Handelingen

Deventer, Mariënburghstraat 2 - Maria Koningin

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Maria Koningin (nu Koningskerk)
Genootschap: 3GK (samenwerking GKV, CGK en NGK)
Provincie: Overijssel
Gemeente: Deventer
Plaats: Deventer
Adres: Mariënburghstraat 2
Postcode: 7415BP
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1959
Architect: Remmen, R. Th. v.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis Katholieke Kerk H. Maria Koningin

Op 27 augustus 1956 ontvangt pastoor Schopman van kardinaal Alfrink de opdracht om in Deventer in de wijk Keizerslanden letterlijk en figuurlijk een nieuwe parochiegemeenschap te bouwen. Hij krijgt een plekje grond aan de Mariënburgstraat, dat door de het kerkbestuur van de H.Hartparochie in overleg met schoolbestuur St. Bernardus was geclaimd voor de bouw van de nieuwe kerk. De kerk wordt door architect Richard van Remmen uit Velp ontworpen. In augustus 1957 werd een aanvraag ingediend voor de bouw van een kerk en pastorie dat een jaar later, in 1958 werd goedgekeurd. Vervolgens wordt de onderhandse aanbesteding van het kerkgebouw met pastorie en parochiezaaltje aan de firma Sanders uit Arnhem gegund. In november 1958 wordt door deken J. Gerritsen de eerste steen gelegd. één jaar na de aanbesteding wordt op 13 oktober 1959 de Maria Koninginkerk geconsacreerd en officieel geopend. Kardinaal Alfrink wijdde de nieuwe kerk in.

In 1991 wordt het kerkinterieur grondig veranderd. Het liturgische gedeelte komt meer naar voren te liggen en het koor daalt van de koorzolder neer naar de linkervleugel in de kerk. De doopkapel wordt later omgebouwd tot Maria- en Gedachteniskapel. In 1999 wordt er een muurschildering in bladgoud van Maria Koningin van de kunstenaar Huub Kurvers uit Deventer op de achterwand bij het hoofdaltaar aangebracht. Aartsbisschop Wim Eijk wees in 2011 de Maria Koninginkerk aan als Eucharistisch Centrum voor de Heilige Lebuïnus Parochie.

De kerk is gebouwd in 1958/59 in de noordelijke stadsuitbreiding van Deventer. Het ontwerp voor de beëindiging van de toren werd in 1959 gewijzigd. Het is een zeer belangrijke, tot in details verzorgde, wederopbouwkerk.

Driebeukige basilicale kerk, zonder dwarsschip, met vierkante fronttoren, stilistisch gezien gebouwd onder lichte invloed van de Delftse School, verwijzend naar de vroegchristelijke en romaanse bouwkunst. De beide zijbeuken zijn, na enkele smalle traveeën, verbreed tot transeptachtige zijbeuken, die tevens als nevenkapellen dienen.

De rechter zijkapel is in gebruik als Mariakapel, voor kleinere vieringen.

De linker zijkapel, waarin een kleine inbouw, wordt nu o.a. gebruikt als ontmoetingsruimte, voor koffie drinken na de vieringen.

Links naast de voorgevel de uitgebouwde achthoekige voormalige doopkapel, nu in gebruik als Mariakapel, met enkele moderne ramen.

Voornemen sluiting per 1 juli 2015.

  • 2015 Kerk behoudt zijn kerkelijke functie, gebouw is verkocht aan een samenwerkingsverband van drie gereformeerde Deventer kerken: Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en Nederlands Gereformeerde Kerk.

Luidklokken en uurwerk

In 1963 viert pastoor Schopman zijn zilveren priesterjubileum en ter gelegenheid daarvan stelt kapelaan Receveur de parochianen voor de pastoor drie klokken cadeau te doen. De klokken krijgen de namen Maria, Jozef en Franciscus. In het najaar van 1963 komt door subsidie van de gemeente en schenkingen een uurwerk op de toren.

