Handelingen

Ede, Heyendaal 10 - De Ark

Uit Reliwiki

Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Genootschap : PKN Hervormde gemeente Ede
Gemeente : Ede
Plaats : Ede
Adres : Heyendaal 10
Provincie : Gelderland
Jaar ingebruikname : 1983
Huidige bestemming: hervormde kerk
Naam kerk : De Ark
Architect :
Monument-status: geen
Inventarisatienummer : 11330

Geschiedenis

Modern complex. Door brand beschadigd 2002, en hersteld.

Gebouwomschrijving SKKN

Hervormd kerkelijk centrum De Ark is het kerkgebouw voor de wijkgemeenten zes en zeven van de Hervormde Gemeente Ede. Het werd gebouwd in 1981 in de wijk Veldhuizen en ligt geheel vrijstaand. Op 17 december 1981 werd het kerkgebouw in gebruik genomen in een dienst waarin ds. T. van 't Veld en ds. H. Nap voorgingen. De naam van de kerk verwijst naar de ark van Noach. Bij de ingang van de kerk is daarom een gedenksteen ingemetseld met een tekst die hiernaar verwijst: 'Ga gij en uw ganse huis in de ark'. Voor de totstandkoming van het gebouw maakte men gebruik van een noodkerk die plaats bood aan 350 personen.. Dit was een houten gebouw dat men in 1969 in Huizen gekocht had. Daar was het niet meer nodig vanwege het gereedkomen van de hervormde Zenderkerk. Vrijwilligers uit Ede hebben het gebouw in Huizen afgebroken en in Ede in een deel van de wijk Veldhuizen, die toen nog niet bebouwd was, weer herbouwd. Voor de totstandkoming van wijkgemeente 6 in de wijk Veldhuizen is wijkgemeente vijf opgedeeld. De noodkerk werd in april 1969 in gebruik genomen in een dienst waarin voorgingen ds. A. den Hartogh, de predikant van wijkgemeente 5 en ds. Noordegraaf, de predikant van de nieuwe wijkgemeente.

In oktober 2002 liep het gebouw grote rook- en roetschade op door een brand waarvan de oorzaak onduidelijk is gebleven. Pas vijf maanden later kon het kerkelijk centrum na een grootscheepse opknapbeurt weer in gebruik worden genomen. De officiële heropening voor de gemeente vond plaats op 4 april 2003. De eerste kerkdienst na de brand was op zondag 6 april.

Ter gelegenheid van het vijfentwintig jarig bestaan van de kerk werd op zaterdagavond 16 december 2006 een jubileumconcert georganiseerd; een herdenkingsdienst werd op zondag 17 december gehouden. De twee huidige wijkpredikanten zijn ds. C.H. Bax en ds. J.S. Heutink.

De hoofdvorm van de kerkzaal is een achthoek met vier lange en vier kortere zijden. Het liturgisch centrum met de preekstoel is gesitueerd tegen een korte zijde. De achthoek met daaromheen een soort omgang is op de lange zijden uitgebouwd met zalen waardoor het totale complex een soort kruisvorm heeft. Twee van deze zalen, 'Veld' en 'Horst' zijn bij de kerkzaal getrokken. Hiertussen ligt een magazijn. De derde arm wordt gevormd door de niet met de kerkzaal verbonden zalen Stein en Burg. De vierde arm bestaat uit de zalen Daal en Beek en toiletruimtes. De hoofdingang, de ontmoetingsruimte en utilitaire ruimtes liggen tussen de bij de kerk getrokken zaal 'Veld' en de zalen 'Beek' en 'Daal'. De kerkzaal is het hoogste gedeelte van het complex. De driehoeken van het schuine dak boven de korte zijden van de achthoek, dus ook boven de preekstoel, zijn verglaasd en laten veel daglicht door. Een toren is niet aanwezig.

Orgel

Het orgel is in 1986 gebouwd door de firma Gebr. Van Vulpen (Utrecht), die het in 2003 ook herstelde na brandschade.

Dispositie
  • Manuaal 1: Prestant 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Octaaf 2' - Mixtuur 1⅓' 4-5 sterk - Cornet 4' 4 sterk discant - Trompet 8'.
  • Manuaal 2: Holpijp 8' - Gamba 8' - Fluit 4' - Nasard 2⅔.
  • Pedaal: Subbas 16' - Gedekt 8' (C-d gecomb. met Subbas).
  • Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaalkoppeling.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-d3. Pedaalomvang: C-d1. Stemming: Werckmeister II (aangepast).

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 5 december 2006.

Hervormd kerkelijk centrum De Ark in de Edese wijk Veldhuizen bestaat 25 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum is er zaterdagavond een jubileumconcert en zondagochtend een herdenkingsdienst. Zondagmorgen gaan de (oud-)wijkpredikanten ds. T. van ’t Veld, ds. H. Nap, ds. C. H. Bax en ds. J. S. Heutink voor. In de middagdienst preekt dr. A. Noordegraaf, de eerste wijkpredikant van de wijk Veldhuizen.

De Ark is het kerkgebouw voor de wijkgemeenten zes en zeven van de hervormde gemeente van Ede. In 2002 liep De Ark flinke rook- en roetschade op door een brand. Pas vijf maanden later kon het kerkelijk centrum weer in gebruik worden genomen.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur