Handelingen

Emmen, Heidelaan - Noorderkerk (1941 - 1950)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Noorderkerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Drenthe
Gemeente: Emmen
Plaats: Emmen
Adres: Heidelaan
Postcode:
Inventarisatienummer: 16205
Jaar ingebruikname: 1941
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Omdat in 1941 het zielental van de Gereformeerde Kerk in Emmen gestegen was tot boven de 1300 en het kerkgebouw aan de Wilhelminastraat, de Zuiderkerk daarom te klein werd, werd besloten om ook in Emmen-Noord een tweede kerkgebouw te bouwen. Een bouwterrein aan de Heidelaan werd door een broeder gratis ter beschikking gesteld.In Twente stond een houten loods te koop en deze zou kunnen worden omgebouwd tot noodkerk. De loods werd vervolgens gekocht en werd verbouwd tot kerkgebouw. Op de eerste Kerstdag 1941 kon deze Noorderkerk in gebruik worden genomen.

Buiten gebruik in 1950. Later gesloopt.

Deze Noorderkerk werd door de bevolkingsgroei van Emmermeer te klein en daarom werd in 1949 besloten uit te zien naar een groter perceel grond in de wijk Emmermeer, omdat de plaats aan de Heidelaan voor een toekomstig kerkgebouw niet geschikt geacht werd. In 1950 had men eerst een terrein op het oog op de hoek van de Meerstraat en de Harm Smeengestraat. Later was een perceel grond beschikbaar op de hoek van de Meerstraat/Walstraat en dit terrein leek geschikt voor de bouw van een vergadercentrum met kerkgebouw. De plannen konden verder ontwikkeld worden en in afwachting van deze kerkbouw kon in 1950 de beschikking worden verkregen over de kantine van de Bendienfabriek aan de Weerdingerstraat, om daar de kerkdiensten te houden. De Noorderkerk werd verkocht aan de gemeente voor fl. 5500, de grond die in bezit was werd verkocht aan de Christelijke BLO school ( later de Dennenschool). De aanbesteding van het nieuwe vergadercentrum, waarvoor een aparte stichting werd opgericht, vond plaats op 14 februari 1954 en op woensdag, 6 april 1955 kon het gebouw, dat was ontworpen door de architect H. Eldering uit Leeuwarden,worden overgedragen aan deze “Stichting tot behartiging van Christelijke belangen in Emmen.”De zondag daarop, 10 april werd de boven het vergadercentrum aanwezige kerkzaal in gebruik genomen. De kerk had op voorstel van ds. Ypma de naam Ichthus gekregen, hetgeen betekent: Jezus Christus, Zoon van God, Redder, Verlosser.

Afbeeldingen