Handelingen

Deventer, Klooster - Agnietenkapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Agnietenkapel
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Deventer
Plaats: Deventer
Adres: Klooster 1-3
Postcode: 7411NH
Inventarisatienummer: 12638
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: archief
Monument status: Rijksmonument 12638 en volgende


Geschiedenis

Het 15e-eeuwse Buiskensklooster is een voormalig zusterhuis van de Zusters van het Gemene Leven, een groep volgelingen van Geert Groote en de Moderne Devotie. In 1501 kregen de zusters toestemming om bij het klooster een kapel te bouwen. Deze Agnietenkapel is na de Reformatie geheel verbouwd en aan de straatzijde onherkenbaar geworden. Het restant van de kapel bevat in de noordgevel drie spitsboogvensters waarvan er één oorspronkelijk is. De overige vensters zijn later ingebracht. Het gebouw maakt deel uit van het Stadsarchief en de Athenaeum bibliotheek.

Een deel van dit pand maakt als het achtergedeelte van het perceel Papenstraat 39/41 deel uit van het kloostercomplex. Gepleisterde gevels, die van de ingangszijde heeft vlechtingen en ontlastingsbogen.

Een ander deel is onderkelderd, eertijds van het Buyskensklooster deel uitmakend, onregelmatig schilderachtig complex bestaande uit een lange vleugel en twee naast elkander gelegen korte vleugels die dwars op de lange staan. De forse, hoog oprijzende panden gedekt door zadeldaken met eenvoudige topgevels, alle nog wel laatgotisch maar XVIII en XIX gewijzigd, nr 9 en 11 gepleisterd. Waar de bepleistering is afgevallen of verwijderd (nr 7) zijn overblijfselen van laatgotische vensters te zien.

Een op veel ingrijpender wijze dan de nrs 7/19 verbouwd gedeelte van het Kloostercomplex. In de twee haaks op elkaar gezette vleugels met gepleisterde lijstgevels, aan de rechterzijde nog aangevuld met een kleine naar voren springende aanbouw zonder kap, bevinden zich de belangwekkende restanten van de v.m. kapel van het Buyskensklooster.

Een laatste gedeelte is een pand met een omstreeks 1860-1870 gebruikelijke wijze gepleisterde lijstgevel van vijf traveeën met middenrisaliet en zijlisenen. Onderdeel van het middeleeuwse kloostercomplex.

Literatuur:

Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB), Buiskensklooster, zj

Kuile, E.H. ter, De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst: Zuid-Salland, 's-Gravenhage 1964


Afbeeldingen

Exterieur