Handelingen

Emmen, Wilhelminastraat 13 - Zuiderkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Zuiderkerk
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Drenthe
Gemeente: Emmen
Plaats: Emmen
Adres: Wilhelminastraat 13
Postcode: 7811JA
Inventarisatienummer: 13917
Jaar ingebruikname: 1923
Architect: Veen, Y. van der, Groningen
Huidige bestemming: woningen
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Karakteristiek Gereformeerd kerkgebouw met toren.

Omdat in 1941 het zielental van de Gereformeerde Kerk in Emmen gestegen was tot boven de 1300 en het kerkgebouw aan de Wilhelminastraat, de Zuiderkerk daarom te klein werd, werd besloten om ook in Emmen-Noord een tweede kerkgebouw te bouwen. Een bouwterrein aan de Heidelaan werd door een broeder gratis ter beschikking gesteld.In Twente stond een loods te koop en deze zou kunnen worden omgebouwd tot noodkerk.De loods werd vervolgens gekocht en werd verbouwd tot kerkgebouw. Op de eerste Kerstdag 1941 kon deze Noorderkerk in gebruik worden genomen.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 7 april 2010.

De gereformeerde Zuiderkerk in het centrum van Emmen is dinsdag voorzien van een 2 meter breed ‘rouwlint’ van zwart landbouwplastic. Vrienden van de Zuiderkerk geven hiermee uiting aan hun onvrede over de dreigende verkoop en sloop van de uit 1923 daterende kerk aan de Wilhelminastraat.

Wegens teruglopend ledental ziet de protestantse gemeente Emmen zich genoodzaakt een van haar drie kerkgebouwen in het centrum van Emmen af te stoten. De keus is gevallen op de Zuiderkerk, omdat dit gebouw de hoogste onderhoudskosten met zich meebrengt. Bovendien zijn de andere twee kerkgebouwen rijksmonumenten, waardoor ze moeilijker zijn te verkopen.

  • Uit Kerknieuw.nl, 31 maart 2014

De Zuiderkerk aan de Wilhelminastraat in Emmen wordt definitief een gemeentelijk monument. B&W van Emmen legt het bezwaar van het kerkbestuur naast zich neer. Sloop of ingrijpende aanpassing aan de buitenkant van de kerk of de bijbehorende pastorie is hierdoor verboden. De monumentenstatus was aangevraagd door de erfgoedorganisatie Het Cupyersgenootschap in Arnhem. Die zet zich in voor behoud van de door architect Cuypers gebouwde panden. Sloop of een ingrijpende verbouwing van de Zuiderkerk is door deze status verboden. Het bestuur van de protestantse gemeente in Emmen voelde zich overvallen door de aangevraagde monumentenstatus. Zij wil de kerk verkopen en vreest dat dit door de beperkingen een stuk moeilijker wordt Ook de verkoopplannen verlopen niet erg vlot. Er wordt al jaren zonder succes onderhandeld met diverse partijen.

De Emmer kerkgemeente wil van het gebouw af omdat het aantal kerkgangers steeds verder terugloopt. Exploitatie van de Zuiderkerk wordt hierdoor een kostbare zaak. Om dezelfde reden staat de Voorhofkerk in Angelslo al jaren te koop. Ook dit gebouw heeft een monumentenstatus.

  • Uit De Erfgoedstem, 29 augustus 2015

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in het beroep van de Kerkrentmeesters tegen de aanwijzing van de Zuiderkerk te Emmen als gemeentelijk monument. In 2013 heeft het college de Zuiderkerk, alsmede het bijbehorende pastoriegebouw aangewezen als gemeentelijk monument. De Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente hadden hiertegen bezwaar aangetekend, maar de rechtbank heeft dit ook in hoger beroep verworpen, omdat zij niet inziet dat voldoende is onderzocht of de Zuiderkerk op alternatieve manieren zou kunnen worden gebruikt.

Orgel

Het orgel is in 1936 gebouwd door de firma Valckx & Van Kouteren & Co. (Rotterdam). In 1958 restaureert de firma L. Verschueren (Heythuysen) het. De tractuur wordt door hen vernieuwd, de dispositie gewijzigd en er komt een gemoderniseerd front.

Dispositie
  • Manuaal 1: Prestant 8' - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Roerfluit 4' - Quint 2⅔' - Octaaf 2' - Mixtuur 3-4 sterk - Cornet 4' 4 sterk discant - Trompet 8'.
  • Manuaal 2, in zwelkast: Vioolprestant 8' - Roerfluit 8' - Zingend Prestant 4' - Openfluit 4' - Nasard 2⅔' - Woudfluit 2' - Basson-Hobo 8' - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' - Violon 16' - Octaafbas 8'.
  • Koppelingen: P + I - P + II - I + II.
  • Speelhulpen: vrije combinatie; 4 vaste combinaties (P, MF, F, T); Tongwerken af; Generaal-crescendo; aut. piano-pedaal.

Elektro-pneumatische kegelladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

Externe links

Afbeeldingen