Nazareth, Franciscus van Assisi, Gandhi en anderen. Dit wordt praktisch gerealiseerd door: het tijdelijk opvangen van mensen in probleemsituaties, het runnen van twee kringloopwinkels en het pogen centrum te zijn voor gebed en bezinning.

Ons huis kent per dag vier tijden van gebed en bezinning. Deelname is niet verplicht.

Elke zondagochtend is er een viering, om 11 uur in de meditatiezaal, die voor iedereen open staat.

De Wonne is geen professionele hulpverleningsinstelling. Ze probeert zo veel mogelijk een “groot huisgezin” te zijn. De gasten (+/- 25) hebben bijna allemaal een professionele ondersteuning van “buiten”.

De Wonne is in beginsel een “doorgangshuis”, na verloop van tijd gaan onze gasten weer zelfstandig hun weg.

Twee keer per week gaat een groep uit de Wonne naar de markt te Enschede waar, bij het einde van de markt door veel marktkooplieden ons “resten” worden aangeboden: groente, fruit vis, gebak en bloemen.

De Wonne wordt ook wel eens gekarakteriseerd als een “klooster waar een straat doorheen loopt”.

Veel vrijwilligers (+/- 25) ondersteunen het dagelijks werk: koken, sorteren van kleding, gastvrouw/heer zijn, etc.

Ons huis is, door het meewerken van de gasten en de vrijwilligers, een leefbare plek, waar we proberen wat warmte door te geven. Alle kerngroepleden zijn mentrix/mentor van één of meer gasten.

Elke donderdagmorgen vergadert de kerngroep over het wel en wee in huis, aanvragen en “intake” komen aan de orde. Daarnaast hebben we nog twee keer per week een “koffievergadering” aan het einde van de middag. Elke werkdag is er ’s ochtends om 9.00 uur een werkbespreking om het dagelijkse werk te verdelen.

De kerngroep wordt regelmatig (1 x per 4 weken) gecoacht door een professional.

De Wonne heeft naast het klooster in Enschede en nog twee “kloosters” in Almelo en Glanerbrug.

Het Klooster te Almelo staat aan de Arendsboerweg 1 (7601 BA), en wordt gehuurd van de Egbertusparochie. De Wonne in Glanerbrug staat aan de Pastoor Meijerstraat 3 (7532 AJ).

De kapel staat op de monumentenlijst(!). Het klooster werd gesticht in 1868, uit een nalatenschap van de heer Larink. De Larinkstichting beheert het gebouw. De Wonne huurt het klooster van de Larinkstichting.

De Wonne probeert “broedplaats” te zijn voor gemeenschapsleven: waardoor op termijn en met ondersteuning nieuwe plekken kunnen ontstaan.

Geïnteresseerden kunnen enkele dagen meeleven, waardoor de deelnemers uit eigen ervaring een beeld van De Wonne kunnen vormen.

Onze ruimtes worden door nogal wat groepen (bv koren, verenigingen en politieke partijen) gebruikt tegen een (geringe) vergoeding van de kosten.

De Wonne biedt onderdak aan de Spaanstalige gemeenschap voor een maandelijkse viering in de kapel.

De Wonne “draait” zonder één cent structurele overheidssubsidie.

De financiën van de kerngroepleden gaan “in beginsel” in één pot.

De gasten dragen naar vermogen bij. Als uitgangspunt geldt 2/3 van de uitkering of salaris.

De Wonne neemt deel aan het Vangnet Zorg t.b.v. maatschappelijk Opvang.

De Wonne Enschede viert op 22 april 2019 het 40 (!) jarig bestaan. (ontstaan in 1979).

De Wonne is een ANBI instelling d.w.z. dat uw gift aftrekbaar is.

Ieder jaar geeft De Wonne een “Nieuwsbrief” uit. email: enschede@wonne.nl

Afbeeldingen