Handelingen

Driedorp, Barneveldseweg 148 - Vrije Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk:
Genootschap: Vrije Hervormde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Nijkerk
Plaats: Driedorp
Adres: Barneveldseweg 148
Postcode:
Inventarisatienummer: 11303
Jaar ingebruikname: 1867
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Uitbreiding in 1971 (Appel)

In de media

Bron
Kerk en media nieuws. 14-05-2010

De Hervormde Evangelisatie van Driedorp (in 1867 gesticht door freule Van Hangest d’ Yvoi) gaat verder als zelfstandige gemeente. In 1867 werd door een adellijke familie een bescheiden kapel gebouwd en een godsdienstonderwijzer aangesteld ten behoeve van de pastorale zorg voor de bewoners van Driedorp en omgeving. Velen van hen leefden in armoedige omstandigheden. De evangelisatie is een vrucht van het Réveil, een opwekkingsbeweging uit de negentiende eeuw.

Na eerst geprobeerd te hebben aansluiting te krijgen bij de Hersteld Hervormde Kerk, heeft Ds. M. van Kooten, Hervormd PKN predikant te Scherpenisse woensdagavond 12 mei 2010 de zelfstandige gemeente geïnstitueerd en ambtdragers bevestigd. De zelfstandige gemeente Driedorp met als voorganger Dhr. G. Bijkerk, telt twee ouderlingen (waaronder voormalig HHK student D.J. van Keulen) en een diaken.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur