Handelingen

Drieborg, adres onbekend - Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk:
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Groningen
Gemeente: Oldambt
Plaats: Drieborg
Adres:  ??
Postcode:
Jaar ingebruikname: ca 1903
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt

Geschiedenis

Buiten gebruik 1928, daarna gesloopt.

In de media

Uit Nieuwsblad van het Noorden, 09-06-1928

GEREFORMEERDE KERKEN. Een kerk te koop. NIEUWBEERTA, 6 Juni. Voor pl.m. 60 jaren werd alhier in een kleine woning een Geref. Gem. opgericht. Ze nam ras in bloei toe en in 't bijzonder door bewoners van Oudedijk, die er een half uur om moesten loopen. Na eenige jaren verrees daar een klein kerkje door liefdegaven, doch de gemeente nam meer en meer in groei en bloei toe, zoodat een grootere kerk noodig bleek en zich de gelegenheid bood meer naar 't centrum, te Drieborg een oud huis te koopen. Door vrijwillige bijdragen en steun der classis werd dat huis afgebroken en aldaar voor pl.m. 25 jaren een flinke kerk gebouwd. Een predikant werd beroepen en ds. Reinders, pas beroepbaar predikant, van Kallenkote, bij Steenwijk, nam het beroep aan. Aanvankelijk nam het kerkje in bloei toe, zoodat er een flinke druk bezochte Zondagsschool aan werd verbonden, mede een knapen- en meisjesvereeniging. Doch na een zestal jaren gingen vele gereformeerden emigreeren naar Amerika en was ook ds. Reinders niet meer in staat meerderen op te wekken, zijn voorbeeld te volgen, zoodat ook hij zich genoodzaakt zag, daar de financiën hard verminderden, een andere standplaats uit te zoeken. Daarop kwam in vereeniging met Bellingwolde ds. Buwalda, doch ook dat was kort van duur. Ook Nieuweschans, dat tot dien tijd zich bij de kerk te Drieborg aansloot, richtte zelf een gemeente op en thans is het zoo ver gedaald, dat de kerk dezer dagen publiek te koop werd aangeboden.