Geschiedenis Koningskerk als 3GK (= samenwerking GKV, CGK en NGK) Kerk

Op 22 april 2018 is deze kerk in gebruik genomen door de "Gereformeerde Kerk", de 3GK, een samenwerkingsverband tussen 3 kerkgenootschappen van Gereformeerde origine: de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV), de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK). Deze 3 genootschappen hebben dus hun eigen eerdere kerkgebouwen in Deventer buiten gebruik gesteld.

  • In diverse andere plaatsen bestaan (en ontstaan) vergelijkbare samenwerkingsverbanden van deze 3 kerkgenootschappen; tot nu toe nog vaak van 2 van de 3.

Orgel

Het orgel is gebouwd door Jos H. Vermeulen in 1961. Het verkeert momenteel (2014) in slechte staat.

In de media

  • Uit RTVoost, d.d. 25 januari 2015

In de Maria Koninginkerk in Deventer is de laatste eucharistieviering gehouden. De kerk gaat dicht, tot groot verdriet van de bezoekers. Volgens de parochie is het nodig omdat er steeds minder bezoekers kwamen en de kosten te hoog worden. Na de viering is de kerk gesloten door de pastoor. Er waren veel bezoekers bij. In een processie zijn ze naar de deur gegaan om die te sluiten. Eerder deze maand hebben bezoekers van de Maria Koninginkerk nog geprobeerd om de kerk open te houden. Ze hebben daarvoor zelfs aartsbisschop Eijk benaderd. Dat heeft dus geen resultaat gehad. Eerder al zei Eijk dat er op veel verschillende plekken kerken zullen sluiten. In en om Deventer gaat het om 6 van de 12 kerken.

  • Uit Nederlands Dagblad, 3 februari 2016

De kerkenraad van de gereformeerde samenwerkingsgemeente in Deventer heeft dinsdagavond ingestemd met de aankoop van de Maria Koninginkerk. De officiële overdracht vindt plaats nadat het rooms-katholieke kerkgebouw aan de eredienst is onttrokken. Verwacht wordt dat dit binnen twee maanden het geval is. De gemeente had al sinds begin 2015 de Maria Koninginkerk in het vizier.

  • Uit RTVOost, d.d. 22 april 2018

Terwijl menig kerkgebouw verdwijnt, is er in Deventer vandaag juist een nieuwe geopend: De Koningskerk. Het is het gebedshuis van drie gereformeerde geloofsgemeenschappen die samen verdergaan, de 3Gk. Na jaren zoeken hebben ze een onderkomen gevonden in een voormalige rooms-katholieke kerk. De kerk werd vanochtend officieel geopend door de sleutels van de kerk te overhandigen aan de kerkenraad. Ook was er een feestelijke kerkdienst.

    • Katholieke elementen

De kerk wordt nu bezocht door gereformeerden, maar was eerder de kerk van de rooms-katholieken. "Voor de rooms-katholieke parochie heel vervelend dat er kerken moesten worden afgestoten, maar voor ons was dit een unieke gelegenheid", vertelt Max Lagendijk van 3Gk. Lagendijk vervolgt: "Waarom zou deze traditie als katholiek kerkgebouw niet naar een gereformeerde setting kunnen? Dat kan prima hebben we gemerkt." In de kerk zijn dan ook nog katholieke elementen te zien, waaronder het altaar. "Ik zat net naast een katholiek echtpaar en we hadden het erover hoe verschrikkelijk veel overeenkomsten tussen beide geloven zijn. Ik vind het een prachtige mix", vertelt een bezoekster.

    • Samenwerking

De 3Gk is jaren geleden ontstaan uit een samenwerking tussen de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk. In totaal telt 3Gk meer dan duizend leden. "Men moet elkaar weer opzoeken, omdat je elkaar nodig hebt om staande te blijven. En na jaren zoeken hebben we nu eindelijk ons eigen honk", stelt een trotse Lagendijk.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur