Handelingen

Emmeloord, Reestdal 25 - Moriakerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Moriakerk
Genootschap: Gereformeerde Gemeenten
Provincie: Flevoland
Gemeente: Noordoostpolder
Plaats: Emmeloord
Adres: Reestdal 25
Postcode: 8302JW
Sonneveld-index: 19572
Jaar ingebruikname: 2009
Architect: Roos en Ros (Oud Beijerland)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Mooie moderne kerk met toren. "Refodome".

Ontwerp kerkgebouw

Begin 2006 is door de bouwcommissie aan Architectenburo Roos en Ros BV BNI BNA uit Oud-Beijerland gevraagd, een schetsontwerp te maken voor een geheel nieuw kerkgebouw aan de Espelerlaan. De architectenselectie vond plaats middels een prijsvraag. Uit de ingediende inzendingen koos de bouwcommissie unaniem het ontwerp van Architectenburo Roos en Ros.

De hoofdvorm van het kerkgebouw bestaat uit een vierkante hoge kerkzaal met aan twee kanten lagere bijgebouwen die voorzien zijn van naar binnen aflopende schuine daken. Aan de Espelerlaanzijde wordt de kerkzaal beëindigd door een 22 meter hoge toren. De nok van het dak van de kerkzaal ligt diagonaal, begint op 15 meter hoogte en verloopt in hoogte vanaf de toren richting de ingang naar zo'n 12 meter. De bijgebouwen zijn een stuk lager uitgevoerd om ze 'los' te maken van de kerkzaal. Het gehele kerkgebouw inclusief de toren is opgetrokken in een rode baksteen. Het dak van de kerkzaal is afgewerkt met betonpannen in een strakke vormgeving. In het oog springende elementen zijn de RVS vergaarbakken die het hemelwater van de kerkzaal opvangen. Aan de zuidzijde van het gebouw is de consistorie als een ovaal element toegevoegd aan het ontwerp.

Vanaf de hoofdingang loopt een centrale as in één lijn naar de kansel met het Woord. De kansel is opgesteld in het hoogste deel van de kerkzaal onder de toren. Boven de kansel is het orgel gepositioneerd. Dit orgel is overgeplaatst uit de bestaande kerk. De kerkzaal biedt op de begane grond plaats aan zo'n 600 kerkgangers. Achterin de kerkzaal is een galerij aangebracht die in de toekomst na inrichten plaats kan bieden aan zo'n 180 kerkgangers. Middels een tweetal panelenwanden is het mogelijk de grote centrale hal gedeeltelijk bij de kerk te betrekken.

De kerkzaal bestaat uit prefab betonnen binnenwanden afgewerkt met spuitwerk. De licht aflopende vloer van de kerkzaal is afgewerkt met keramische tegels. De dakconstructie bestaat uit dekkend geschilderde houten spanten. De kerkzaal is tevens voorzien van hoge verticale raamstroken waarbij het metselwerk naar buiten is gevouwen. In één van deze ramen is het uit de oude kerk afkomstige glas-in-loodraam opnieuw geïntegreerd. Aan de centrale hal liggen de sanitaire voorzieningen, garderobes, een ruime keuken met uitgiftevoorziening, alsmede een ruimte voor de koster. Opvallend element in de centrale hal is het hoge plafond (onder de galerij) en de hoge vide voor daglichtinval. Het gebouw beschikt over een viertal ruime zalen die eveneens onderling gekoppeld kunnen worden. Aan het eind van de gang in zuidelijke richting ligt de consistorie op een rustige plek, voorzien van eigen garderobe, entree en pantry. Tevens is aan deze zijde de opbaarruimte gepositioneerd zodat gescheiden gebruik van het gebouw mogelijk is. Het gehele gebouw is voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling waarbij de warmte en koudeopwekking plaats vindt middels een warmtepomp met bronsysteem. Verder is de kerk voorzien van een ventilatiesysteem met mechanische toe- en afvoer.

Gegevens

 • Totaal bruto vloeroppervlak 1.725 m2
 • Start bouw 10 april 2008
 • Oplevering 29 mei 2009
 • Architect Architektenburo Roos en Ros BV - Oud-Beijerland
 • Hoofdaannemer Knol Bouw BV - Hasselt
 • Installateur Kooiker Installatie BV - Staphorst
 • lnstallatieadvies SIE - Waarder
 • (Bron: gergememmeloord.nl )

Orgels

Hoofdorgel

Het binnenwerk van het orgel stamt uit 1884 en is gemaakt door V. Gelder t.b.v. de Oude kerk in Zwijndrecht. In 1960 is het binnenwerk overgeplaatst naar de Jeruzalemkerk in Alphen aan den Rijn, door firma C. Verweys. Vervolgens is het binnenwerk overgeplaatst naar de Gereformeerde Gemeente in Emmeloord, door firma A. Nijsse & Zn en werd het orgel voorzien van een nieuwe kas, een kopie van de Oude kerk in Zwijndrecht. In 2009 is het orgel overgeplaatst naar de Moriakerk in Emmeloord en is de kas wit geschilderd.

Zaal orgel

In een bijzaal staat een kas van een kabinetorgel, het binnenwerk is niet meer aanwezig. Er is een elektronisch orgel ingebouwd.

In de media

 • Uit Reformatorisch Dagblad, 2 januari 2007.

De gereformeerde gemeente te Emmeloord heeft besloten een nieuw kerkgebouw te gaan bouwen. De gemeente, die op 2 april 1958 is geïnstitueerd, telt 625 leden en doopleden. Het huidige kerkgebouw, op de hoek van de Espelerlaan/Meldestraat, is op 2 maart 1960 in gebruik genomen. Het oorspronkelijke kerkgebouw telde 275 zitplaatsen. In 1982 werd het bedehuis uitgebreid tot 435 zitplaatsen. Al enkele jaren ligt er een plan klaar om het kerkgebouw op de huidige locatie uit te breiden. Toen het begin 2005 mogelijk bleek een perceel grond te kopen in de wijk de Erven gaf een grote meerderheid van de leden aan dat hun voorkeur uitgaat naar nieuwbouw. Het nieuwe kerkgebouw komt te staan aan de Espelerlaan, ongeveer 400 meter ten noorden van het huidige kerkgebouw op de voormalige gemeentetuin. Het voor het nieuwe kerkgebouw bestemde perceel is ongeveer 6000 vierkante meter groot. Het ontwerp voor de nieuwe kerk, dat gemaakt is door architectenbureau Roos & Ros uit Oud-Beijerland, voorziet in een kerkgebouw met 600 zitplaatsen, een centrale hal met garderobes en toiletten, een consistorie en twee zalen die door vouwwanden opgedeeld kunnen worden. Bij de kerk komt een eigen parkeerterrein met negentig parkeerplaatsen en in de toekomst mogelijk een pastorie. De totale begroting voor het project bedraagt 3,1 miljoen euro. Voor zover bekend zal de bouw eind dit jaar van start kunnen gaan.

 • Uit Reformatorisch Dagblad, 15 april 2008.

Na een korte bijeenkomst in het huidige kerkgebouw heeft oud-ouderling J. van der Knijff, geassisteerd door de voorzitter van de kerkenraad, ouderling Th. Schultink, zaterdag de eerste paal geslagen van het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Emmeloord. Vooraf mochten de aanwezige kinderen met verf de eerste paal voorzien van hun handafdruk of handtekening. De gereformeerde gemeente te Emmeloord bestaat dit jaar vijftig jaar. Het huidige kerkgebouw met ongeveer 400 zitplaatsen op de hoek Meldestraat/Espelerlaan dateert uit september 1959. Vanwege een gestage groei van de gemeente en een nijpend tekort aan kerk- en zaalruimte werd eind vorig jaar door de leden besloten tot nieuwbouw. Het besluit werd bespoedigd doordat de gemeente Noordoostpolder een unieke bouwlocatie aanbood aan het Reestdal in Emmeloord. De bouwplaats ligt slechts 800 meter verwijderd van het huidige kerkgebouw aan de rand van de nieuwbouwwijk De Es. Als alles volgens planning verloopt zal de bouw van de nieuwe kerk met ongeveer 800 zitplaatsen in mei volgend jaar zijn afgerond.

 • Uit Reformatorisch Dagblad, 30 september 2008.

Ouderling Th. Schultink heeft zaterdag symbolisch de eerste steen gelegd van het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Emmeloord. Hieraan voorafgaand was er een bijeenkomst in het huidige kerkgebouw. Zowel de naam Moriakerk als het glas-in-loodraam in de huidige kerk verhuist mee naar het nieuwe kerkgebouw. Nadat de eerste steen was gelegd, kregen de belangstellenden de gelegenheid om op de bouwplaats de eerste indrukken te krijgen van de indeling en de omvang van het gebouw. Bij terugkeer in de huidige kerk was er nog een „gezellig samenzijn” en kon een exemplaar van de nieuwe kerkbanken worden uitgeprobeerd. Als alles volgens plan verloopt, is het nieuwe kerkgebouw aan het Reestdal begin december glasdicht.

 • Uit Reformatorisch Dagblad, 25 augustus 2009.

Na een „voorspoedig verlopen bouwperiode” van ruim anderhalf jaar zal op woensdagavond 2 september het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde gemeente van Emmeloord in gebruik worden genomen, aldus scriba P.A. Louwerse. De op 2 april 1958 geïnstitueerde gereformeerde gemeente van Emmeloord nam op 2 maart 1960 haar eerste kerkgebouw aan de Meldestraat in gebruik. Dit gebouw beschikte over 275 zitplaatsen en moest door de gestage groei van de gemeente in 1982 worden uitgebreid naar 460 zitplaatsen. Rond de eeuwwisseling was het kerkgebouw toe aan uitbreiding en renovatie. Het gebouw kon te weinig kerkgangers herbergen, het voldeed niet aan de moderne brandveiligheidseisen, en het perceel bood te weinig parkeerplaatsen. In 2005 kwam een stuk grond beschikbaar aan het Reestdal 25. Architectenbureau Roos & Ros uit Oud-Beijerland ontwierp het kerkgebouw, bestaande uit een vierkante kerkzaal met aan twee kanten bijgebouwen. De kerkzaal biedt op de begane grond plaats aan zo’n 600 kerkgangers. Achter in de kerkzaal is een galerij aangebracht, die in de toekomst plaats kan bieden aan ongeveer 180 kerkgangers. Ook is de centrale hal bij de kerkzaal te betrekken. Vanaf de hoofdingang loopt een „centrale as” naar de kansel. „Het hele gebouw is hiermee gericht op het geopende Woord van God.” Boven de kansel staat het monumentale Van Gelderorgel dat door de gemeente in 2001 werd aangeschaft en vanuit de Meldestraat naar het Reestdal is verplaatst. Het exterieur kent „opvallende elementen met een 22 meter hoge toren, roestvrijstalen vergaarbakken die het hemelwater van het dak van de kerkzaal opvangen en de ovale consistorie.” In een van de ramen is een uit de oude kerk afkomstig glas-in-loodraam opnieuw geïntegreerd. Het architectenbureau en de hoofdaannemer, Knol Bouw bv uit Hasselt, realiseerden en coördineerden de nieuwbouw. Waar mogelijk werden zaken door leden van de gemeente zelf ter hand genomen en uitgevoerd. „Er was grote bereidheid om mee te helpen. In menskracht, maar ook financieel”, zegt Louwerse. „De bouw van de kerk heeft bijgedragen aan de broederlijke en zusterlijke eenheid van de gemeente.” Het vastgestelde budget van 3,6 miljoen euro is niet overschreden. Het oude kerkgebouw aan de Meldestraat staat nu te koop. Een koper is nog niet gevonden.

 • Uit Reformatorisch Dagblad, 23 maart 2010.

Het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde gemeente te Emmeloord is af. Afgelopen zaterdag werd een luidklok geplaatst in het kerkgebouw, dat in vorig jaar september in gebruik werd genomen. Nog voordat de bouw van de kerk op een perceel aan het Reestdal begon werd de voorzitter van de bouwcommissie al gevraagd of de kerk uitgerust moest worden met een luidklok, vertelt scriba P.A. Louwerse. De bouwcommissie werd in contact gebracht met klokkenrestaurateur Toine Daelmans in Helmond. Deze had nog een bes-klok liggen afkomstig van het kerkgebouw van de gereformeerde kerk te Krommenie. De klok van 405 kilo is in 1967 gegoten door Koninklijke Eijsbouts in Asten. Na een grondige renovatie door Daelmans werd de klok zaterdag met behulp van twee kranen, bemand door vrijwilligers uit de kerkelijke gemeente, in de toren geplaatst. De klok deed zondag voor het eerst dienst. De wijze en de tijd van het luiden zal worden aangepast aan het luidregime van de kerken in de omgeving.

 • Uit Reformatorisch Dagblad, 6 april 2010.

De gereformeerde gemeente van Emmeloord heeft vorige maand het jubileumboek ”De Heere zal het voorzien” uitgebracht vanwege het vijftigjarig bestaan van de gemeente. Op 2 april 1958 werd de gemeente geïnstitueerd en op 2 maart 1960 kon de gemeente een kerkgebouw betrekken. Het Emmeloordse gemeente is ontstaan uit de gereformeerde gemeente Marknesse. Bij het inpolderen van de Noordoostpolder hadden de inwoners van Emmeloord steeds meer behoefte aan een eigen gemeente. In 1958 was het zover. Het boek behandelt ruim vijftig jaar geschiedenis en eindigt bij de realisatie van een nieuw kerkgebouw in september 2009. Het boek bevat veel foto’s. Naast de tekst staan kaders waarin het gemeenteleven wordt opgetekend uit de mond van gemeenteleden en predikanten. Het boek, uitgegeven bij Den Hertog, telt 166 bladzijden en is geschreven door G. Roos, oud-kerkredacteur van het Reformatorisch Dagblad. Roos schreef ook over de geschiedenis van de gemeente bij haar 25-jarig bestaan.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur