Handelingen

Ede, Bovenbuurtweg 11 - De Akker

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Akker
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Ede
Plaats: Ede
Adres: Bovenbuurtweg 11
Postcode: 6717XA
Jaar ingebruikname: 1981
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde Kerk.

Modern complex.

Buiten gebruik als Geref. Kerk in 2010.

Nu in gebruik door het Leger des Heils.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 11 maart 2008.

De algemene kerkenraad van de gereformeerde kerk in Ede heeft besloten de kerkgebouwen De Akker en de Noorderkerk nog niet af te stoten. Sinds eind 2006 beraadde de kerk zich, vanwege ongunstige financiële perspectieven, op de verkoop van één of meer van haar kerkgebouwen. Aan dit proces is voorlopig een einde gekomen, aldus het stadsblad.

De komende tijd wordt eerst een meerjarenvisie besproken. Nadat in 2006 een fors exploitatietekort zichtbaar werd en een opgesteld meerjarenperspectief aangaf dat dit bovendien nog aanzienlijk op zou gaan lopen, werd een commissie ingesteld. De opdracht van die commissie was te onderzoeken hoe de financiën weer in evenwicht kunnen worden gebracht door te besparen op de kosten van kerkgebouwen.

Op advies van deze commissie besloot de algemene kerkenraad in december 2007 in principe tot afstoten van De Akker aan de Bovenbuurtweg op korte termijn en -onder voorbehoud- de Noorderkerk aan de Amsterdamseweg op middellange termijn. De afgelopen maanden is een tweetal gemeenteavonden gehouden over dit voornemen. Die werden goed bezocht en er werd geanimeerd gediscussieerd. Ook rond deze bijeenkomsten ontving de kerkenraad veel reacties van gemeenteleden. Het werd duidelijk dat onder de gemeenteleden een grote ambitie is om de schouders er samen onder te zetten. Bovendien bleek in de tussentijd de financiële situatie zich gunstig te ontwikkelen. Over 2007 werd slechts een klein tekort op de exploitatie geboekt, onder meer door gunstiger exploitatie van de gebouwen. De Noorderkerk wordt verhuurd aan de gereformeerde gemeente in Ede, die hier kerkdiensten belegt. De gereformeerde gemeente is bezig met de bouw van een eigen kerkgebouw.

Ook waren de uitkomsten van de actie Kerkbalans boven verwachting. Deze ontwikkelingen hebben de kerkenraad het vertrouwen gegeven dat verkoop van kerkgebouwen op dit moment niet nodig is. In overleg met alle betrokkenen, waaronder de gemeenteleden, wijkkerkenraden en partnergemeenten, zal de komende periode een visie worden ontwikkeld op de situatie over drie tot vier jaar. Niet uitgesloten wordt dat alsnog tot vermindering van het aantal kerkgebouwen zal moeten worden besloten.

Uit Reformatorisch Dagblad, 27 juli 2010.

Twee gereformeerde kerkgebouwen in Ede, de Noorderkerk en De Akker, worden verkocht. De verkoop van de Noorderkerk is rond, die van De Akker zal naar verwachting de komende maanden zijn beslag krijgen, zegt Roelof Vogelzang, voorzitter van de algemene kerkenraad (AK) van de gereformeerde kerk in Ede.

Al enkele jaren beraadde de kerk zich op de verkoop van een of meer van haar zes kerkgebouwen. Een aanvankelijk besluit van de AK eind 2007 om De Akker af te stoten werd na consultering van de gemeenteleden teruggedraaid, omdat er niet genoeg draagvlak voor was. In februari dit jaar stelde de AK vast dat er nu wel genoeg draagvlak bestond voor het afstoten van de gebouwen. Definitieve besluitvorming had plaats op 22 maart, na het houden van een gemeenteavond op 
4 maart. De AK besloot twee van de zes kerkgebouwen te koop te zetten.

De principeovereenkomst voor de verkoop van De Akker, die wel wordt verkocht aan een kerkgenootschap, is al gemaakt. Het gebouw verwisselt zeer waarschijnlijk in de komende maanden van eigenaar. De gereformeerde wijkgemeente is in gesprek over samenwerking met de wijkgemeente centrum van de hervormde Taborgemeente. De kerkgangers van De Akker gaan vanaf oktober in de Beatrixkerk aan de Beatrixlaan kerken. Deze kerk wordt op dit moment gerenoveerd.

Afbeeldingen