Handelingen

Echt, Bosstraat 33 - Kapel O.L. Vrouw van Schilberg

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kapel O.L. Vrouw van Schilberg
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Echt-Susteren
Plaats: Echt
Adres: Bosstraat 33
Postcode: 3317KM
Inventarisatienummer: 12719
Jaar ingebruikname: 1691
Architect:
Huidige bestemming: kapel
Monument status: Rijksmonument 14265

Geschiedenis

De voetvallen moeten in Echt al gestaan hebben vóór 1670. Ze zijn dus niet gebouwd door de heer F.de Chatelain, die later leefde en bewoner was van het “kasteel” de Holtstraete te Pey (dat gelegen heeft nabij het Chatelain plein). Dit verhaal berust op een schone legende. Historisch is het wel het verhaal van een van de dochters van de Heer Chatelain, Jacoba geheten. Jacoba schreef een brief aan de bisschop van Roermond, waarin ze vroeg om de voetval- kapelletjes te mogen laten restaureren. Ook vroeg zij als bisschoppelijke gunst een aflaat voor hen, die deelnamen aan de verering van de Zeven Smarten van Maria en die hadden getoond door de zeven voetvallen langs de Houtstraat en Bosstraat te bezoeken en er bij te bidden. De bisschop keurde haar plannen goed en verleende een aflaat van 40 dagen aan hen die volbrachten wat hierboven genoemd werd. Hij voegde er aan toe dat men ook zou bidden voor de belangen van de hele kerk. Deze brief, die bewaard is gebleven, was getekend : mei 1733. Een ander historisch document dat bewaard is gebleven is de kadasterkaart uit 1716, waar de zeven voetvallen op vermeld staan. Tengevolge van de wegverbreding en moderne verkeerseisen zijn ze afgebroken in 1963, 1965 en 1968; op plaatsen waar ze gestaan hadden, werd een kruis van witte tegels op het trottoir aangebracht. (Bron:Website kerkelijke gemeente)

Monumentomschrijving Rijksdienst

O.L. Vrouwekapel. Bakstenen kapel met driezijdige sluiting, schuinafgedekte steunberen en ellipsboogvensters. Aan de kant van de sluiting een dakruitertje. Topgevel met vlechtingen, ankerjaartal 1691, ingang en steen met chronogram, 1691. Inwendig o.a. een eenvoudige communiebank en een houten madonnabeeldje, XVI. Houten kruisbeeld (plm 1700) aan de buitenzijde.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur