Handelingen

Drachten, Vogelzang - Bethel (1921 - 1966)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bethel
Genootschap: Vrije Baptisten
Provincie: Friesland
Gemeente: Smallingerland
Plaats: Drachten
Adres: Vogelzang
Postcode:
Jaar ingebruikname: 1921
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Sjoerd Veltman bouwde in 1921 het kerkje aan de Vogelzang, volgens overlevering van eerder gebruikt bouwmateriaal.
In 1923 werd de Vrije Baptistengemeente van Drachten zelfstandig, kreeg Koninklijke goedkeuring en trad toe tot de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.

Het kerkgebouwtje bood onderdak aan de zondagse diensten, zondagschool, verenigingen, bazaars, kerstfeesten.

In 1948 ontstonden wrijvingen en een aantal leden, waaronder Veltman, onttrok zich aan de gemeente. De gemeente kon toen niet meer over het kerkgebouw beschikken, dat nog steeds eigendom was van de uitgetreden Sjoerd Veltman.

In 1950 is het Kruisleger, een aan het Leger des Heils verwante groepering, haar arbeid vanuit Bethel begonnen, maar nadat Sjoerd Veltman in 1952 overleed, is in datzelfde jaar het kerkgebouw aan de Vogelzang aangekocht door de Unie Bouw Stichting (van de Unie van Baptisten Gemeenten) en kon de gemeente van Drachten er weer over beschikken. Daarvoor was enige tijd gekerkt in de Vermaning van de Doopsgezinde Gemeente aan de Zuiderbuurt. In die periode ontstond al het plan om een nieuw en moderner kerkgebouw te bouwen, met een pastorie erbij.

Het kerkgebouwtje aan de Vogelzang werd in 1966 afgedankt, het had zijn dienst bewezen. De grote potkachel midden in de zaal hoefde ‘s winters niet meer op zaterdag opgestookt te worden, en het vullen en provisorisch opwarmen van het doopbassin onder het podium was verleden tijd. De als consistorie en vergaderzaal dienstdoende slecht te verwarmen tochtige en gehorige ruimte achter het podium hoefde die functie niet meer te vervullen.

Bron : Smelnes erfskip juni 2011

Afbeeldingen