Handelingen

Enschede, Het Leunenberg 588 - Verrijzenis des Heren

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Verrijzenis des Heren
Genootschap: Rooms-Katholieke Kerk / PKN Gereformeerd
Provincie: Overijssel
Gemeente: Enschede
Plaats: Enschede
Adres: Het Leunenberg 588
Postcode: 7544JE
Inventarisatienummer: 10142
Jaar ingebruikname: 1969
Architect: Sluijmer, J.H, Middelkoop
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Belangrijke "Bossche School" kerk in de zuidelijke uitbreidingswijk Wesselerbrink.

In Rooms Katholiek Centrum De Schalm. Ook Samen Op Weg Centrum De Schalm. De kerk werd in 1967 gebouwd door architect ir. J.H.Sluijmer en ir. A. Middelhoek. De Hervormden gebruikten eerst een tot kerkelijk wijkcentrum verbouwde boerderij de Wesseler en later een tot kerkzaal verbouwd ketelhuis. De Gereformeerden ontdekten dat de bouw van een eigen kerk wel erg duur zou zijn. Besloten werd de R.K. Kerk Verrijzenis des Heren te huren en er voor de Gereformeerden een zalencentrum De Schalm bij te bouwen. Na de vorming van de SoW-gemeente zijn alle hervormde en gereformeerde activiteiten gebundeld in De Schalm en wordt de rooms-katholieke kerk ook gebruikt voor de protestantse erediensten. (51-04)

Laatste Protestantse viering 13 april 2013.

Laatste R.K. viering 17 april 2016.

  • 2016 Staat te koop.
  • 2018 In gebruik door de Syrisch Orthodoxe Kerk, die het gebouw (misschien) inmiddels heeft aangekocht .

Orgel

Men maakt gebruik van een elektronisch Content, type D6900, orgel. De boxen zitten achter een schijnfront van het vorige kerkorgel, dat gebouwd is door Verschueren in 1968.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 3 augustus 2011.

De protestantse gemeente Enschede moet vier kerken afstoten. Oorzaak zijn de krimpende financiën vanwege teruglopend kerkbezoek.De scriba van de algemene kerkenraad, E. Neut-Verkaik, bevestigde donderdagmorgen desgevraagd een bericht hierover. De kerken die worden afgestoten, zijn de Opstandingskerk, de Detakerk, de Apostel Thomaskerk en de Verrijzeniskerk. De Verrijzeniskerk wordt gehuurd. Het aantal wijkgemeenten zal worden teruggebracht van zeven naar drie. De Vredeskerk, de kapel Uit Liefde in Lonneker en de oecumenische geloofsgemeenschap aan de Helmerhoek blijven bestaan. Voor alle drie de wijkgemeenten geldt dat in de toekomst de zondagse vieringen gehouden zullen worden in de Vredeskerk. Deze zal worden omgebouwd tot de centrale kerk van de gemeente. De capaciteit van die kerk wordt vergroot van 300 naar mogelijk 500 mensen. Op zondagmorgen zullen er dan twee diensten worden gehouden. Nu is dat er één. De protestantse gemeente wil de Vredeskerk in het centrum van Enschede als stadskerk aanstellen om van daaruit missionaire initiatieven te ontplooien. De gemeente wil daarnaast in elke wijk zichtbaar blijven. De bedoeling is dat er plekken worden gecreëerd van waaruit kerkelijke en maatschappelijke activiteiten worden ontplooid, zoals een inloopmiddag of een gesprekskring. Uit een brief van de algemene kerkenraad blijkt dat alle wijkgemeenten van de protestantse gemeente te maken hebben met een teruggang van het aantal leden en een afnemende betrokkenheid. Hierdoor haalt de gemeente minder geld op met collectes en de actie Kerkbalans, terwijl de kosten voor onderhoud van de kerkgebouwen stijgen. De sluiting is nodig omdat „de kleiner wordende wijkgemeenten er niet meer in slagen om de primaire functies van gemeente-zijn te vervullen. Daarnaast hebben de kerkrentmeesters voortdurend signalen afgegeven dat er bezuinigingen nodig zijn om ook in de toekomst tot sluitende begrotingen te komen”, aldus de algemene kerkenraad. De kerkenraad wil het inkrimpingsproces in 2015 afronden. De Bethelkerk, een wijkgemeente van bijzondere aard, valt buiten het herstructureringsplan.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur