Handelingen

Durgerdam, Durgerdammerdijk 76 - Dorpskerk

Uit Reliwiki

Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Dorpskerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Durgerdam
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Durgerdam
Adres: Durgerdammerdijk 76
Postcode: 1026CB
Inventarisatienummer: 05367
Jaar ingebruikname: 1840
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 6636

Geschiedenis

Kleine dorpskerk met torentje. De Dorpskerk Durgerdam, oorspronkelijk de Hervormde kerk van Durgerdam, is de protestantse kerk in Durgerdam in Amsterdam-Noord. Het kerkgebouw staat niet langs de Durgerdammerdijk, maar iets lager daarachter.

opname 22-11-2006 © Leon Bok
opname 20-09-2010 © André van Dijk Veenendaal.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Zaalvormig kerkgebouw met door lisenen gelede zijmuren en een dakruiter (1840). Inventaris: o.a. preekstoel, doophek en drie koperen kronen, alles tweede kwart 17de eeuw. Eenklaviers kabinetorgel van J.J. Vool, ca 1815. Van 1923 tot 1991 stond het instrument in de Hervormde kerk te Drunen. Gerestaureerd in 1982 door S.F. Blank te Herwijnen. Klokkenstoel met klok van Pieter Hemony, 1672, diam. 93,5 cm.

In de media

Uit Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1864.

DURGERDAM, 12 Junij. De dag van heden was voor ons een feestdag. Ons kerkgebouw was voor het eerst met een orgel verrijkt. In de morgen-godsdienstoefening werd het op eene plegtige wijze aan de verheerlijking van den Allerhoogste en den roem van den gezegenden Verlosser toegewijd, door onzen Leeraar, Ds. W.H. van der Steen, naar aanleiding van Ps. XXXIII : la. „Gij, regtvaardigen, zingt vrolijk in den Heer!" Moge het kunstwerk, dat tot Gods eer en verheerlijking van zijnen naam onder ons werd opgerigt, werkelijk aan die heilzame bedoelingen bevorderlijk wezen.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 29 juli 2009.

DURGERDAM – Pal boven Amsterdam, aan de overzijde van het Buiten-IJ, ligt, in alle rust, Durgerdam. Een dijkdorp met maar één straat, en 200 huisjes met rode daken. Onder aan de Durgerdammerdijk, achter café De Oude Taveerne, staat de dorpskerk, een waterstaatskerk uit 1867.

Vijf jaar geleden dreigde de protestantse gemeente in Durgerdam te worden opgeheven. Bijna moest de laatste kerkganger het licht uit doen. De diensten werden bezocht door minder dan tien Durgerdammers. Ouderling-scriba L. ten Wolde: „Toen hebben we het dorp wakker geschud. We hebben tegen de dorpelingen gezegd: Straks raken jullie de kerk kwijt, aan een multicultureel centrum of aan een tapijthal. Dat zou toch vreselijk zijn.”

Het dorp zette er massaal de schouders onder. Durgerdam heeft zijn kerk behouden, ook al geven de meeste inwoners meer om de kerk dan om wat er in de kerk gezegd wordt. Nu zijn er twee diensten per maand. Er zitten dan zo’n dertig mensen in de kerk.

Ds. P. Lootsma is op freelancebasis predikant van de protestantse gemeente Durgerdam. In de kerkelijke boeken komt hij voor als kerkelijk werker, in dienst voor een dag per week. De overige dagen runt hij een adviesbureau waarmee hij commerciële organisaties in gesprek brengt over identiteit, waarden en normen.

De freelancepredikant –tot voor kort was hij verbonden aan de Kloosterkerk in Den Haag– leidt in Durgerdam een van de twee diensten in de maand. Wat hij vooral beoogt, is in gesprek te zijn met de kerkganger, met de dorpelingen. „Ik geloof niet zo in het preekmodel, waarbij de dominee spreekt en de gemeente haar mond houdt. Dat is eenrichtingsverkeer. Je preekt tegen mensen, maar die zeggen niets terug.”

Predikanten brengen in Durgerdam, zegt Ten Wolde, de blijde boodschap. „Dat we geborgen zijn in de Eeuwige, onzes ondanks. En wie de Eeuwige is, mag iedereen zelf invullen. Iemand noemt hem: God, een andere zegt: de Barmhartige. Voor de een is het een macht die ons leven regisseert, voor de ander is het een energie die ons boven onszelf uit doet wijzen.”

De deur van de dorpskerk is open. Beneden staan 45 rieten stoelen. Links van de oude kansel een groot kabinetorgel, rechts een vleugel. Op de liturgietafel staan bloemen en twee kaarsen. Aan het plafond hangen drie kroonluchters en een houten scheepje. De galerij, waar ooit het orgel stond, wordt doordeweeks verhuurd aan een administratiekantoor. Drie medewerkers zitten daarboven achter hun laptop. Ten Wolde: „Zondags doen we het gordijn van de galerij dicht. Dan is er geen laptop meer te zien.”

De kerk wordt ook gebruikt door een galerie. Aan de wanden hangen foto’s. Ds. Lootsma: „Zo vindt in deze kerk een aardige uitwisseling plaats met de maatschappij om ons heen. De kerk isoleert zich toch al zo. Ze dreigt een reservaat te worden. Dat moet niet. De kerk is van iedereen. Hier zijn al eeuwenlang mensen binnengekomen, met hun emoties, blijdschap en verdriet. Hier wordt toch maar dat grote boek opengeslagen.” Klik hier!

Dat „grote boek” is de Bijbel, volgens ds. Lootsma een verhalenboek dat talloze mensen eeuwenlang heeft vergezeld. „Als mensen zich niet meer door de kerk voelen aangesproken, als ze zich hier niet meer geborgen voelen, dan ligt dat in elk geval niet aan dat grote boek. In dat boek staat een verhaal dat mij zelf heel diep raakt, en dat wil ik graag aan anderen overdragen.”

Wat staat er in dat boek? „Dat we kinderen van eén Vader zijn, hetzij jood of Griek, hetzij Mohammed B. of iemand uit Timboektoe. In Durgerdam zijn de grenzen van de godsdienstigheid vervaagd.” De kerk moet opnieuw bruggen slaan naar de mensen, zegt de predikant. „We moeten de taal opnieuw ontdekken, zodat we bij mensen weer de snaren raken. En dat is een ongelooflijke klus vandaag de dag.”

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur